Renkli Doppler Ankara

Renkli Doppler ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları prob aracılığı ile kan damarları içinde bulunan kan hücrelerine gönderilir, çarparak geri dönen dalgalar bir renk skalası içerisinde ultrason cihazı ekranına yansıtılır. Kan akımındaki değişim hızı belirlenerek  bu işlem Renkli Doppler ultrasonografi olarak isimlendirilir. Normal bir ultrasonda kan akışı görüntülenemez. Renkli Doppler ultrasonografi radyasyon içermeyen, ağrısız ve her yaş grubuna uygulanabilir bir yöntemdir.

Renkli Doppler nedir?

Yüksek frekansa sahip ses dalgaları ultrason cihazı tarafından üretilir. Daha sonra bu dalgalar bir prob adı verilen iletici kanal ile hastalara gönderilir. Hastaların kan damarları içerisinde bulunan kan hücrelerine çarparak geri dönüşen dalgalar bir renk skalası içerisinde ultrason cihazı ekranına yansıtılır. Bu işlem Renkli Doppler ultrason olarak isimlendirilmektedir.

renkli doppler gulhiz karatas

Renkli Doppler ne işe yarar?

Renkli Doppler ultrasonografi dokulara giden kan akımları hakkında ayrıntılı bilgi verir. Kan pıhtısı durumu, bacak damarlarında varis varlığı, damar tıkanıklıkları, bacaklardaki kan akımında azalma, anevrizm gibi çok geniş damarlar, boyun bölgesinden beyne giden damarların tıkanıklık durumu gibi hastalık durumlarını belirlemede kullanılır.

Renkli Doppler nasıl çekilir?

İncelenecek organa göre Doppler çekimi değişmektedir. Genellikle ilgili organın direk görüntülenebileceği bir pozisyon çekim için en uygunudur.

İncelemeye alınan organ veya damar anatomik olarak önce gri skala ultrason ile detaylı olarak incelenir. Damarlardaki kolesterol plakları ve iç yüzeylerdeki düzensizliklere bakıldıktan sonra ultrasonografi cihazının renkli doppler özelliği kullanılarak kan akışı nitelik ve nicelik olarak değerlendirilir. Cihazda görülen renk tonlamasına bakılarak kan akış hızı hakkında bilgi edinilir.

Kırmızı ve mavi renkler, renkli doppler ultrasondaki temel renklerdir. İncelenen akım için hangi renk seçildiyse, diğer renk karşı yönden gelen akımı göstermektedir. Rengin açık tonları ise hızlı akımı işaret etmektedir.

Skrotal renkli Doppler nedir?

Skrotal renkli doppler erkeklerde skrotum ve içeriğinin (testisler, epididim, vaz deferens) damarsal yapıları ve organ parankim dokularının birlikte değerlendirildiği işleme skrotal renkli Doppler denilmektedir. Erkeklerdeki varikosel hastalığının teşhisinde doppler usg kullanılır.

Karotis renkli Doppler nedir?

Boyundan beyine giden iki adet büyük ana atar damar bulunmaktadır. Bu ana damarlar halk arasında şahdamarı olarak da bilinmektedir. Tıpta bu damarların ismi Karotis Arteridir. Karotis renkli Doppler us ise beyine giden temiz kan taşıyan bu iki ana damarın durumu ve geçen kan akımlarının değerlendirildiği bir ultrason işlemidir.

Karotis ve vertabral arterler boynumuzun her iki yanında bulunan ve beyne kan taşıyan atardamarlardır. Karotis vertebral arter renkli doppler ultrasonografi ile bu damarların duvarları ve kan akışları incelenir. Karotis ve vertebral arter duvarlarında, plak adını verdiğimiz kireçlenmeler mevcut olabilir. Bu plaklar bulundukları yerden kopup beyinde herhangi bir damarı tıkayabilirler. Diğer yandan karotis ve vertebral artere yerleşmiş bir plak bulunduğu damarı da tıkayabilir. Tüm bunların sonucunda, hastalarda beyin fonksiyonlarında hafif bozulmadan felç ya da inme dediğimiz hastalığa kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde bulunan semptomlar oluşabilir.

