Meme Ultrasonu Ankara

Meme ultrasonu, meme hastalıklarının tanısında her yaşta uygulanabilmesi, zararsız bir yöntem olması, kistik/solid kitle ayrımını iyi yapabilmesi, kolay uygulanabilir olması nedeni ile  çok yaygın ve ilk inceleme olarak tercih edilmektedir.  Meme ultrasonografisinin tanı koyma özelliği yüksektir.

Meme kanseri kadınlarda oldukça sık görülen kanserlerden biridir. Bu kanserin erken teşhisi oldukça önemli ve hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle meme ultrasonu sadece hasta kadınlarda değil sağlıklı kadınlarda kimi zaman rutin kontroller içerisinde dahi yapılabilmektedir.

Kliniğimizde kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda meme ultrasonu yapılmaktadır. Gerekli durumlarda renkli Doppler ve elsatografi uygulanmaktadır. Meme de kitle şikayeti ile hekime başvuru yapan hastalarda öncelikli olarak şu faktörler değerlendirilir;

 • Risk faktörlerini değerlendirme,
 • Hastanın geçmiş öyküsü
 • Kullandığı ilaçlar

Bu sorgulardan sonra fiziki muayeneye geçilir. Meme ve koltuk altında kitle nerede, deri ile olan ilişkisine bakılır. Daha sonra hastanın yaşına göre mamografi yada meme ultrasonu tetkikine başvurulur.

Meme Ultrasonu Nedir?

Meme ile ilgili şikayet ve hastalıklar ile ilgili olarak meme dokusuna yönelik yapılan ultrasonografik incelemedir. 40 yaş altı görüntülemede ilk tercih olarak meme ultrasonu kullanılır. Meme ultrasonu bir tarama tetkiki değildir ve memenin görüntülenmesinde kullanılan en önemli radyolojik tetkiklerdir biridir.

Meme Ultrasonu ses dalgalarından faydalanılarak meme içi yapılarının değerlendirilmesini sağlayan, radyasyon içermeyen, basit pratik bir tanı yöntemidir. İnceleme sırasında ağrı olmaz ve inceleme öncesi ön hazırlığa gerek yoktur.

meme ultrasonu gulhiz karatas

Meme Ultrasonu Kimlere Yapılabilir?

 • Memesinde ağrı veya ele gelen bir kitle şikayeti olanlara,
 • Emziren annelere,
 • Gebelere,
 • Menopoz döneminde hormonal tedavi alanlara,
 • Silikonu olanlara,
 • Meme kanseri geçirmiş kadınlara,
 • Meme ile ilgili şikayeti olan erkek hastalara

biyopsiye rehberlik amacıyla meme hastalıklarının teşhisi için güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, 40 yaş üzeri meme kanseri taraması amacıyla yapılan mamografi işlemi sonrasında mamografinin yetersiz kaldığı durumlarda ya da saptanan bir kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunun değerlendirilmesinde de yine ilk başvurulacak yöntem meme ultrasonografisidir.

Meme ultrasonu yapılırken ilk dikkat edilmesi gereken nokta acele edilmemesi ve yeterli vaktin ayrılmasıdır. Aksi takdirde hızlıca yapılan bir meme ultrasonu incelemesinde küçük kitlelerin saptanması gözden kaçabilir.

Meme ultrasonu ile mamografi birbirini tamamlayan tetkiklerdir. Mamografi çok kısa sürede çekilir ve memeyi tümüyle gösterir. Meme ultrasonu ise daha uzun sürer, memeyi kesit kesit tarar ve ultrasonu yapan hekimin tecrübesi ile oldukça alakalıdır.

Mamografi Nedir?

Meme hastalıklarının tanısında röntgen ışınları kullanılarak çekilen bir radyolojik tetkik yöntemidir. Meme ultrasonografisinden tamamen farklı bir işlemdir. Ülkemizin tarama programı nedeniyle 40 yaş sonrası kadınlarda mamografi taraması yapılmaktadır. Bu mamografi incelemesi taraması sırasında meme yapısında yoğunluk ve şüpheli kitleler olursa, bu durumların meme ultrasonu ile teyit edilmesi gerekir.

Mamografi düşük dozda X-ışını içeren bir tetkikdir ve genellikle dijital mamografi tercih edilir. Meme ultrasonu ise mamografiye yardımcı olarak özellikle genç hastalarda yol gösterici olabilmektedir. Hasta 40 yaş altı ise öncelikle ultrason ile başlanılır. Meme ultrasonu ses dalgaları ile çalıştığından dolayı hastaya herhangi bir zararı olmaz. Kitle sıvı mı yoksa katı mı olduğuna bakılır.

