Ayrıntılı (Detaylı) Ultrason Ankara

Ayrıntılı ultrason nedir?

Ayrıntılı (detaylı) ultrason ses dalgalarının kullanılarak anne rahmindeki bebeğe ait görüntülerin elde edildiği bir görüntüleme yöntemidir. Fetal anatomik gelişimin büyük bir kısmının tamamlanmış olduğu  18-22. haftalar arasında yapılan hem bebek hem de anne sağlığı hakkında önemli veriler elde edilen geniş kapsamlı bir incelemedir. Bebekte olabilecek gelişme riskinin ve ileriki dönemlerde bebek sağlığını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için ayrıntılı ultrason yapılmaktadır.

Gebelik mucizesi insanlık tarihi boyunca her dönemde insanoğlunun ilgisini ve dikkatini çekmiştir. Biri erkekten diğeri kadından gelen iki hücrenin birleşip,  bölünerek çoğalması ile başlamakta ve yepyeni bir canlı insan yavrusunun doğumu ile neticelenmektedir.

İki farklı hücreden yepyeni bir insan gelişim süreçleri tıbbın da merakla üzerinde durduğu bir konudur. Zira hücre bölünmesi, farklılaşması, çoğalması, büyümesi ve belli bir aşamaya geldiğinde de durması işlemi şu an için bildiklerimiz ve bilmediklerimiz binlerce fizyolojik mekanizmanın birlikte bir arada ve birbiriyle haberdar bir şekilde çalışması ile mümkün olmaktadır.

İnsanoğlunun iç organlarındaki hastalıkları görme merakı ultrasonografinin icadı ile yepyeni bir durum almıştır. Ses dalgalarını vücuda göndererek onlardan gelen sinyaller doğrultusunda ortaya çıkan organ ayrıntılı ultrason görüntüleri ile organlardaki hastalık durumları ortaya konulabilmektedir. Bu amaçla gebelerde de cenin (fetüs) hakkında bilgi edinmek amacıyla insanoğlu anne karnındaki bebeğin sağlığı hakkında ayrıntılı (detaylı) ultrason ile fikir edinmektedir.

18-22.haftalarda yapılan detaylı ultrasonda herhangi bir anomali tespit edildiğinde, ilerleyen haftalarda tekrar ultrason ya da MRI (manyetik rezonans) gibi ileri tetkikler istenebilir.

Aşağıda bulunan isimlerin tamamı yaklaşık olarak aynı anlama gelmekte olup gebelik sırasında fetüsün sağlık durumu hakkında ultrason ile bilgi edinmek amacıyla kullanılmaktadır.

 • Ayrıntılı ultrason
 • Detaylı Ultrason
 • Gebelik ultrasonu
 • Fetal ultrason
 • Fetal tarama testi
 • Target ultrason
 • İkinci düzey ultrason
 • Anomali taraması
ayrintili detayli ultrason ankara

Ayrıntılı ultrason nasıl yapılır?

Karın üzerinden bakılan ultrasonda karnı açmanın kolay olabileceği rahat giysiler giyilmesi önerilir. Hasta sırt üstü pozisyonda muayene masasına uzanır. Karın bölgesinde ultrason jeli cilt üzerine sürülür. Jel sayesinde deri ile ultrason probu arasındaki hava engellenip, ses dalgaları daha iyi iletililir. Ultrason yaparken jel kullanılması bu yüzdendir. Ultrason probu karın üzerinde gezdirilerek ayrıntılı ultrason görüntüleri ile bebek hakkında bilgi edinilir.

Bebeğin kemikleri ve diğer dokulardan yansıyan ses dalgaları monitörde görüntü halinde belirir. Ayrıntılı ultrason sırasında bebeğin anatomik yapılarının ölçümü yapılır. Bazı önemli yapıların görüntüsü kaydedilip, baskı örneği alınabilir. Bastırılan bu görüntülerin kopyaları hastalara da verilir. Bebeğin karın içindeki duruşuna ve gelişim seviyesine göre bebeğin yüzü, el ve parmakları, kol ve bacakları ayırt edilebilir.

