Tiroid Ultrasonu Ankara

Tiroid ultrasonu nedir?

Tiroid ultrasonu tiroid bezi hastalıklarının tanısında kullanılan bir radyolojik görüntüleme yöntemidir. Tiroid bezinin hem az çalışması hem de çok çalışması durumlarında yapılabilir. Tiroid bezinin anatomik yapısı hakkında ve hastalık belirtilerine yol açacak durumların ortaya konulmasında kullanılan önemli bir tanı aracıdır.

Anatomik olarak boyun ön tarafında soluk borusun önünde iki taraflı yer alan tiroid organı vücutta salgı üreten bir bezdir. Kendine ait hormonları üreterek kana dağılımını sağlar. Tiroid hormonları vücutta başta bazal metabolizma hızını düzenlemek olmak üzere pek çok önemli fonksiyona sahiptir.

Tiroid hormonları bazen doğuştan ve bazen de sonradan daha az çalışabilir ve daha az hormon salgısı yapabilir. Buna bağlı olarak hipotiroidi denilen vücutta kilo alımında artış, yağlanma, hareketlerde yavaşlama ve kabızlık daha sık olmak üzere pek çok hastalık belirtisi ortaya çıkar. Tüm bu belirtiler de kişinin yaşam kalitesini ciddi derecede olumsuz etkiler. Bu durumun tespit edilmesi ve eksik olan hormonların yerine konulması gereklidir.

Tiroid hormonlarının aşırı üretilmesi de bir başka ciddi sağlık sorunlarından birisidir. Hipertroididde aşırı üretilen tiroid hormonları kana yayıldıktan sonra başlıca terleme, çarpıntı, saçlarda incelme ve kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıkar. Kandan alınan hormon testleri ile bu aşırı salınım belirlenir. Tanı konulduktan sonra da sebebe göre bir tedavi planlaması yapılır.

Tiroid hormonlarının az ya da çok çalışmasının anlaşılmasında kullanılan radyolojik yöntemlerin başında ise ultrason gelmektedir.

Bu yazımızda daha çok sizlerden gelen sık sorulan soruları dikkate tiroid ultrasonu hakkındaki tıbbi bilgileri sade ve anlaşılır bir dil ile aktarmaya çalıştık.

tiroid ultrasonu

Hamilelikte tiroid ultrasonu yapılır mı?

Hamilelikte tiroid ultrasonu, gebeliği takip eden kadın doğum doktoru tarafından talep edilmesi durumunda yapılır. Gebelik özel bir durum oluşturmaz. Hamile kadınlarda rahatlıkla yapılabildiği gibi her gebe kadına da mutlaka tiroid ultrasonu yapılmaz. Önemli olan tıbbi gereklilik durumunuzun doktorunuz tarafından belirlenmesidir.  

Tiroid ultrasonografisi çektirenler ağrı tarif ediyor mu?

Bu işlem sanıldığının aksine ağrısız bir işlemdir. Boyun bölgesine uygulanıyor olması nedeniyle hastalarda ağrı konusunda bir endişe oluşturmakla birlikte bu endişe işlem sonunda hiç ağrı yaşanmaması nedeniyle ortadan kalkar.

Tiroid ultrasonu nasıl çekilir?

Tiroid ultrasonografisi çekmek için hasta sırt üstü muayene masasına uzanır.  Boyun bölgesi gergin olacak şekilde pozisyon ayarlanır. Boyun bölgesine ultrason jeli uygulanır  ve prob boyun üzerinde hareket ettirilerek elde edilen görüntüler dijital ultrason cihazı ekranından izlenir. Şüpheli alanlar belirlenir ve kanlanmaları hakkında bilgi edinilir.

Tiroid ultrasonu fiyatı pahalı mı?

Tiroid ultrasonu fiyatı Ankara içinde çekilen merkezler arasında yaklaşık olarak birbirlerine benzerdir. Diğer ultrasonografi işlemleri ile mukayese edildiğinde öteki işlemlerden farksızdır ya da nispeten ücret olarak daha düşüktür.

Tiroid ultrasonografisi aç karnına mı çekilir?

Tiroid ultrasonografisi çekmek için açlık ya da tokluk durumu fark etmez. Aç ya da tok olarak da çekilir. Tiroid ultrasonu için önceden herhangi bir hazırlık gerekmez.

Tiroid ultrasonografisi sonucu hemen çıkar mı?

Tiroid ultrasonografisi sonucu genellikle işlem biter bitmez bir kaç dakika içerisinde raporlanarak hastalara verilir.

Tiroid ultrasonu kaç dakika sürer?

Tiroid bezinde mevcut patolojinin özelliğine göre işlem süresi değişkenlik gösterir. Bezin anatomik yapısı tamamen normal ise işlem süresi 20 dakika gibi çok kısa bir sürede yapılabilir. Ancak herhangi bir patoloji ya da tiroid bezi içinde şüpheli bir alan saptanması durumunda bu süre 30-45 dakikaya kadar uzayabilir.

Tiroid ultrasonografisi neden istenir?

Tiroid bezinin anatomik yapısı hakkında bilgi edinmek amacı ile, nodül varlığında, ele gelen sertliklerde, hipo ve hipertiroidi durumunda, Hashimato hastalığında hekimler tarafından tiroid ultrasonu istenmektedir. 

Bebeklerde tiroid ultrasonografisi yapılır mı?

Bebeklerde de rahatlıkla yapılabilir. Yenidoğan döneminde tiroid bezinin doğumsal yokluğu durumunda tiroid ultrasonografisi çekilebilir. Bebekler ya da çocuklar üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmaz.

Tiroid ultrasonu fiyatları ankara?

Tiroid ultrasonu fiyatları Ankara içinde yapılan sağlık merkezlerinde birbirlerinden farklı olmakla birlikte yaklaşık olarak benzer ücretler hastalardan talep edilmektedir.

Tiroid kanseri ultrasonda belli olur mu?

Ultrason sırasında tiroid bezi içerisindeki şüpheli bölgeler kanser alanı olarak belirlenir ve tanıda kanser ihtimali olabileceği raporlanabilir. Ancak tiroid kanseri kesin tanısı ultrason ile değil dokudan alınan biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi ile konulur. Yani kesin tanı ultrason ile değil patolojik değerlendirme ile konulmaktadır.

Tiroid nodülü ultrasonda görülür mü?

Tiroid bezinde yer alan nodüller ultrason ile tespit edilebilir. Bu nodüllerin yapısı ve kanlanma durumlarına göre iyi ya da kötü huylu olabilecekleri konusunda tahminde bulunulabilir. Ayrıca  şüpheli nodül varlığında  ultrason eşliğinde biyopsi yapılabilir. Kesin tanı için alınan parçaların histopatolojik değerlendirmesi esastır.

Tiroid ultrasonografisi çekimi tekrarlanabilir mi?

Tiroid bezi hastalıklarının gerek tanısında ve gerek tedavisi sırasında ultrason sıklıkla tekrarlanarak yapılan bir işlemdir. Tiroid nodüllerinin varlığı, sayısı, büyüme özellikleri gibi pek çok faktör hakkında ultrason sırasında bilgi edinilir.

Tiroid ultrasonu Gülhiz Karataş muayenehanesinde çekilir mi?

Tiroid ultrasonu Gülhiz Karataş muayenehanesinde uzun yıllardan beri çekilmektedir. Çukurambar semtinde Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazasında kliniğimiz yer almaktadır. Uzm. Dr. Gülhiz KARATAŞ hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here