Öncelikle memenin yapısına bakılır, yoğunluğu değerlendirilir. Yoğunluktan kastedilen şudur; memeyi oluşturan yapılar süt kanalları, süt bezleri ve yağ dokusudur. Bunların birbirlerine olan oranı önemlidir. Eğer süt bezleri ve süt kanalları oran olarak daha yüksekse meme daha yoğun bir meme olarak tanımlanır. Bu durum görüntüleme açısından bir takım zorluklara neden olabilir.

Memedeki kistler farklı mıdır?

Meme yapısından sonra, meme içerisinde herhangi bir kitle olup olmadığı değerlendirilir. Meme içerisindeki kitleleri 2 ye ayırabiliriz. Birincisi içlerinde sıvı olan kesecik görünümlü kistlerdir. Bu kistler çok sık olarak görülmektedirler. Bu durumlarda aslında meme kanseri riskinde bir artışa sebep olmaz. Ancak büyüyebilir ve ağrı yapabilirler. Bu nedenle zaman zaman eğer 3-4 cm’yi buluyorsa büyüklükleri boşaltmak gerekebilir. Boşaltma işlemi memedeki kistlerin içerisindeki sıvının ince iğneler ile boşaltılması işlemidir.

İkinci kitleler daha sert olan kitlelerdir. Bunlar daha önemli olan kitlelerdir. Bu kitlelerin iyi huylu olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğer iyi huylu oldukları tespiti yapılırsa bu aşamadan sonra belirli aralıklarda takipleri yapılmalıdır. Sonraki aşamada katı olan kistlere biyopsi yapmak tercih edilir.

Meme Biyopsi Yöntemleri Nelerdir?

Meme biyopsi için birkaç yöntem vardır;

 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi,
 • Kalın iğne biyopsisi,
 • Cerrahi biyopsi,

Cerrahi biyopsi artık çok tercih edilen bir yöntem değildir. Daha çok kalın iğne biyopsisi tercih edilir.

Kalın iğne biyopsisi için, o bölgenin uyuşturulması sonucu tıbbi otomatik tabanca ile birkaç tane biyopsi örneği alınarak, patoloji incelemesine gönderilir. Biyopsi incelemesine ek olarak immün testlerde yapılmaktadır. Bu immün testlerde östrojen ve progesteron reseptörleri her iki düzey gibi bilgilere ihtiyaç duyulur.

Daha sonraki aşamada hastanın evresine göre taramaya ihtiyaç duyulur. Taramada daha çok PET/CT tercih edilir. Hem kolay ulaşılması hem de tek tetkikte birçok organı göstermesi açısından tercih sebebidir. PET/CT sonrası hasta için tedavi planı yapılır. Erken dönemdeki hastalarda daha çok cerrahi ile başlanılıp ileri dönemdeki hastalarda ise sistemik tedavi denilen kemoterapi yada hormonal tedavi ile devam edilir.

Bunun dışında memede değerlendirilen başka bir husus meme protezlerinin durumudur. Silikon implantı memelerde yırtık şüphesi durumunda meme biyopsilerine eşlik etme durumu açısından da ilk tercih yöntemi meme ultrasonudur.

Son olarak da meme ultrasonu sadece kadınlarda değil erkeklerde de yapılır. Erkeklerde herhangi bir ağrı veya meme de kitle varlığı varsa erkeklerde de güvenli bir yöntem olarak meme ultrasonu yapılabilir.

Mamografi yerine meme ultrasonografisi yaptırsam olur mu?

Mamografide röntgen ışınları kullanılarak çekim yapılırken ultrasonografide ses dalgaları kullanılarak çekim yapılmaktadır. Birbirlerinden tamamen farklı olan radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Bununla birlikte birbirlerini tamamlayıcı özelliğe sahip olup tanı koymada beraber kullanıldıklarında tanı değerini artırmaktadırlar. Mamografi veya ultrason yapma durumuna doktorlar karar vermelidir.

Ultrasonda kanser belli olur mu?

İşlem sırasında kanser açısından şüpheli lezyonlar görülebilir ve tanımlanabilir. Ancak meme kanseri için unutulmaması gereken kesin tanı için biyopsi ve histopatolojik tanı gerekliliğidir. Lezyonların özelliklerine göre biyopsi yapılıp yapılmıyacağına karar verilir. Genellikle biyopsi amacı ile de ultrasondan faydalanılmaktadır.

İlk meme Ultrasonografisi, ailesinde hiç meme kanseri bulunmayanlar için 35 yaşından sonra yaptırmalıdır. Ailesinde meme kanseri olanlar ise 25 yaşından sonra meme ultrasonu yaptırmaya başlayabilirler. Ailesinde meme kanseri riski olanlar ise 32 yaşından sonra mamografi ile takip edilmelidir.

