Ultrasonografi Ankara

Ultrason (ultrasonografi) uzun yıllardır doktorların tıbbi durumları teşhis etmesine ve gerektiğinde tedavi etmesine yardımcı olan önemli ve yaygın bir radyolojik görüntüleme yöntemidir. 3 boyutlu ultrason ve Doppler ultrason gibi yıllar içerisinde ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeler ile  tanı koyma özelliği çok daha zenginleştirilmiştir.

Bu yaygın kullanımını aşağıda sıralanan bazı özellikler sayesinde sağlamaktadır:

  • Ultrason güvenli ve ağrısızdır. Yan etkisi bulunmaz.
  • Kolay ulaşılabilir bir işlemdir.
  • Maliyeti diğer tanı yöntemleri ile kıyaslandığında daha ucuzdur
  • Tanı koyma değeri yüksektir.
  • Radyasyon kullanılmaz. Çocuklarda ve gebelerde rahatlıkla uygulanabilir.
  • Anne karnındaki bebeklerde rahatlıkla uygulanabilir.

Tüm bu özellikleri nedeni ile ultrason ülkemizde ve dünyada sık kullanılan tanı araçlarından biri haline gelmiştir.

Biz bu makalemizi daha çok sizlerden gelen sorular üzerine kısa, net, kolay anlaşılabilir ve olabildiğince herkesin anlayabileceği bir dil kullanarak kaleme aldık. Bu soruların dışında öğrenmek istediklerinizi iletişim bölümündeki forma yazarak bize iletebilirsiniz. Böylelikle hem sorunuza yanıt bulmuş olur hem de soru ve cevabını sitemize aktararak başkaları için de faydalı bilgiler aktarmış olursunuz.

Ultrason Nedir?

Ultrason yüksek frekanslı ses dalgalarının bir cihaz aracılığı ile vücuda gönderilip oradan gelen ekonun işlenmesi ile elde edilen bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Yüksek frekanslı ses dalgaları cilde yerleştirilen dönüştürücü bir prop yardımı ile vücuttaki organlara iletilir ve prop tekrar vücuttan geri dönen sesleri toplar. Bilgisayar aracılığı ile geri toplanan veriler işlenerek görüntü oluşturulur.

USG Nedir?

USG, rutin hasta muayeneleri sırasında ultrasonografi istemi sırasında uzun yazmak yerine UltraSonoGrafi kelimesi içerisindeki harflerden oluşan kısaltma bir ibaredir. USG ile kastedilen, ultrasondur.

Ultrason Cihazı Nedir?

Ultrason cihazı, yüksek frekanslı ses dalgalarını bir prob yardımı ile doğrudan vücuttaki organlara aktaran ve organlardan gelen sinyalleri toplayarak aynı prob yardımı ile bir dijital ekran üzerine düşürerek organın görüntülenmesini sağlayan cihazın adıdır.

Ultrason Neden Çekilir?

Ultrason günümüzde pek çok sebep için kullanılmaktadır. Bunlardan belli başlı kullanım sebepleri aşağıda sıralanmaktadır:

  1. Hastalık varlığında tanı koyma amacı ile
  2. Hastalık sonrası organ hasarının değerlendirilmesinde
  3. Mevcut hastalığın tedavisinin başarısını belirlemek amacı ile

Ultrason Nasıl Çekilir?

Ultrason çekilecek organa göre önceden açlık, idrara şıkışık olma durumu gibi hazırlıklar yapılır. İncelenecek organa göre değişmekle birlikte genellikle hasta sırt üstü muayene masasına yatar. Çekilecek organın bulunduğu bölgeye cilt  üzerine ses dalgasının vücuda girmesini sağlamak amacı ile jel sürülür. Ultrason probu taranacak olan organın üzerinde gezdirilerek görüntü alınır. Alınan görüntüler yorumlanarak bir rapor hazırlanır.

Ultrason Ne Kadar Sürer?