İhtiyaç olması durumunda nadiren vajinal yol ile de uygulanmaktadır. Vajinal yol mu yoksa ultrasonun karın üzerinden mi bakılacağı gebelik haftası ve hangi amaçla yapılacağına göre değişkenlik gösterir. Vajinal yolla ultrason yapılacağında hastaların muayene önlüğü giymesi gereklidir. Muayene masasında, ayaklar çatallara yerleştirilir. Ultrason probu plastik kılıf ile kaplanıp jel sürüldükten sonra vajinal yoldan ultrason yapılır.

ayrıntılı ultrason ankara

Ayrıntılı ultrason kaçıncı haftada yapılır?

Gebelikte ayrıntılı ultrason 18-22. haftaları arası yaptırmak için en ideal zamandır. Bu tarihlerde tarama ile çok daha etkili sonuçlar elde edilmektedir. Daha erken haftalarda yapılan ayrıntılı ultrason henüz yeterli fetal organ gelişimi oluşmadığı için, daha geç haftalarda yapıldığında ise bebekte kemik oluşumun artmasıyla oluşan gölgelenmeler nedeniyle sağlıklı görüntüler alınamaz.

Bununla birlikte;

 • Daha önceki gebeliklerde bilinen riskli durumlar
 • Mevcut gebelik için bilinen riskli durumlar
 • Genetik geçişli bilinen hastalıklar varlığında bu haftalardan daha önce ya da daha sonra tekrar değerlendirme amaçlı yapılmasında bir engel yoktur.
ayrıntılı detaylı ultrason

Ayrıntılı ultrason neden yapılır?

Ayrıntılı ultrason yapmanın birkaç amacı vardır:

 • Rutin gebeliklerde tarama amaçlı
 • Yüksek riskli gebeliklerin belirlenmesi
 • Yüksek riskli gebeliklerin takibi
 • Doğuştan anomalilerin önceden tanınması
 • Yaşamla bağdaşmayan anomalilerin ortaya konulması
 • Bebekte mevcut patolojilerin anne sağlığı üzerine etkisi
 • Genetik geçişli hastalıkların belirlenmesi

İlerleyen teknoloji ile birlikte artık çoğu hastalığın tanısı doğum öncesi konulmaktadır. Genetik geçişli pek çok hastalığın kendine özgü bulguları vardır. Ayrintili ultrason görüntüleri ile fetüsün gelişim haftasına göre tanımlanmış özellikleri tek tek kontrol edilir.

Bu özelliklerde herhangi bir normal dışı bulguya rastlanıldığında olabilecek hastalıklar gözden geçirilir ve doğum öncesi/doğum sonrası bebeği bekleyen sorunlar hakkında bilgi sahibi olunur.

Ayrıntılı ultrason gerekli mi?

Anne ve bebek sağlığı açısından olası risklerin belirlenmesi ve tedbir alınabileceklerin önceden belirlenmesi amacı ile gebelik sırasında uygun haftalarda ayrıntılı ultrason yapılması önerilmektedir. Daha önceden belirlenen yüksek riskli gebeliklerde ise yapılması daha da uygun olacaktır. Gebelikte ayrıntılı ultrason şart değil ancak mutlaka önerilmektedir.

Ayrıntılı (detaylı) ultrasonda nelere dikkat edilir?

