Detaylı Ultrason Ankara

Detaylı Ultrason Nedir?

Detaylı ultrason, fetal anatomik gelişimin büyük bir kısmının tamamlanmış olduğu  18-22. haftalar arasında yapılan hem bebek hem de anne sağlığı hakkında önemli veriler elde edilen geniş kapsamlı gebelik ultrasonuna (Ayrıntılı Ultrason) denilmektedir.

Bebekte olabilecek herhangi bir anormalliğin, gelişme riskinin ve ileriki dönemlerde bebek sağlığını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için detaylı ultrason yapılmaktadır. Detaylı ultrason başlıklı makalemizde daha çok sizlerden gelen sorular eşliğinde olabildiğince basit, kısa ve anlaşılabilir yanıtlar ile bilgi aktarmaya çalıştık.

Detaylı Ultrason Başka Hangi İsimlerle bilinmektedir?

Aşağıda bulunan isimlerin tamamı yaklaşık olarak aynı anlama gelmekte olup gebelik sırasında fetüsün sağlık durumu hakkında ultrason ile bilgi edinmek amacıyla kullanılmaktadır.

 • Ayrıntılı ultrason
 • 4 boyutlu ultrason
 • Gebelik ultrasonu
 • Fetal ultrason
 • Fetal tarama testi
 • Target ultrason
 • İkinci düzey ultrason
 • Anomali taraması
ayrıntılı ultrason ankara

Detaylı ultrason nasıl yapılır?

Hasta sırt üstü pozisyonda muayene masasına uzanır.  Karın bölgesinde ultrason jeli cilt üzerine sürülür. Ultrason probu karın üzerinde gezdirilerek bebek hakkında bilgi edinilir. İhtiyaç olması durumunda nadiren vajinal yol ile de uygulanmaktadır.

Detaylı Ultrason Ne Zaman Yapılır?

Hamilelikte detaylı ultrason 18-22. Haftaları arası yaptırmak için en ideal zamandır. Bu tarihlerde tarama ile çok daha etkili sonuçlar elde edilmektedir. Bununla birlikte;

 • Daha önceki gebeliklerde bilinen riskli durumlar
 • Mevcut gebelik için bilinen riskli durumlar
 • Genetik geçişli bilinen hastalıklar varlığında daha bu haftalardan daha önce ya da daha sonra tekrar değerlendirme amaçlı yapılmasında bir engel yoktur.

Detaylı ultrason neden yapılır?

Hamilelikte detaylı ultrason yapmanın birkaç amacı vardır:

 • Rutin gebeliklerde tarama amaçlı
 • Yüksek riskli gebeliklerin belirlenmesi
 • Yüksek riskli gebeliklerin takibi
 • Doğuştan anomalilerin önceden tanınması
 • Yaşamla bağdaşmayan anomalilerin ortaya konulması
 • Bebekte mevcut patolojilerin anne sağlığı üzerine etkisi
 • Genetik geçişli hastalıkların belirlenmesi

Ayrıntılı (Detaylı) Ultrasonda Nelere Dikkat Edilir?

Kafa içi yapılarına;

Kafa kemiklerine, Beyin, beyincik, beyincik sıvı kanallarına, kafa ölçümüne,

Boyun yapılarına;

Ense de veya boyun bölgesinde herhangi bir kitle olup olmadığına, ense kalınlığına, ense kalınlığı ölçümü değerine,

Bebeğin yüz kısmına;

Gözler, dudaklar, üst dudak alt dudak, çene, burun, burun kemiği, burun delikleri, yüzün 4 boyutlu görüntüsüne,

Göğüs kafesi ve iç kısmındaki organlarına;

Göğüs kafesinin yapısına, kalp ve akciğerlere,

Kalp yapılarına;

Kalbin yerine, büyüklüğüne, şekline, 4 odacıklı görüntüsü ve büyük damarlarına, kalpte delik olup olmadığı, odacıklar arası duvar yapılarına, kulakçıklara, karıncıkların çıkışlarına, bu damarların birbiri ile olan ilişkisine,