Ayrıca vertebral arterlerin kan akımı toplam hacmi oldukça önemlidir. Vertabler arter akımının yeterli olmadığı durumlarda hastada baş dönmesi, denge bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkar. Başdönmesi ve denge problemlerin sebeplerinin araştırılması yanında olası bir beyin damar hastalığı tanısı açısından karotis ve vertebral arter renkli doppler ultrason yapılması hem bu hastalıkların erken teşhisine hem de ciddi semptomlar oluşmadan erken tedavisine olanak sağlamaktadır.

Karotis renkli doppler nasıl çekilir?

Hasta sırt üstü (sırtı yere gelecek şekilde) muayene masasına yatar. Bakılacak taraf sağ ise başını sol tarafa, bakılacak taraf sol ise başını sağ tarafa doğru çevirir ve boyun damarlarının iyice görüntülenebilir olmasını sağlar. Boyuna sürülen ultrason jeli sonrasına ultrason probu boyun damarları üzerine yerleştirilerek muayene çekimi başlamış olur. Önce bir taraf daha sonra da diğer taraf ayrıntılı olarak değerlendirilir.

Karotis Doppler hangi hastalıkların tanısında kullanılır?

Daha çok boyun damarlarında tıkanıklıkla seyreden ve buna bağlı olarak beyinde sorun oluşturan hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. Bu hastalıkların başında ise ateroskleroz adı verilen damar sertliği gelmektedir. Damar sertliğine bağlı olarak karotis arterinde kireçlenme sonucu tıkanma, daralma ve kan akımının beyine istenen düzeyde gerçekleşmemesi oluşmakta ve bu durum karotis Doppler ile saptanabilmektedir.

Obstetrik renkli doppler nedir?

Gebelik takibinde renkli Doppler Ultrasonografi ile detay bilgiler elde edilmektedir. Bebeğin kan dolaşımı doppler ile gözlemlenir. Erken gebelikte bebeğin kalp atımları doppler ile net bir şekilde duyulur. Bebeğin plesentası, anne rahmindeki atardamarlar ve kordon doppler ultrason ile detaylı olarak incelenir.

Renkli Doppler fiyatları illere göre değişir mi?

İl bazında farklılıklar göstermekle birlikte çoğunlukla belirli bir ücret aralığında yer almaktadır.

Renkli Doppler kaçıncı haftada yapılır?

Gebeliğin çoğunlukla 18-22. Haftaları arasında yapılmaktadır. Bu haftalar bebeğin doğumsal anomalileri açısından değerlendirme için en uygun zamanlardır.

Renkli Doppler ne kadar sürer?

Yapılan organa göre bu süre değişmektedir. Genellikle normal ultrason işleminden daha uzun sürmekte olup daha ayrıntılı bilgi vermektedir.

Pelvik renkli doppler us?

Pelvis, leğen kemikleri tarafından çevrelenen boşluğu tarif eden tıbbi bir terimdir. Pelvis içerisinde ince barsakların az bir bölümü, mesane, kalın barsak ve rektum, rahim ve serviks bulunmaktadır. Bu organların her biri farklı damarlarla beslenmektedir. Bu damarların ve pelvis içindeki organların değerlendirildiği ultrasonografik işlemin adı Pelvik Doppler ultrasondur.

Penil renkli Doppler nedir, nasıl çekilir?

Penise giden temiz kan taşıyan ve arter olarak isimlendirilen damarların ve sonrasında kirli kan taşıyan ven olarak isimlendirilen damarların kan akışının değerlendirildiği tetkiktir.

Hasta sırt üstü (sırtı yere gelecek şekilde) muayene masasına yatar. Penis üzerine ultrason jeli sürülerek penis başlangıç kan akış hızları ölçülür. Daha sonra suni ereksiyon oluşturmak amacı ile penis içerisine bir ilaç sıkılır ve sonrasında yeniden kan akımları belli dakika aralıkları ile ölçülür.

Hamilelikte renkli Doppler nasıl çekilir?

Hasta sırt üstü (sırtı yere gelecek şekilde) muayene masasına yatar. Karnını açar. Ultrason jeli karın üzerine sürülerek hem anne hem de bebeğin durumuna bakılır. Gebelikte doppler değerlendirme sonucu daha sonra rapor edilir.

Renal renkli Doppler nedir?

Her iki böbreğe giren ve çıkan damarların birlikte değerlendirildiği bir ultrason işlemidir.

Renal renkli Doppler us nasıl çekilir?