Kafa içi yapılarına;

Kafa kemiklerine, Beyin, beyincik, beyincik sıvı kanallarına, kafa ölçümüne,

Boyun yapılarına;

Ense de veya boyun bölgesinde herhangi bir kitle olup olmadığına, ense kalınlığına, ense kalınlığı ölçümü değerine,

Bebeğin yüz kısmına;

Gözler, dudaklar, üst dudak alt dudak, çene, burun, burun kemiği, burun delikleri, yüzün 4 boyutlu görüntüsüne,

Göğüs kafesi ve iç kısmındaki organlarına;

Göğüs kafesinin yapısına, kalp ve akciğerlere,

Kalp yapılarına;

Kalbin yerine, büyüklüğüne, şekline, 4 odacıklı görüntüsü ve büyük damarlarına, kalpte delik olup olmadığı, odacıklar arası duvar yapılarına, kulakçıklara, karıncıkların çıkışlarına, bu damarların birbiri ile olan ilişkisine,

Karın içi yapılarına;

Mesane, göbek kordonu, diyafram (göğüs kafesi ile karın boşluğu arasındaki zar), böbreklere, böbrek damarlarına, mide, karaciğer, safra kesesine, renkli doppler ile anneden bebeğe giden kan akımına, amniyon sıvısına ve ölçüm değerine, karın çevresi ölçümüne, karın ön duvarındaki kordon çıkışına, idrar torbasına ve çevresinden geçen damarlara, bebeğin yaklaşık ağırlığına ve son olarak da bebeğin cinsiyetine,

İskelet sistemine;

Kollar ve bacaklara, sağ ve sol ele, ellerin parmakları, dirseklere, ayaklara, ayak tabanlarına ve ayak parmaklarına, dizlere, omurgaya, omurganın kuyruk sokumuna, sırt, bel bölgelerine, kemik uzunluk ölçümlerine detaylı olarak bakılır.

Yapılan ayrıntılı ultrasonda bebeğin anatomik yapısı yanında

 • Fetüs sayısı,
 • Bebeğin pozisyonu, hareketleri, solunum ve kalp atımı
 • Tahmini fetüs ağırlığı
 • Rahim içindeki amniyon sıvı miktarı
 • Plasentanın yerleşim yeri
 • Fetal pozisyonuna bağlı olarak fetüs cinsiyeti
 • Rahim ve yumurtalıklara, rahim ağzı uzunluğuna ve kapalı olup olmadığı değerlendirilir.
 •  Anne rahmini besleyen damarlarda direnç artışı olup olmadığı gözlendikten sonra ayrıntılı (detaylı) ultrason incelemesi sonlandırılır.

11-14.haftalarda bakılan ultrasonda ya da ayrıntılı ultrasonda tespit edilen artmış ense kalınlığı varlığında anoploidi yani kromozom anomalisi riskinde artış var demektir. Bu durumlarda risk faktörleri ve biyokimyasal belirteçler ile ileri inceleme yapılması gereklidir.

Sık görülen kromozom anomalileri ve ayrıntılı ultrasında görülebilecek anomaliler:

 • Turner Sendromu (45,X); Kistik higroma, aort koarktasyonu, akciğerde sıvı birikimi, karında asit, kardiyak problemler
 • Trizomi 13 (patau sendromu); Polidaktili (parmak fazlalığı), beyin gelişim bozuklukları (mikrosefali,holoprosensefali), yarık damak ve dudak, göz anomalileri, nöral tğp defektleri, kardiyak anomaliler
 • Trizomi 18 (Edwards sendromu); Koroid pleksus kistleri, parmak yapısında bozukluklar (üstüste binen parmaklar), korpus kallozum anomasi, çilek şeklinde kafa yapısı, küçük çene, omfalesel, diyafram fıtığı, ayak anomalileri( clubfeet, rocker bottom feet…)
 • Triozomi 21 (Down Sendromu); Kardiyak problemler (özellikle atriyoventriküler kanal defektleri ), ekojenik barsak, kısa femur/humerus kemiği, böbrek pelviektazisi, burun kemiğinin yokluğu, brakisefali…

18-22. haftalarda yapılan ayrıntılı ultrason sonrası bazı durumlarda ilerleyen haftalarda tekrar ayrıntılı ultrason yapılması gerekir. Bu durumlardan bazıları;

 • Böbrek pelviektazi varlığı
 • Plasenta previa varlığı
 • 18-22 haftada bakılan ayrıntılı ultrasonda yeterli fetal anatomik görüntüleme yapılamamışsa (ilerleyen zamanlara görüntülenme daha iyi olabilir ya da fetüs daha uygun pozisyon alabilir)

Ayrıntılı (detaylı) ultrason, Renkli doppler ultrason ve 4 (dört) boyutlu ultrason farkları nedir?