Karın içi yapılarına;

Mesane, göbek kordonu, diyafram (göğüs kafesi ile karın boşluğu arasındaki zar), böbreklere, böbrek damarlarına, mide, karaciğer, safra kesesine, renkli doppler ile anneden bebeğe giden kan akımına, amniyon sıvısına ve ölçüm değerine, karın çevresi ölçümüne, karın ön duvarındaki kordon çıkışına, idrar torbasına ve çevresinden geçen damarlara, bebeğin yaklaşık ağırlığına ve son olarak da bebeğin cinsiyetine,

İskelet sistemine;

Kollar ve bacaklara, sağ ve sol ele, ellerin parmakları, dirseklere, ayaklara, ayak tabanlarına ve ayak parmaklarına, dizlere, omurgaya, omurganın kuyruk sokumuna, sırt, bel bölgelerine, kemik uzunluk ölçümlerine detaylı olarak bakılır.

Rahim ve yumurtalıklara, rahim ağzı uzunluğuna ve kapalı olup olmadığı değerlendirilir. Anne rahmini besleyen damarlarda direnç artışı olup olmadığı gözlendikten sonra ayrıntılı (detaylı) ultrason incelemesi sonlandırılır.

Ayrıntılı (Detaylı) Ultrason, Renkli Doppler ve 4 Boyutlu Ultrason farkları nedir?

Üçü birbirinden farklı kavramlardır. Aynı ultrason cihazı ile ancak aynı cihazdaki farklı yöntemler ile yapılır.

Ayrıntılı (Detaylı) ultrason;

Bebeğin tüm vücut gelişimi ve organlarının detaylı olarak incelenmesidir. 

Renkli doppler;

Ultrason cihazının farklı bir modu ile damarların içindeki kan akımının mavi ve kırmızı olarak gözüktüğü bir ultrason çeşitidir. Mavi renk toplar damarı, kırmızı renk ise atar damarı sembolize ediyor. Renkli Doppler ile ölçüm yapılan damarın içinde direnci ve akımı ölçüyor. Gebeliğin belirli bir aşamasından itibaren, genellikle 19. Haftadan sonra bebekte gelişme geriliği ve anne adayında gebelik zehirlenmesi (preeklemsi) olasılığını değerlendirmek için kullanılır.

4 Boyutlu ultrason;

Bebeğin yüzünün net bir şekilde görülebildiği, ten renginde fotoğraf şeklinde görebildiğimiz ultrason çeşitidir. 4 boyutlu ultrason daha çok görsel bilgi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Gebelikte detaylı ultrason bebeğe zarar verir mi?

Ultrason işlemi gebelerde çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bebeklerde kesinlikle herhangi bir sorun oluşturmaz ve bebeğe zarar vermez.

Detaylı Ultrason Ankara

Ayrıntılı Ultrason yapan devlet hastaneleri çok sayıda olmakla birlikte, özel kliniklerde, özel muayenehanelerde ve tüp bebek merkezlerinde konu ile tecrübeli hekimler tarafından yapılmaktadır. Biz de Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan ATM Plaza’da özel muayenehanemizde (Radyoloji Uzman Doktoru Gülhiz KARATAŞ) hastalarımızı kabul etmekteyiz.

gebelik ultrasonu ankara gulhiz karatas

Detaylı Ultrason Fiyatları Ankara 2020?

Detaylı ultrason (4 boyutlu ultrason), normal yapılan ultrasonlardan daha farklıdır. Gebelik ultrasonu sırasında kullanılan cihaz normal cihazlardan daha farklı ve özel niteliklere sahiptir. Bununla birlikte detaylı ultrason hem tecrübe ve birikim gerektiren hem de işlem süresi olarak diğer ultrasonografik işlemlerden daha uzun süre almaktadır.