Ultrason sırasında işlem süresi çekilecek organa ve aranan hastalığa bağlı olarak değişmektedir. Bu süre bazen 5 dakika gibi kısa bir süre olabileceği (mesela işeme sonrası geride mesanede idrar kalıp kalmadığının anlaşılması) gibi, bazen de 1 saatten daha uzun sürebilir. (mesela gebelik sırasında anne karnındaki bebeğin sağlığı konusunda bilgi almaya çalışılır iken)

Ultrasonografi ile Hangi Organlara Bakılır ?

Belli başlı organlar: karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas, böbrekler, uterus ve overler, tiroid bezi, tükrük bezleri, testisler, yenidoğanda beyin, yenidoğanda kalça eklemi, yenidoğanda omurga incelemesinde ve fetüs değerlendirmesinde ultrason kullanılır.

Ultrasonografi Cihazı Ses Dalgaları ile mi Çalışır?

Ultrason cihazı yüksek frekanslı ses dalgaları üretir ve bu dalgaları vücuta bir prob yardımı ile gönderir. sesin vücuda girişini artırmak amacı ile işlem öncesinde ilgili bölgeye bir jel sürülür.

Ultrasonografi Çeşitleri Var mı?

Normal ultrasonografi incelemelerine ek olarak renkli Doppler ultrason ve 3 boyutlu ultrasonlar klinik uygulamalarda kullanılmaktadır.

Ultrason Fiyatları Ankara İçinde Farklılık Gösteriyor mu?

Ultrason fiyatları Ankara içinde farklılık göstermekle birlikte genellikle pek çok merkez arasında ciddi bir ücret farkı bulunmamaktadır.

Ultrason Çeken Yerler Ankara İçin Nerelerdir?

Ultrason çeken yerler Ankara içinde pek çok alanda yer almaktadır. Hastaneler, özel tanı ve görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde bu işlem çoğunlukla yapılabilmektedir. Biz de ise Uzm.Dr. Gülhiz Karataş Muayenehanesinde işlem yapılmaktadır. Ankara içinde, Çukurambar Mah. 1450 Sok. Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazası, No:1, B Blok, Kat:19, Daire:88 numarada ultrasonografi çekilmektedir.

Ultrason Cihazı Tanı Koymada Önemli mi?

Ultrason cihazı gelişen hızlı teknoloji ile son derece ileri seviyelere ulaştığından iyi bir teknik donanıma sahip iyi bir cihaz tercih edilmesi önemli olmaktadır.

Ultrason Bebek Teşhisi İçin Gebelikte Kullanılır mı?

Ultrasonun en önemli kullanım alanlarından birisi de gebelikteki kullanımıdır. Radyasyon içermemesi nedeni ile hem anne beden sağlığı hem de anne karnındaki bebeğin beden sağlığı hakkında önemli bilgiler güvenli bir şekilde ultrason ile elde edilmektedir.

Ultrasonografi Sonucu Hemen Verilir mi?

Sonuç genellikle çekim sonrasında yarım saat içerisinde rapor düzenlenerek hastalara verilmektedir. Ultrason sonucu genellikle çekim sonrasında bir kaç dakika içerisinde rapor düzenlenmekte ve hastalara verilmektedir.

Ultrason Aç ve Sıkışık Yapılmalı mı?

Ultrason yapılacak organa ve talep edilen ultrason şekline göre açlık ve sıkışıklık durumu değişkenlik gösterir. Genellikle karın içi organların değerlendirilmesi istendiğinde aç ve idrara sıkışık olmak gereklidir. Ancak örneğin tiroid ultrasonu yapılacak ise aç ya da idrara sıkışık olmaya gerek yoktur. Gereken hazırlık işlemden 1 gün önce hastaya verilmektedir.

Ultrason Bebek Görüntüsü Cihazlar Arasında Farklılık Gösterir mi?

Ultrason bebek görüntüsü cihazlar arasında farklılık göstermektedir. Teknolojide meydana gelen iyileşmeler cihazların görüntü kalitelerini de belirgin şekilde geliştirmiştir. Bu nedenle yüksek kaliteli bir cihaz ile daha net ve iyi bir bebek görüntüsü almak mümkündür.

detayli ultrasonografi ankara

Ultrason Değerleri Normalde Her Organ İçin Aynı mı?