Üçü birbirinden farklı kavramlardır. Aynı ultrason cihazı ile ancak aynı cihazdaki farklı yöntemler ile yapılır.

Ayrıntılı (detaylı) ultrason;

Gebelikte ayrıntılı ultrason bebeğin tüm vücut gelişimi ve organlarının detaylı olarak incelenmesidir. 

Renkli doppler ultrason;

Ultrason cihazının farklı bir modu ile damarların içindeki kan akımının mavi ve kırmızı olarak gözüktüğü bir ultrason çeşitidir. Mavi renk toplar damarı, kırmızı renk ise atar damarı sembolize ediyor. Renkli Doppler ile ölçüm yapılan damarın içinde direnci ve akımı ölçüyor. Gebeliğin belirli bir aşamasından itibaren, genellikle 19. haftadan sonra bebekte gelişme geriliği ve anne adayında gebelik zehirlenmesi (preeklemsi) olasılığını değerlendirmek için kullanılır.

4 (dört) boyutlu ultrason;

Bebeğin yüzünün net bir şekilde görülebildiği, ten renginde fotoğraf şeklinde görebildiğimiz ultrason çeşitidir. 4 (dört) boyutlu ultrason daha çok görsel bilgi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Ayrıntılı ultrason zararlı mı?

Ultrason işlemi gebelerde çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Ultrason cihazı ses dalgaları ile çalıştığından dolayı, radyasyon içermez ve bebeğe herhangi bir zararı yoktur.

gebelik ultrasonu ankara gulhiz karatas

Ayrıntılı ultrason fiyatları 2020?

Gebelikte ayrıntılı ultrason normal yapılan ultrasonlardan daha farklıdır. Gebelik ultrasonu sırasında kullanılan cihaz normal cihazlardan daha farklı ve özel niteliklere sahiptir. Bununla birlikte ayrintili ultrason hem tecrübe ve birikim gerektiren hem de işlem süresi olarak diğer ultrasonografik işlemlerden daha uzun süre almaktadır.

Tüm bunlar maliyetleri bir miktar artırsa da çoğunlukla fiyatlar makul seviyelerdedir. Ayrıntılı ultrason fiyatları Ankara da yukarıda sayılan özellikler nedeniyle yapılan merkezler arasında bir miktar farklılık göstermiş olsa da kabaca ücretler yaklaşık olarak birbirlerine benzer aralıkta yer almaktadır.

Ayrıntılı ultrason ne kadar sürer?

Ayrıntılı ultrason incelemesi ortalama 30-45 dakika arası sürmektedir. Burada bebeğin pozisyonu, duruşu, hastalıkları, şüpheli durumları gibi faktörler sürenin uzamasına yola açabilmektedir. Özellikle hareket etmeyen hep aynı pozisyonda duran bebeklerde organların ayrıntılı incelenebilmesi için birkaç kez uzun aralıklarla bakmak gerekebileceğinden bazen bu süre birkaç saati de bulabilmektedir.

Ayrıntılı ultrason nerede yapılır?

Ayrıntılı ultrason Ankara da hastanelerde, özel kliniklerde, özel muayenehanelerde ve tüp bebek merkezlerinde radyoloji ve kadın doğum bölümlerinde konu ile tecrübeli hekimler tarafından yapılmaktadır. Biz de Çukurambar bölgesinde bulunan ATM Plazada özel muayenehanemizde (bayan radyoloji doktoru ankara da Gülhiz KARATAŞ) hastalarımızı kabul etmekteyiz.