Tüm bunlar maliyetleri bir miktar artırsa da çoğunlukla fiyatlar makul seviyelerdedir. Ankara içindeki fiyatlar ise yukarıda sayılan özellikler nedeniyle yapılan merkezler arasında bir miktar farklılık göstermiş olsa da kabaca ücretler yaklaşık olarak birbirlerine benzer aralıkta yer almaktadır.

Gebelik Ultrasonu Görüntüleri veriyor musunuz?

4 boyutlu ultrason

Biz kliniğimizde fetal ultrason yaptığımız tüm hastalarımıza görüntü baskısı veriyoruz. Hamilelikte ayrıntılı ultrason yapılırken hastalarımız de yattıkları yerden bizimle eş zamanlı senkronize olarak adım adım yapılan işlemi izlemektedirler. İşlem sonucunda da hastalarımız için yüksek kaliteli bir fotoğraf baskılı olarak hastalarımıza verilmektedir.

Gebelik ultrasonu aç karnına mı yapılır?

Özellikle karın ultrasonlarında alışkanlık olarak hastalardan sürekli aç gelmeleri istenmektedir. Böylelikle barsak gazlarından dolayı oluşabilecek olumsuz görüntülerin organların gerçek görüntülerini bozmalarına izin verilmemesi hedeflenmektedir.

Ancak ayrıntılı (detaylı) ultrasonda durum biraz farklıdır. Anne adaylarının 4 boyutlu ultrason yaptırırken bebek hareketlerini gözlemek amacı ile aç olarak değil tok olarak gelmeleri istenmektedir.

Ayrıntılı Ultrason bölümü kadın doğum içinde mi?

Ayrıntılı ultrason kadın doğum klinikleri içerisinde yapılabildiği gibi tüp bebek merkezlerinde ya da özel kliniklerde, özel muayenehanelerde de yapılabilen bir işlemdir.

Ayrıntılı ultrason böbrek genişlemesi gösterir mi?

Ayrıntılı ultrason sırasında her iki böbrekler hakkında bilgi edinilmektedir. Öncelikli olarak böbreklerin varlığı konusunda emin olmak gerekir. İki böbreğinde var olduğu gösterildikten sonra fetüste normalde olması gereken yerde bulunup bulunmadıkları kontrol edilmektedir. Bazen böbrekler normal karın içerisindeki flank bölgesi dediğimiz yerin dışında da yerleşik olabilmektedirler.

Bu pelvik bölge dediğimiz yerleşim leğen kemiklerine yakın bölgede olabilirler. Bununla birlikte her iki böbrek sağda ya da solda değil de aynı tarafta yani ikisi de sağda ya da ikisi de solda olabilir. Yerleşim yerlerinin de normal yerinde olduğundan emin olunduktan sonra böbreklerde yapısal bozukluk varlığı araştırılır. Böbreklerde genişleme olup olmadığı işlem sırasında tespit edilebilir.

Fizyolojik düzeyde böbrek genişlemeleri sık görülür. 3 mm altındadki genişlemeler fizyolojik kabul edilir. İleri derecede olan genişlemelerde böbreklerde doğuştan ortaya çıkan yapısal genişlemeler, böbrek kanalı çıkım darlıkları ya da mesanede oluşan idrarın yukarı böbreklere doğru geri gelmesi durumu olarak da bilinen reflüye bağlı olabilir. Tüm bu hastalıkların birbirlerinden ayırımı için ilave bulgular gerekmektedir. Bu gerekli ek bulguları da belirleyip böbrek genişlemesinin neye bağlı olabileceği konusunda bir ayırıma gidilebilmektedir.

Ayrıntılı ultrasonda bebek görüntüsü net mi?