Meme ultrasonu nasıl çekilir?

Ultrason çekim odasında muayene masası üzerine hasta sırt üstü uzanır , belden yukarısının tamamen açıkta olması inceleme için uygun olur. Çekilecek olan meme üzerine ultrason jeli sürülür ve prob meme üzerinde gezdirilerek tarama gerçekleştirilir.

meme ultrasonu

Meme ultrasonu ne zaman çekilir?

Meme ultrasonu çekimi için özel bir zaman aralığı tanımlanmamıştır. Menepoz öncesi kadınlarda regl dönemi sonrası yapılması uygun olabilir.

Meme ultrasonu ne kadar sürer?

Çekilecek olan memedeki hastalığın özelliğine göre değişmekle birlikte ortalama 30-45 dakika kadar sürmektedir. Kanser açısından şüpheli alanlar yoksa bu süre daha da kısa olabilmekte ya da şüpheli alanlar varsa onların ayrıntılı incelemesi nedeniyle bu süre daha da uzayabilmektedir.

Meme ultrasonu fiyat?

Fiyatlar Ankara içerisinde yapılan değişik merkezlerde farklılıklar göstermekle birlikte çoğunlukla birbirlerine benzer aralıktadır. Diğer ultrasonografik işlemlerle mukayese edildiğinde pahalı olmadığı söylenebilir.

Meme ultrason sonucu ne zaman çıkar?

Meme ultrason sonucu genellikle çekim sonrasında yarım saat içinde raporlanarak hastalara verilmektedir.

Meme ultrasonografisi Erkeklerde yapılır mı?

Erkeklerde bazı durumlarda (çeşitli hormonal bozukluklar ya da kanser gibi) memelerde büyüme ya da ele gelen sert kitleler oluşabilmektedir. Bu hastalarda tanı konulmasında ya da gerektiğinde biyopsi yapılmasında meme ultrasonu kullanılmaktadır.

Mikrokalsifikasyon nedir?

Mikrokalsifikasyon terimi mamografi çekimi sırasında küçük noktasal tarzda kalsifiye lezyonları tanımlamak için kullanılmaktadır. Ultrasonda büyük oranda görüntülenemezler.

Memede mikrokalsifikasyon olur mu?

Memede mikrokalsifikasyonlar önemli bir durum olup mamografi ile belirlenirler. Kimi zaman önemli patolojilere eşlik ettiği için takip gerektiren bir durumdur.

Meme biyopsi sırasında ultrason kullanılır mı?

İşlem sırasında şüpheli alanlar görüldüğünde bu lezyonların bulundukları alan noktasal olarak belirlenir. Kimi zaman dıştan fizik muayene ile bu lezyonlar ele gelmez. Bu nedenle ultrason ile belirlenmiş olan noktalardan meme biyopsisi ultrason eşliğinde yapılmaktadır.

Meme ultrasonografisi adetliyken çekilir mi?

Adetli olunan dönemde çekilmesi tercih edilmezken, adet döneminde de çekilebilir. Tercihen adet döneminden 4-5 gün sonra yapılması uygun olur.

Renkli Doppler ultrason meme hastalıklarında kullanılır mı?

Renkli Doppler ultrason meme hastalıklarının tanısında memede tanımlanan lezyonların kanlanma durumu hakkında bilgi vererek tanı tiplendirmesine yardımcı olmaktadır.

Hamileyken yapmaya gerek var mı?

Hamile iken yapılabilir. Ancak her gebelik döneminde yapılması gerekli bir  işlem değildir. ağrı, şişme, kızarıklık, sertlik durumlarında yapılması uygun olur.

Meme ultrasonografisi için hangi doktora gidilir?

Meme ultrasonografi incelemeleri için Radyoloji uzmanına başvuru yapılabilir.

Emzirirken meme ultrasonu yapılır mı?

Emzirme dönemi olarak da bilinen laktasyon döneminde şişlik, kızarıklık, sertlik , kanlı akıntı gibi durumlarda ultrason yapılabilir. Radyasyon içermediği için güvenle kullanılır.

Meme ultrasonografisi Gülhiz Karataş muayenehanesinde yapılıyor mu?

Uzun yıllardan beri meme ultrasonografisi alanında hizmetimiz devam etmektedir. Ankara Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazası 19. Kat 88 numarada meme ultrasonu başta olmak üzere tüm diğer ultrasonografik işlemler yapılmaktadır.

Uzm. Dr. Gülhiz KARATAŞ hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here