Ayrıntılı ultrason görüntüleri veriyor musunuz?

4 boyutlu ultrason

Biz kliniğimizde fetal ultrason yaptığımız tüm hastalarımıza görüntü baskısı veriyoruz. Hamilelikte ayrıntılı ultrason yapılırken hastalarımız de yattıkları yerden bizimle eş zamanlı senkronize olarak adım adım yapılan işlemi izlemektedirler. İşlem sonucunda da hastalarımız için yüksek kaliteli bir fotoğraf baskılı olarak hastalarımıza verilmektedir.

Ayrıntılı ultrasonu aç karnına mı yapılır?

Özellikle karın ultrasonlarında alışkanlık olarak hastalardan sürekli aç gelmeleri istenmektedir. Böylelikle barsak gazlarından dolayı oluşabilecek olumsuz görüntülerin organların gerçek görüntülerini bozmalarına izin verilmemesi hedeflenmektedir.

Ancak gebelikte ayrıntılı (detaylı) ultrasonda durum biraz farklıdır. Anne adaylarının 4 boyutlu ultrason yaptırırken bebek hareketlerini gözlemek amacı ile aç olarak değil tok olarak gelmeleri istenmektedir.

Ayrıntılı ultrason bölümü kadın doğum içinde mi?

Ayrıntılı ultrason kadın doğum klinikleri içerisinde yapılabildiği gibi tüp bebek merkezlerinde ya da özel kliniklerde, özel muayenehanelerde de yapılabilen bir işlemdir.

Ayrıntılı ultrason böbrek genişlemesi gösterir mi?

Ayrıntılı ultrason sırasında her iki böbrekler hakkında bilgi edinilmektedir. Öncelikli olarak böbreklerin varlığı konusunda emin olmak gerekir. İki böbreğinde var olduğu gösterildikten sonra fetüste normalde olması gereken yerde bulunup bulunmadıkları kontrol edilmektedir. Bazen böbrekler normal karın içerisindeki flank bölgesi dediğimiz yerin dışında da yerleşik olabilmektedirler.

Bu pelvik bölge dediğimiz yerleşim leğen kemiklerine yakın bölgede olabilirler. Bununla birlikte her iki böbrek sağda ya da solda değil de aynı tarafta yani ikisi de sağda ya da ikisi de solda olabilir. Yerleşim yerlerinin de normal yerinde olduğundan emin olunduktan sonra böbreklerde yapısal bozukluk varlığı araştırılır. Böbreklerde genişleme olup olmadığı işlem sırasında tespit edilebilir.

Fizyolojik düzeyde böbrek genişlemeleri sık görülür. 3 mm altındaki genişlemeler fizyolojik kabul edilir. İleri derecede olan genişlemelerde böbreklerde doğuştan ortaya çıkan yapısal genişlemeler, böbrek kanalı çıkım darlıkları ya da mesanede oluşan idrarın yukarı böbreklere doğru geri gelmesi durumu olarak da bilinen reflüye bağlı olabilir. Tüm bu hastalıkların birbirlerinden ayırımı için ilave bulgular gerekmektedir. Bu gerekli ek bulguları da belirleyip böbrek genişlemesinin neye bağlı olabileceği konusunda bir ayırıma gidilebilmektedir.

Ayrıntılı ultrasonda bebek görüntüsü net mi?

Bu sorunun cevabı bazı durumlara bağlıdır:

 1. Ayrıntılı ultrason yapılan cihazın teknik olarak kalitesi
 2. Bebeğin su durumu
 3. Annenin vücut yapısı

Bu faktörler birlikte değerlendirildiğinde yüksek görüntü kalitesine sahip bir ultrasonografi cihazı ve deneyimli bir hekim ile oldukça net görüntüler elde edebilmek mümkündür.