Bu sorunun cevabı bazı durumlara bağlıdır:

 1. Ayrıntılı ultrason yapılan cihazın teknik olarak kalitesi
 2. bebeğin su durumu
 3. annenin vücut yapısı

Bu faktörler birlikte değerlendirildiğinde yüksek görüntü kalitesine sahip bir ultrasonografi cihazı ve deneyimli bir hekim ile oldukça net görüntüler elde edebilmek mümkündür.

Ayrıntılı ultrason cihazı bebeği göstermede önemli mi?

4 boyutlu ultrason cihazı gebelik ultrasonu yapılırken bebeği göstermede önem arz etmektedir. Cihazın yüksek görüntü kalitesine sahip olması, yeni teknolojik yazılımları içerisinde barındırması ve kullanım kolaylığı hekim deneyimi ile birleşince çok iyi sonuçlar vermektedir. Biz kliniğimizde bu amaçla ileri teknolojik donanıma sahip GE Voluson e8 expert utrason cihazını kullanmaktayız.

Ayrıntılı Ultrason cinsiyet belirler mi?

Uygun haftalarda bakıldığı takdirde ayrıntılı ultrason işlemi yapılması esnasında cinsiyet tayini de mümkün olabilmektedir. Cinsiyet tayini için doktor gereği halinde daha ileri haftalarda tekrar değerlendirmek üzere anne adayını çağırabilir.

Detaylı ultrason cinsiyet yanılma payı var mı?

Cinsiyetin bakılma haftasına göre değişmekle birlikte böyle bir risk her zaman için mevcuttur. Fetüs anne karnındaki gelişimini tamamladıkça ilerleyen haftalarda bu ihtimal her geçen gün giderek daha da zayıflar.

Gebelik ultrasonu CD’si veriyor musunuz?

Biz Ankara’daki muayenehanemizde 4 boyutlu ultrason değerlendirmesi neticesinde hastalarımıza; Bir adet işleme ait CD ve birkaç adet yüksek çözünürlüklü baskıda fotoğrafı hastalarımıza veriyoruz.

Detaylı ultrason cinsiyet yanılması yaşayanlar ikinci gebeliklerinde yeniden yaptırsın mı?

Detaylı ultrason olarak da bilinen target ultrason sadece cinsiyet taraması yapmak için kullanılmaz. Bu nedenle ilk gebelikte detaylı ultrason yapıldığı gibi sonraki gebeliklerin tamamında da yapılması uygun olur. Yukarıda daha geniş olarak özetlendiği şekli ile ayrıntılı ultrasonda asıl amaç anne ve bebek sağlığı açısından risk oluşturabilecek patolojik durumlar hakkında önceden bilgi edinebilmektir.

Detaylı ultrason hangi haftalarda yapılır?

En ideal hafta gebeliğin 18-22. Haftaları arasıdır.

25. Haftadan sonra detaylı ultrason olur mu?

İncelemenin 18-22 haftayla sınırlandırma sebebi; fetüste herhangi bir sağlık problemi veya risk tanımlanması durumunda ileri inceleme yöntemleri ve ailenin zamanında bilgilendirilmesi için zaman kaybı oluşmamasıdır. Ayrıca 24.haftanın sonunda bazı detaylar kaybolabileceğinden incelemeyi hamilelikte ayrıntılı ultrason olarak tanımlamak doğru olmayacaktır.

Hamilelikte detaylı ultrason ense kalınlığı hakkında bilgi verir mi?

Detaylı ultrason sırasında fetüsün ense kalınlığı ölçümü yapılmaktadır. Bebeğin ense kalınlığı ölçümü önemli bir incelemedir. Bu incelemede gözlenen farklılıklar çeşitli patolojilerin önceden belirlenmesine olanak tanımaktadır.

Ayrıntılı ultrason en son kaçıncı haftada yapılır?

Ayrıntılı ultrason için ideal zaman 22. Haftadır. 24. Haftadan sonra da yapılabilmekte ancak bazı detaylar bu geçen zaman zarfında silinebilmektedir. Büyük organ taramaları gebeliğin 30. Haftalarına kadar  yapılabilir.