Ultrason değerleri yaşa, cinsiyete ve organa göre farklılık göstermektedir.

Ultrason Endikasyonları Her Hastalık İçin Farklı mı?

Ultrason endikasyonları her hastalık için farklılık göstermektedir. Örnek olarak tiroid nodülleri için ayrı, prostat hastalıkları için ayrı ve meme hastalıkları için farklı endikasyonlar vardır.

Ultrason Endoskopi Kadar Doğru Bilgi Verir mi?

Endoskopi ilgili organın çeşitli tıbbi aletler yardımı ile direk çıplak gözle görülmesi işlemidir. Dolayısıyla her organa endoskopi yapılmaz, yapılamaz. Ultrasonun endikasyon alanları ile endoskopinin endikasyon alanları organdan organa göre farklılık göstermektedir. İkisinin de birbirinden üstün oldukları alanlar bulunurken biri diğerinin alternatifi değil ikisi birlikte tanıyı güçlendirici işlemler olarak kabul edilmektedir.

Ultrason fiyatları Ankara?

Resmi kurumların dışındaki hastaneler, görüntüleme merkezleri ya da muayenehanelerde ultrason fiyatları yaklaşık olarak birbirlerine benzerdir.

Ultrason Görüntüsü Net Olarak Hastalıkları Gösterir mi?

Ultrason görüntüsü çoğu zaman hastalıkları göstermede başarılıdır. Ancak bu durum kesin tanı koydurucu olduğu anlamına gelmez. Şüpheli durumlarda ya da daha net aydınlanma istenilen durumlarda bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi diğer görüntüleme yöntemlerine de ihtiyaç duyulabilmektedir.

Ultrason Gebelik Sırasında Yapılabilir mi? Zararı Var mı?

Ultrason gebelik sırasında rahatlıkla yapılabilen bir görüntüleme yöntemidir. Gerek anne ve gerek bebek üzerine zararı olmadığı bilinmektedir.

Ultrason Girmeden Önce Su İçmek Gerekir mi?

Üriner ve kadın hastalıkları gibi pelvik organ incelemelerinde idrara sıkışık olmak için önceden su içerek ultrason çekimine gitmek genellikle önerilmektedir. Bunun dışında özellikle su içip içmemeniz çekilecek organla ilişkilidir. Randevu alırken ilgili görevliye danışmayı unutmayınız.

Gebelik Ultrasonu Hangi Haftalarda Yapılmalı?

Ultrason gerekli olduğunda her dönemde yapılabilir. Özellikle 18-22. Haftalar arasında ayrıntılı gebelik ultrasonu yapılmaktadır.

Ultrason Hata Payı Var mı?

Ultrason yapan kişinin bilgi, birikim ve tecrübesi ile yakın ilişkilidir. Teknik olarak iyi bir cihaz ultrason tanısındaki zorlukları hekim için kolaylaştıracaktır. Şüpheli durumlarda bu hata payını azaltmak için çoğunlukla ileri görüntüleme yöntemleri talep edilmektedir.

Ultrason Kadınlarda Vajinal Yapılır mı?

Ultrason kadınlarda vajinal yol ile (transvajinal) yapılabilmektedir. Uygun endikasyonlarda doktor talebi doğrultusunda işlem yapılabilmektedir.

Ultrasonografi Makattan Yapılır mı?

Ultrasonografi hem kadınlarda hem de erkeklerde makattan (transrektal) yapılabilmektedir. Uygun endikasyonlarda doktor talebi doğrultusunda işlem yapılabilmektedir.

Ultrasonografi Lenf Nodu Büyümelerini Saptayabilir mi?

Lenf nodu büyümeleri ve bu lenf nodlarının tedavi sonrasında küçülme dereceleri yapılabilmektedir.