Ayrıntılı ultrason hangi bölüme girer?

Ayrıntılı ultrason Radyoloji ve Kadın Doğum klinikleri bölümleri tarafından yapılmaktadır.

Ayrıntılı ultrason cihazı bebeği göstermede önemli mi?

Ultrasonografi cihazının yüksek görüntü kalitesine sahip olması, yeni teknolojik yazılımları içerisinde barındırması ve kullanım kolaylığı hekim deneyimi ile birleşince çok iyi sonuçlar vermektedir. Biz kliniğimizde bu amaçla ileri teknolojik donanıma sahip GE Voluson e8 expert utrason cihazını kullanmaktayız.

Ayrıntılı ultrason cinsiyet belirler mi?

Uygun haftalarda bakıldığı takdirde ayrıntılı ultrason işlemi yapılması esnasında cinsiyet tayini de mümkün olabilmektedir. Cinsiyet tayini için doktor gereği halinde daha ileri haftalarda tekrar değerlendirmek üzere anne adayını çağırabilir.

Ayrıntılı ultrason cinsiyet yanılması yaşayanlar ikinci gebeliklerinde yeniden yaptırsın mı?

Ayrıntılı ultrason sadece cinsiyet taraması yapmak için kullanılmaz. Bu nedenle ilk gebelikte ayrıntılı ultrason yapıldığı gibi sonraki gebeliklerin tamamında da yapılması uygun olur. Yukarıda daha geniş olarak özetlendiği şekli ile gebelikte ayrıntılı ultrasonda asıl amaç anne ve bebek sağlığı açısından risk oluşturabilecek patolojik durumlar hakkında önceden bilgi edinebilmektir.

Detaylı ultrason cinsiyet yanılma payı var mı?

Cinsiyetin bakılma haftasına göre değişmekle birlikte böyle bir risk her zaman için mevcuttur. Fetüs anne karnındaki gelişimini tamamladıkça ilerleyen haftalarda bu ihtimal her geçen gün giderek daha da zayıflar.

Ayrıntılı ultrason 25. haftada yapılır mı?

İncelemenin 18-22. haftayla sınırlandırma sebebi; fetüste herhangi bir sağlık problemi veya risk tanımlanması durumunda ileri inceleme yöntemleri ve ailenin zamanında bilgilendirilmesi için zaman kaybı oluşmamasıdır. Ayrıca 24.haftanın sonunda bazı detaylar kaybolabileceğinden incelemeyi ayrıntılı ultrason olarak tanımlamak doğru olmayacaktır.

Hamilelikte ayrıntılı ultrason ense kalınlığı hakkında bilgi verir mi?

Hamilelikte ayrıntılı ultrason sırasında fetüsün ense kalınlığı ölçümü yapılmaktadır. Bebeğin ense kalınlığı ölçümü önemli bir incelemedir. Bu incelemede gözlenen farklılıklar çeşitli patolojilerin önceden belirlenmesine olanak tanımaktadır.

Detaylı ultrason down sendromu için fikir verici olur mu?

Down sendromu açısından da 18-22. haftalar arası detaylı ultrason yaptırmak uygun olacaktır. Tarama testleri riskli çıkan kişilerde 16. haftada yapılması uygun olabilir.

Ayrıntılı ultrason için su içmek gerekir mi?

Rutin karın ultrasonları sırasında genellikle hastalara işlem öncesinde su içmeleri önerilmektedir. Oysa ayrıntılı ultrason işlemi için önceden su içmeye ve idrar sıkışıklığına gerek yoktur. Ancak gereklilik durumunda inceleme esnasında anne adaylarından idrara sıkışmaları istenebilir.

Ayrıntılı ultrasonda kalpte leke görülür mü?

İşlem sırasında kalpte oluşan patolojiler görülebilmektedir. Bu patolojilerden şüphelenilmesi durumunda ileri tetkiklerle de sorun detaylı olarak araştırılabiliyor.