Ayrıntılı Ultrason Niçin gerekli?

 1. Anne ile ilgili sağlık durumlarının ortaya konulması ve riskli durumların önceden tespit edilmesi
 2. Fetüs ile ilgili sağlık durumlarının ortaya konulması ve riskli durumların önceden tespit edilmesi için gereklidir.

Detaylı ultrason gebelik sırasında kaç defa yapılır?

Normalde her bir gebelik sırasında tek sefere mahsus yapılması yeterlidir. Bununla birlikte lüzumu halinde doktorunuz birkaç kez daha yeniden değerlendirmek üzere çağırabilir. Özellikle bebeğin duruş şekli, pozisyonu, hareketleri ve iç organlarının net görüntülenebilmesi için ikinci bir değerlendirme de ihtiyaç halinde yapılmaktadır.

Gebelik ultrasonu Gülhiz Karataş muayenehanesi var mı?

Gebelik ultrasonu Gülhiz Karataş muayenehanesi Ankara Çukurambar bölgesi Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazası B Blok 19. Kat 88 numarada bulunmaktadır.

Detaylı ultrason Down Sendromu için fikir verici olur?

Down sendromu açısından da 18-22. haftalar arası ayrıntılı ultrason yaptırmak uygun olacaktır. Tarama testleri riskli çıkan kişilerde 16. haftada yapılması uygun olabilir.

Gebelik ultrasonu herkese yapılır mı?

Gebe ultrasonu tüm gebelere yapılabilen güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntem olup gebelerin çoğunluğu tarafından tercih edilmektedir. Tanısı konulan hastalıklar düşünüldüğünde bu işin önemi ortaya çıkmaktadır.

Gebelik ultrason için su içmek gerekir mi?

Rutin karın ultrasonları sırasında genellikle hastalara işlem öncesinde su içmeleri önerilmektedir. Oysa ayrıntılı ultrason işlemi için önceden su içmeye gerek yoktur.

Ayrıntılı ultrason için idrara sıkışık olmak gerekir mi?

Fetal ultrason yapılması sırasında idrar sıkışıklığına gerek yoktur. Bu nedenle hastaların önceden su içmeleri istenmemektedir. Ancak gereklilik durumunda inceleme esnasında anne adaylarından idrara şıkışmaları istenebilir.

Ayrıntılı ultrason için nasıl randevu alınır?

Ayrıntılı ultrason randevusu için aşağıda belirtilen telefon numaralarını arayıp 08.00-20.00 saatleri arasında asistanlarımıza ulaşmanız yeterlidir. Telefon: 0312 285 81 18 Telefon: 0553 143 16 80

Detaylı Ultrason için hangi bölümden randevu alınır?

Hamilelikte detaylı ultrason için radyoloji bölümünden randevu alınabilir.

Detaylı ultrasonda kalpte leke görülür mü?

İşlem sırasında kalpte oluşan patolojiler görülebilmektedir. Bu patolojilerden şüphelenilmesi durumunda ileri tetkiklerle de sorun detaylı olarak araştırılabiliyor.

Ayrıntılı ultrason organ taraması yapar mı?

Ayrıntılı ultrason fetal tarama testi olarak da bilinmektedir. Ayrıntılı ultrason sırasında beyin, kalp, akciğerler ve karın içi organlar detaylı olarak uygun gebelik haftalarında taranmaktadır.

Detaylı ultrason ne kadar sürer?

Detaylı ultrason işlemi süresi bizim kliniğimizde ortalama 30-60 dakika arası sürmektedir. Burada bebeğin pozisyonu, duruşu, hastalıkları, şüpheli durumları gibi faktörler sürenin uzamasına yola açabilmektedir. Özellikle hareket etmeyen hep aynı pozisyonda duran bebeklerde organların ayrıntılı incelenebilmesi için birkaç kez uzun aralıklarla bakmak gerekebileceğinden bazen bu süre birkaç saati de bulabilmektedir.

