ankara renkli doppler

Renkli Doppler ultrason, ses dalgalarının vücuda gönderildikten sonra ekran üzerine yansımaları sırasında, vücuttaki damarların ve kan akımlarının da görüntülenebildiği bir radyolojik yöntemdir.

Bu yöntem sayesinde vücut içerisinde bulunan organların anatomik yapıları, fonksiyonları ve kanlanmaları hakkında önemli bilgi edinilmektedir.  Damarsal yapıların gösterilmiş olması aynı zamanda ilgili organın kanser hastalıkları durumunda oluşabilecek aşırı kanlanma artışlarını da gösterebilmektedir.

Tepeden tırnağı ultrasonografi yapılabilir dokuların, ultrason sırasında renkli Doppler ile değerlendirilebilmesi de mümkündür. Bu sayede organ ve hastalıklar konusunda oldukça detaylı bilgiler edilmektedir.

Karotis Renkli Doppler nedir?

Boyunda yapılan karotis renkli Doppler ultrasonografi ile boyun damarlarının yapısı incelenmekte ve böylelikle beyine giden kan akımının hızı ölçülebilmektedir. Beyine giden ana damar olan karotiste herhangi bir tıkanıklık meydana gelmesi durumunda, o noktadan geçecek olan kan akımının değişiklikleri karotis renkli Doppler ultrasonografi ile belirlenebilir.

Yine  bu büyük damarlarda kireçlenme olması durumunda oluşan darlığın önceden  renkli doppler ultrason ile tespit edilmesi ile inmeler, hafıza kayıpları ya da diğer nörolojik sorunlar önceden bilinerek tedavi edilebilmektedir.

Böbrek Renkli Doppler Ultrason

Böbreklere yapılan renkli Doppler ultrasonografi, böbrek damarları konusunda önemli bilgiler vermektedir. Böbrek arterinde tıkanıklık olması, damar duvarında olan genişleme diğer adı ile Anevrizma ya da temiz kan ile kirli kan taşıyan damar arasındaki geçişin (AV fistül) gösterilmesinde böbrek renkli Doppler ultrasonografi oldukça önemlidir. Yaşla birlikte artan hipertansiyonun araştırılması sırasında, altta yatan sebebi bulabilmek için çoğu zaman renkli Doppler ultrasonografi ile görüntüleme gerekmektedir.

Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, toplumda oldukça yaygın görülen bir durumdur. Özellikle erken yaşlarda ortaya çıkan hipertansiyonun altta yatan sebebinin saptanmasında böbrek renkli Doppler ultrasonografisinin senin önemi büyüktür.

Jinekolojik hastalıklarda sırasında renkli Doppler ultrasonografi oldukça sık kullanılmaktadır. Gebelik başta olmak üzere tüm jinekolojik sorunların aydınlatılmasında oldukça faydalıdır. Böylelikle yumurtalara ya da rahime olan kan akışı hakkında önemli ipuçları elde edilmektedir.

Yalnızca kadında değil aynı zamanda anne karnındaki bebekler için de renkli Doppler ultrasonografi yapılabilmektedir. Benzer bir şekilde, anne karnındaki bebeklerde bulunan organların anatomik yapıları ve bu yapılara ait bazı hastalıkların ortaya konulmasında çok faydalıdır.

Renkli Doppler ultrasonografi tiroid hastalıklarının tanısında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tiroid nodülleri toplumda ultrasonografisi sırasında oldukça sık saptanmaktadır. Otopsi çalışmalarında tiroid nodüllerinin görülme oranı oldukça yüksek bildirilmiştir.

Ultrason eşliğinde saptanan nodüllerin iyi huylu yada kötü huylu olduklarının gösterilmesinde tiroid renkli Doppler ultrasonografi oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Önemli: Tiroid kanserlerinin renkli doppler ultrasonda aşırı damarlanma artışı ile saptanabilmektedir.

Skrotal Renkli Doppler

Erkeklerde infertilite yani çocuk sahibi olamama durumu her geçen gün giderek artan bir problem olarak karşımıza  çıkmaktadır. Erkek kısırlığının etiyolojisinin aydınlatılmasında ve kısırlığa yol açabilecek faktörlerin araştırılmasında renkli Doppler ultrason oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Bu bölgede testislere giden damarların genişlemesi varikosel olarak isimlendirilmektedir. Testislere giden damarlarda olan genişleme, renkli Doppler ultrason ile oldukça güzel gösterilmektedir. Hem erkek çocuklarda hem de erkek erişkinlerde önceden skrotal renkli Doppler ultrason ile varikosel varlığının saptanması testis fonksiyonlarının korunması açısından çok önemlidir.

Kanser tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan sıklıkta gözüken ve ölüme yol açan önemli hastalıklardan biridir. Akciğer, kolon, meme ve prostat kanserleri başta olmak üzere hem kadınlarda hem de erkeklerde oldukça sık görülen önemli sağlık sorunlarından biridir.

Kanser hastalıklarının tanısında çok farklı metotlar kullanılmaktadır. Şüphelenilen hastalarda öncelikli olarak ayrıntılı bir öykü alınması ve fizik muayene yapılması esastır. Anamnez  ve fizik muayene ile kanserden şüphelenilmesi durumunda, hastalardan bir takım tetkikler istenmektedir. Çeşitli istenilen kan ve idrar tetkiklerinin yanı sıra ilk etapta ultrason akla gelmektedir.

Kanser hastalıklarını tanısında Renkli Doppler Ultrason

Kolay ulaşılabilmesi, ucuz olabilmesi ve hastalar üzerinde yan etkisinin bulunmaması nedeniyle kanser hastalıkları tanısında ultrason oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Hangi organda kanser araştırılıyor ise o organa ait ultrason görüntüleri farklı farklı özellikler göstermektedir. Tüm kanserli dokulardaki ortak özellik olan yeni damarlanma oluşumu ve kanlanma düzeyindeki artışın en güzel gösterilebildiği noninvaziv yöntemlerden biri de renkli Doppler ultrasondur.

Renkli Doppler ultrason ile organın kendi parankim yapısı dışında gelişen kitlenin boyutu ve kanlanması hakkında önemli bilgi edinilir. Araştırılan organın kendi dokusu dışında gelişen ek kitlede, damarlanma artışı ve buna bağlı olarak kan akım hızında artış çoğu zaman kanser lehine yorumlanmaktadır.

Renkli Doppler elbette tek başına kanser teşhisi koymak için yeterli değildir. Bazı hastalıklarda daha sonradan kitlenin gerek damarlanma düzeyinin gösterilmesi ve gerekse diğer etraf dokularla olan ilişkisinin ortaya konulması için bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilmektedir. Renkli Doppler bu ileri görüntüleme yöntemlerinin alternatifi değil bilakis onların destekleyicisidir.

Bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin bazı dezavantajları nedeniyle çoğu zaman renkli Doppler ultrasonografi doktorlar tarafından bir tercih sebebi olarak hastalara sunulmaktadır. Ultrason cihazlarının son yıllarda teknolojilerinde görülen ileri düzeyde gelişmeler ile renkli Doppler kanser teşhisinde önemi her geçen gün giderek artmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here