Hasta sırt üstü (sırtı yere gelecek şekilde) yatar. Başlangıç değerlendirme yapılır. Daha sonra sağ taraftaki böbreği değerlendirmek üzere hasta sol yanına ve ardından da sol taraftaki böbreği değerlendirmek üzere hasta sağ yanına doğru yatırılarak böbrek damarlarındaki kan akımları ölçülür.

Renkli Doppler ekokardiyografi?

Kalbin anatomik yapısı, kapakçıklar ve kan akış hızlarının birlikte değerlendirildiği bir işlemdir.

Kalp renkli Doppler nasıl çekilir?

Hasta sırt üstü (sırtı yere gelecek şekilde) yatırılır. Göğüs bölgesi açılır ve ultrason jeli sıkılarak prob göğüs üzerinde dolaştırılarak işlem yapılır. İhtiyaç durumunda hasta hafif sağa ve hafif sola döndürülerek daha net değerler ve görüntüler elde edilir.

Renkli Doppler usg yapılırken aç olmak gerekir mi?

Karın içi organlar değerlendirilirken barsaklardaki gazın oluşturacağı olumsuz görüntüden korunmak için genellikle aç olmakta fayda vardır. Bunun dışında Doppler ultrasonografi yaptırmak için aç olmaya gerek yoktur. Değerlendirilecek organ mesela tiroid bezi ise açlık hiç gerektirmez.

Renkli Doppler usg çeken devlet hastaneleri?

Doppler ultrasonografi çeken devlet hastaneleri Ankara’da birden fazla bulunmaktadır. Biz de Ankara Çukurambar bölgesinde Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plaza’da hastalarımıza Doppler konusunda yardımcı olmaktayız.

Bacak damarları için yapılır mı?

Başta varis ve bacak toplardamarlarındaki pıhtının gösterilmesi olmak üzere bacak damarlarını ilgilendiren pek çok hastalık için Doppler yapılmaktadır.

Hamilelikte renkli Doppler ne zaman yapılır ise cinsiyet tayini anlaşılır?

Gebelikte genellikle 16. haftadan sonra cinsiyet hakkında yorum yapılabilmekte ve ilerleyen zamanlarda bu daha da belirgin hale gelmektedir.

Penil renkli Doppler ultrasonografide sertleşme uzarsa hangi doktora başvurulur?

Penil Doppler ultrasonografide kan akımlarını değerlendirmek amacı ile suni ereksiyon oluşturmak için ilaç sıkılmaktadır. Bir grup hastada bu ereksiyon giderek artmakta ve penis normal haline gelmez. Bu durumda ereksiyon süresi özellikle 4 saati aştığı halde hala devam ediyorsa önce işlemi yapan Radyoloji uzmanı doktorunuzu bilgilendiriniz. Daha sonra da onun yönlendireceği Üroloji uzmanı ile görüşmeniz uygun olacaktır.

Pelvik doppler çekim süresi uzun mu?

Pelvik renkli Doppler çekim süresi yaklaşık 20-60 dakika arasında değişmektedir. Organların durumu ve incelenen organdaki patolojinin özelliğine göre bu işlem süresi değişkenlik göstermektedir.

Doppler ultrason damar akım hızını ölçer mi?

Evet, damar akım hızları ölçülmektedir.

doppler ankara

Tiroid bezi Doppler us nedir?

Tiroid bezinin işlevsel kısmı (parankimi) ve kanlanma durumunun birlikte değerlendirildiği radyolojik olarak ultrasonografik görüntülendiği yöntem tiroid bezi Doppler ultrasonudur.

Vajinal renkli Doppler nedir?

Vajinal yolla pelvik organların Doppler ultrason ile değerlendirilmesidir. Vajina, serviks, pelvik organlar, uterus ve tüpler ve tüm yapılara ait kanlanmalar değerlendirilmektedir.

Renkli Doppler Gülhiz Karataş muayenehanesinde yapılıyor mu?

2015 yılından beri aynı klinikte Uzm. Dr. Gülhiz Karataş muayenehanesinde yapılmaktadır.

Doppler böbrek damar tıkanıklığını gösterir mi?

Böbrek damar tıkanıklıklarının gösterilmesinde Doppler oldukça önemlidir. Tıkanıklık olup olmadığı ve şayet varsa derecesi hakkında önemli bilgi vermektedir.

Doppler boyun için yapılır mı?