Ayrıntılı ultrason renkli midir?

Ayrıntılı ultrason renkli Doppler ultrason değildir. Ancak inceleme esnasında bebeğin kan damarları renkli Doppler ile incelenir.

Detaylı ultrason radyoloji uzmanı Gülhiz Karataş tarafından mı yapılıyor?

Bize başvuran hastalarımızın tamamının detaylı ultrasonları Radyoloji Uzman Doktoru Gülhiz Karataş tarafından yapılmaktadır.

Detaylı ultrason Gülhiz Karataş için nereden randevu alabilirim?

Detaylı ultrason Gülhiz Karataş’tan randevu almak için yukarıda var olan ya da web sayfamızın iletişim bölümünde yer alan telefon numaralarını aramanız yeterlidir. Telefon numaraları ile sorun yaşamanız durumunda kısa mesaj veya whatsapp mesajı atmanız durumunda görevli arkadaşlarımız size en kısa süre içerisinde döneceklerdir.

Ayrıntılı ultrason vajinal mi yapılır?

Ayrıntılı ultrason normalde karından yapılır. Bu hasta konforu ve uygulanabilme kolaylığı açısından önemlidir. Ancak bazı durumlarda doktorunuzun ihtiyaç duyması halinde daha doğru tanı koyabilmek için vajinal yol ile de yapılabilmektedir.

Detaylı ultrason vajinal yapılırsa bebeğe zarar verir mi?

Detaylı 4 boyutlu ultrason gereği halinde vajinal yolla yapılabilmektedir. Karından ya da vajinal yolla ayrıntılı ultrason yaptırmak bebeğe herhangi bir zarar vermez.

Detaylı ultrason yaptıranlar psikolojik açıdan etkilenir mi?

Detaylı ultrason anne adayının psikolojisini rahatlatma da önemlidir. Ancak özellikle bebek ile ilgili şüpheli patolojik durumların varlığında kimi zaman anne adayları psikolojik açıdan tedirginlik yaşayabilmektedir. Bu durumda hekim hasta ilişkisi oldukça önemlidir.

Hastalar için uygun ifadelerin seçilmesi, sorunun anlaşılması ve iyi bir diyalog kurulması bu tedirginlikleri hafifletmekte önemlidir. Bununla birlikte ayrıntılı ultrason yaptırmak için çoğu zaman diğer aile bireyleri de gebe ile birlikte başvurmaktadırlar. Bu durumlarda aile bireylerinin de gebe üzerinde desteği oldukça önemlidir.

Ayrıntılı ultrason zamanı neden belli haftalarla sınırlı?

Ayrıntılı ultrason yapılması belli haftalar ile sınırlıdır. Çünkü bu süreler içerisinde elde edilen verilerin bir kısmı başlangıçta var iken gebeliğin ilerleyen dönemlerinde silinebilmektedir. Annenin psikolojik olarak bebek hareketlerini çok hissetmeden var olan olumsuz bir tıbbi durumun açıklığa kavuşması için zamanlama çok önemlidir.

Detaylı Ultrason ile Dört Boyutlu (4D) Ultrason aynı mıdır?

Dört boyutlu ultrason ile Detaylı ultrason birbirinden farklıdır. Dört boyutlu ultrason da genellikle bebeğin yüzünden ve diğer organlarından ultrason görüntüleri alınır. Detaylı ultrasonda ise cihazdan ziyade hekimin tecrübesi oldukça önemlidir.

Ayrıntılı ultrason Ankara Gülhiz Karataş muayenehanesi Çukurambar’da mı?

Ayrıntılı ultrason Ankara Gülhiz Karataş muayenehanesi Çukurambar Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plaza, 19. Kat, 88 numarada bulunmaktadır. Uzm. Dr. Gülhiz KARATAŞ hakkında daha fazla bilgi için Hakkımda bölümüne gidiniz.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here