Ayrıntılı ultrason organ taraması yapar mı?

Ayrıntılı ultrason fetal tarama testi olarak da bilinmektedir. Ayrıntılı ultrason sırasında beyin, kalp, akciğerler ve karın içi organlar detaylı olarak uygun gebelik haftalarında taranmaktadır.

Ayrıntılı ultrason karından mi yapılır?

Ayrıntılı ultrason normalde karından yapılır. Bu hasta konforu ve uygulanabilme kolaylığı açısından önemlidir. Ancak bazı durumlarda doktorunuzun ihtiyaç duyması halinde daha doğru tanı koyabilmek için vajinal yol ile de yapılabilmektedir.

Detaylı ultrason yaptıranlar psikolojik açıdan etkilenir mi?

Detaylı ultrason anne adayının psikolojisini rahatlatma da önemlidir. Ancak özellikle bebek ile ilgili şüpheli patolojik durumların varlığında kimi zaman anne adayları psikolojik açıdan tedirginlik yaşayabilmektedir. Bu durumda hekim hasta ilişkisi oldukça önemlidir.

Hastalar için uygun ifadelerin seçilmesi, sorunun anlaşılması ve iyi bir diyalog kurulması bu tedirginlikleri hafifletmekte önemlidir. Bununla birlikte ayrıntılı ultrason yaptırmak için çoğu zaman diğer aile bireyleri de gebe ile birlikte başvurmaktadırlar. Bu durumlarda aile bireylerinin de gebe üzerinde desteği oldukça önemlidir.

Ayrıntılı ultrason için hangi bölümden randevu alınır?

Çeşitli sağlık merkezlerinde radyoloji bölümünden randevu alınabilir.

Ayrıntılı ultrason için nasıl randevu alınır?

Ayrıntılı ultrason randevusu için aşağıda belirtilen telefon numaralarını arayıp 08.00-20.00 saatleri arasında asistanlarımıza ulaşmanız yeterlidir. Telefon: 0312 285 81 18

Ayrıntılı ultrason gülhiz karataş için nereden randevu alabilirim?

Ayrıntılı ultrason Gülhiz Karataş’tan randevu almak için yukarıda var olan ya da web sayfamızın iletişim bölümünde yer alan telefon numaralarını aramanız yeterlidir. Telefon numaraları ile sorun yaşamanız durumunda kısa mesaj veya whatsapp mesajı atmanız durumunda görevli arkadaşlarımız size en kısa süre içerisinde döneceklerdir.

Sonuç olarak;

 • Ayrıntılı ultrason anne ve bebek sağlığı hakkında önemli verilerin elde edildiği, bebekte var olan veya doğum sonrası olabilecek problemlerin tespitinde önemli bir incelemedir.
 • İnceleme için en ideal zaman gebeliğin 18-22. haftalar arasıdır.
 • Detaylı ultrason,  gebelik ultrasonu ve fetal Ultrason olarak da isimlendirilir, ancak 4 (dört) boyutlu ultrason farklı bir incelemedir ve genellikle ayrıntılı ultrasonun bir parçası olarak tanımlanabilir.
 • Ayrıntılı ultrason incelemesi genellikle karın bölgesinden yapılır, çok nadir durumlarda vajinal olarakta yapılabilmektedir.
 • Radyasyon içermez, kolay ulaşılabilir ve güvenlidir. Anne ve bebeğe zararı yoktur.
 • İnceleme yaklaşık olarak 30-45 dk sürer.
 • Bebeğin anatomik ve fizyolojik tüm gelişimi incelenir.
 • Anomali tespitinde, riskli gebelik takibinde, rutin gebelikte yapılan bir işlemdir.
 • Yapılması şart değil ancak keisnlikle önerilmektedir.
 • İnceleme radyolog veya perinatologlar tarafından yapılmaktadır.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here