Ultrason Mide Hastalıklarının Tanısında Kullanılır mı?

Ultrason mide hastalıklarının tanısında mide duvar kalınlığının ölçümü için kullanılmaktadır. Ancak unutulmaması gereken mide hastalıkları tanısında endoskopinin yeri ultrasondan daha ileridir.

Ultrason Pankreas Hastalıklarını Gösterir mi?

Çoğu zaman barsak gazı nedeniyle zor görüntülenmekle birlikte pankreas ultrason ile görüntülenebilir.

Ultrasonografi Sırasında Ağrı Olur mu?

Ultrasonografi sırasında herhangi bir ağrı kesinlikle duyulmaz. İşlemin kendisi ağrılı değildir.

Üst Batın Ultrasonografi Nedir?

Karın üst bölümünde yer alan organların değerlendirildiği üst batın ultrasonografi olarak isimlendirilir. Burada genellikle karaciğer, safra kesesi, mide, pankreas ve böbrekler hakkında fikir edinilir.

pankreas ultrasonu

Üriner Ultrasonografi Nedir?

Üriner ultrasonografi, böbrek ve üst idrar kanalı (üreter), mesane ve erkeklerde prostat hakkında bilgi edinmek amacı ile yapılan ultrasonografidir. Burada böbreklerde hidronefroz denilen şişlik olup olmadığı taş, tümör varlığı değerlendirilir. Mesane içinde taş ya da tümör varlığı belirlenebilir. Prostat büyüklüğü ölçülebilir.

Tüm Batın Ultrasonografi Nedir ?

Karın içerisinde bulunan tüm organların ultrasonografi eşliğinde değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Alt Batın Ultrasonografi Nedir ?

Mesane, prostat, alt idrar kanalı, kadınlarda bunlara ek olarak rahim, yumurtalıklar ve tüplerin birlikte değerlendirildiği ultrasonografiye verilen isimdir.

Ultrasonografi Sırasında Biyopsi Alınır mı?

Ultrasonografi eşliğinde biyopsi oldukça sık kullanılan bir hastalık araştırma tekniğidir. Başta tiroid, meme ve prostat olmak üzere pek çok organdan ultrason eşliğinde biyopsi alabilmek mümkündür.

Ultrasonografi Prostat Biyopsisi Prostat Kanseri Tanısında Kullanılır mı?

Prostat kanserini önceden ön görebilen PSA isimli bir biyokimyasal test vardır. Bazı erkeklerde bu testin yüksek çıkması durumunda kanser araştırma amacı ile ultrason eşliğinde makattan girerek biyopsi alınmaktadır.

Ultrason ile Tomografi Arasındaki Fark Nedir?

Her iki cihaz birbirinden tamamen farklıdır. Tomografi işlemi sırasında radyasyon ışınlarına maruziyet en önemli dezavantajını oluşturmaktadır.

Ultrason ile MR Arasındaki Fark Nedir?

Ultrasonografi ile MR cihazlarının birbirlerinden çalışma prensipleri tamamen farklıdır. MR daha ileri bir görüntüleme tekniği olup sadece uygun endikasyonlu hastalarda tercih edilmektedir.

Ultrasonografi ve Sintigrafi Arasındaki Fark Nedir?

Ultrasonografi ile böbreklerin anatomik lokalizasyonları ve yapısal özellikleri araştırılırken sintigrafi ile organların ilaveten fonksiyonel sonuçları hakkında da bilgi edinilebilmektedir.

Yumurtalık Hastalıklarının Tayininde Kullanılır mı?

Yumurtalıklar başta olmak üzere kadınlarda rahim, tüpler, vajina kanal girişi (serviks) ve vajinal patolojilerin ortaya konulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ultrasonografi Ankara

Ultrasonografi Ankara Uzm. Dr. Gülhiz Karataş randevusu aşağıdaki telefon numaralarını armanız yeterlidir. Arkadaşlarımız randevu konusunda sizlere yardımcı olacaktır:

 0553 143 16 80 ya da 0312 285 81 18

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here