Başta tiroid hastalıklarının tanısı ve lenf bezi büyümeleri olmak üzere boyunda görülen tüm patolojilerin tanısında ultrason kullanılmaktadır.

Doppler erkek infertilitesi tanısında kullanılır mı?

Doppler erkek infertilitesi tanısında kullanılmaktadır. İnfertilite çocuk sahibi olamamak demektir. Evliliklerinin ve düzenli birlikteliklerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala çocuk sahibi olamayan çiftler doktora başvurmaktadır. Erkekler bu sorun için Üroloji ya da Androloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Doktorunuz Doppler talebinde bulunduğunda her iki testisin yerinde olup olmadığı, testisler arasında kanlanma farklılıkları, testisler arasında boyut farklılıkları gibi önemli özellikler ortaya çıkarılmaktadır.

Guatr tanısı koyabilir mi?

Tiroid kanseri ve guatr başta olmak üzere bir çok tiroid bezi hastalıkları tanısında ilk etapta kolay, ucuz, zararsız ve rahat ulaşılabilir olma özelliğinden dolayı ultrason tercih edilmektedir.

İnceleme sırasında ilaç verilir mi?

Bazı hastalıklarda daha kesin tanı koyabilmek için Doppler işlemi sırasında ilaç uygulaması yapılmaktadır. Böylelikle o doku ya da organ hakkında işlevsel fonksiyonlar konusunda çok daha detaylı ve net bilgiler elde edilmektedir. Bu duruma verilebilecek en güzel örnek  penil renkli Doppler ultrasondur. Bu işlem sırasında penise giden damarlardaki kan akım hızları başlangıçta ölçülmekte ve daha sonra suni ereksiyon sağlamak amacıyla bir ilaç penise enjekte edilerek belirli zaman aralıkları içerisinde penis kanlanması yeniden değerlendirilmektedir.

Kanser tanısı için kullanılır mı?

Bir çok hastalık tanısı için kullanılan bir yöntem olduğu gibi kanser hastalıklarının tanısı için de kullanılan bir radyolojik görüntüleme yöntemidir.

Mide hastalıkları tanısında kullanılır mı?

Günümüzde mide hastalıklarının tanısında sıklıkla endoskopik yöntemler tercih edilmektedir. Mide endoskopileri sırasında çıplak gözle midenin durumu ve varsa patolojik tablo görülebilmekte, aynı zamanda patolojik olan odaktan biyopsi örnekleri alınmaktadır. Bu durum tanı koymada önemli rahatlık sağladığı için ilgili branş hekimleri tarafından daha çok benimsenmektedir. Doppler ultrasonun mide hastalıklarının tanısında kullanımı oldukça kısıtlıdır.

Penil arter tıkanıklığını gösterir mi?

Penise giden temiz kan taşıyan damarlarda (arterlerde) tıkanıklık olup olmadığı konusunda fikir verebilir.

Testis boyutlarını gösterebilir mi?

Skrotal Doppler ultrason sırasında testis boyutları da üç boyutlu olarak ölçülebilmekte ve bir hacim değeri elde edilebilmektedir. Zira testis boyutları, her iki testis arasında gelişimsel farklılığın ortaya konulmasında önemli bir parametre olarak kabul edilmektedir.

Renkli Doppler ultrason Ankara içinde yeriniz nerede?

Ankara içinde Çukurambar bölgesinde Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plaza’da, 19. Kat, 88 numarada yer almaktadır.

Variste Renkli Doppler Ultrason

Doppler ultrasonografi normal ultrason gibi vücuda herhangi bir zarar vermeden, deri üzerine jel sürülerek yapılan bir ultrason yöntemidir. Varis için yapılan renkli doppler ultrasonu sırasında özellikle hastanın ayakta olması oldukça önemlidir. Ultrasonda damarların içerisindeki kapakçıkların çalışma durumuna, hangi seviyede bozukluk olduğuna ve artmış basınca bağlı olarak damar genişlemelerinin varlığına bakılır.

Varis tanısı ve tedavi yönteminin belirlenmesinde renkli doppler son derece önemlidir. Hastanın fizyolojik olarak damarlarının nasıl çalıştığı çok rahatlıkla gözlemlenebilir. Varisler kasık iç bölgesinden bacağa kadar olan kısımda yoğun olarak görülür. Gün içerisinde özellikle ayakta uzun süre kalma neticesinde varisler ortaya çıkabilmektedir.

Ultrason işlemi sırasında hastanın ara ara ıkınması talep edilerek damarda kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Varis ölçümünün ortalama 4mm civarında olması beklenir. Varis her zaman gözle görülemediği için renkli doppler ultrasonun önemi bu aşamada ortaya çıkar.

Varis hastalığındaki problem, yüzeyel venöz yetmezlik olduğundan dolayı, yüzeyel venlerin derindeki ana damarlar ile olan bağlantısı kontrol edilir. Bu aralardaki kapakçıkların çalışma durumuna bakılır. Ayrıca damarların çapları da ölçülür , damar çap ölçümleri oldukça önemlidir. Ayağa kalktığınızda tam basınç ile birlikte damar çapları artar. Damarın çapı ve damar kapaklarındaki yetersizliğin derecesi hastalığın derecesine işaret eder. Bu sonuçlar doğrultusunda; damarın neresine ne kadar müdahale edilmesi gerektiği kolaylıkla anlaşılır.

Doppler varis tedavisi sonrası yeniden yapılır mı?

Varis tedavilerindVen sonra;

  • Nüks olması durumunda
  • Tedavi edilen damarların dışında aynı bacaktaki başka damarlarda yeniden varis oluşması durumunda
  • Tedavi edilen bacakta değil diğer bacakta sonradan varis çıkması durumunda doktorunuzun talebi doğrultusunda tekrarlanabilir.

Varikosel tanısında kullanılır mı?

Skrotal renkli Doppler ultrason ile erkeklerde testislere giden damarlar görüntülenebilir. Testisi besleyen kirli kan taşıyan damarlarda istenmeyen ve beklenmeyen aşırı derece anormal genişlemelere varikosel adı verilmektedir. Varikosel erkeklerde çocuk sahibi olamamanın önemli sebeplerinden birisi olup toplumda oldukça yaygın bir sorun olarak görülmektedir.

Sadece infertilite (çocuk sahibi olamama) değil aynı zamanda ağrı da oluşturabilmektedir. Çoğunlukla fizik muayene ile tanı konulmaktadır. Kimi zaman genişleyen damarların varlığı, damarlardaki genişlemenin çap olarak derecesi, damar duvarındaki bozukluğu ortaya koyabilmek açısından reflü denilen kanın testislere doğru geri akışı konusunda önemli bilgiler vermekte ve klinisyen doktoru yönlendirmektedir.

Tüm radyolojik değerlendirmeler önem arz etmekle birlikte, fiziksel muayene kadar varikosel konusunda tanı koydurucu değildir. Bir başka deyişle varikosel için tanı koydurucu asıl yöntem doktorunuzun yapacağı fiziksel muayenedir.

Venöz akımı da gösterir mi?

Doppler usg sırasında venöz akım (kirli kan taşıyan damardaki kan akışı) ortaya konulabilir hatta varsa şayet reflü denilen geriye testislere doğru ters akım varlığı da Doppler ultrason sırasında gösterilebilir.

Yumurtalık kisti için yapılır mı?

Yumurtalık kistleri tanısında kullanılmaktadır. Yumurtalıklarda bulunan kistlerin çapı, boyutları, kanlanmaları ve lokalizasyonları gibi detaylı bilgiler doppler usg sırasında saptanabilmektedir.

Renkli Doppler fiyatları?

Hastaneler, görüntüleme merkezleri ve Özel kliniklerde renkli doppler ücretleri değişkenlik göstermektedir. Doğru teşhis elde edilmesinde, kullanılan doppler cihazının teknolojik özellikleri ve daha önemlisi incelemeyi yapan radyoloji uzmanının tecrübesidir. Normal ultrasonlara göre bir miktar daha ücret olarak farklı olmakla birlikte çoğunlukla makul ücret aralığındadır.

Tiroid kanseri tanısında kullanılır mı?

Doppler kanser de dahil olmak üzere tüm tiroid hastalıklarının tanısında önemli bir radyolojik göstergedir. Tiroid bezinde var olan patolojik alanlar ultrasonografik olarak belirlenmekte ve hatta ultrason eşliğinde tiroiddeki şüpheli alanlardan direk görüntü altında biyopsi alınmaktadır.

Tiroid ultrasonu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here