Karaciğer Ultrasonu Ankara

Karaciğer ultrason nasıl çekilir?

Muayene masasına sırt üstü olacak şekilde uzanılır,  karın üzerine ultrason jeli sürülür.  Ultrason probu daha sonra karın sağ üst  kadranına uyacak bölgede gezdirilerek karaciğer görüntüsü alınır.  Gerekli ölçümler yapıldıktan sonra işlem sonlandırılır.

Karaciğer ultrasonu nedir?

Karaciğer ultrasonu Ankara karnın sağ üst kadranında yer alan karaciğer organının ultrason eşliğinde değerlendirilmesidir. Karaciğer, karaciğerdeki safra yolları ve safra kesesinin değerlendirildiği ultrasonografi işlemidir. Hepatobilier ultrason olarak da isimlendirilir.

Karaciğer ultrasonu neden istenir?

Karaciğerin boyutunu, sınırlarını, damarlanmasını, safra yollarını, parankim yapısını, kitle bulgusunu, yağlanmayı  araştırmak için karaciğer ultrason çekimi tercih edilmektedir.

Karaciğer ultrason fiyatları?

Karaciğer ultrasonu fiyatı diğer ultrason fiyatları ile karşılaştırıldığında onlara göre nispeten daha ucuzdur.

Karaciğer ultrasonu ne kadar sürer?

Karaciğer ultrason sonuçları ortalama 15 dakika içinde çıkar. Ultrason işlemi sırasında şüphelenilen herhangi bir lezyon olması durumunda bu süre daha da artabilir.

Sık Sorulan Sorular

Hepatobilier ne demek?

Karaciğer, safra kesesi ve pankreas gibi iç organların ultrason görüntülenmesinde hepatobilier sistem organları incelenir.

Karaciğer ultrasonu aç mı çekilir?

Karın ultrasonografisi çekimlerinde bağırsaklarda bulunan gazın olumsuz etkisi nedeniyle genellikle inceleme öncesi 8-12 saat açlık önerilmektedir. 

Karaciğer ultrason öncesi su içilir mi?

Yetişkin bireylerin karaciğer ultrasonu çekilmeden önce 8 ile 12 saat boyunca aç kalması istenilmektedir. 10 yaşına kadar olan çocuklarda ise işlem öncesi 5-6 saat aç kalınması yeterli olacaktır. Su içilip idrara sıkışıp olunması, özellikle bayanlarda mesane, rahim ve karın içi ultrasonografi işlemlerinde istenilmektedir.

Hepatobilier usg ne zaman yapılır?

Karaciğer ve safra kesesi ultrasonu için özellikle sabah saatlerinde  en az 8 saatlik açlık sonrasında ultrason yapılması uygun olur.

Karaciğer yağlanması ultrason?

Karaciğerde var olan yağlanma ultrason ile rahatlıkla gösterilmektedir. Yağlanmanın evrelendirilmesi ultrason ile yapılmaktadır. Karaciğer yağlanması, karaciğerde çok fazla yağ depolanması durumudur.

Karaciğer değerlendirilmesinde, ultrasonun en fazla kullanıldığı durum karaciğer yağlanması şüphesidir. Yağlanmanın derecelendirilmesi ya da takibidir. Zararsız gibi görünen karaciğer yağlanmasından dolayı oluşabilen karaciğer yetmezliği günümüzde tüm dünyada hepatitleri geçerek ilk sıraya oturmuş durumdadır.

Bu da karaciğer hastalıklarında ve yağlanmada en rahat ulaşılabilir ve güvenilir yöntem olan karaciğer ultrasonunun önemini daha ön plana çıkartmaktadır.

Ultrasonografi ile karaciğer yağlanması hafif, orta ya da ciddi şekilde derecelendirilir ve takibi yapılır. Yağlanma dışında karaciğer kitleleri, karaciğer kistleri ya da karaciğer büyümesi gibi durumlarda ultrasonografi başvurulacak ilk yöntemdir. Hepatit hastalarında hepatitin karaciğer üzerine etkileri ya da hepatite bağlı karaciğer kitlesi gelişiminde de tanı ve takipte ultrasonografi kullanılır.

Ultrasonun karaciğer de en sık kullanıldığı diğer bir alan da meme kanseri ve kolon kanseri görülen hastalardır. Bu hastalarda meme ve bağırsak kanserinin en fazla yayılım yeri karaciğer olduğundan dolayı bu hastaların takibinde mutlaka hepatobilier us yapılır.

Karaciğer ultrasonografisi hangi hastalıklarda yapılır?

Yağlı karaciğer, karaciğer kistleri, hemanjioma, portal hipertansiyon, portal ven trombozu, hepatic ven trombozu, karaciğer apsesi, siroz, travma,  metastaz, HCC, apse giri durumlarda karaciğer ultrasonu yapılır.

Karaciğerde kitle ultrasonla görülür mü?

Karaciğer kisti tanı ve takipleri ultrason eşliğinde yapılabilmektedir. Ultrason ile karaciğerde kitle saptanması durumunda mutlaka ultrasonu sizden talep eden doktorunuzla görüşmelisiniz. Bu durumda çoğunlukla tanıyı güçlendirmek açısından bilgisayarlı tomografi ve ya da manyetik rezonans görüntüleme ihtiyacı olmaktadır.

Karaciğerde kitle, Karaciğer Ultrasonu işlemi esnasında tesadüfen rastlanabilmektedir. Karaciğer kisti hastada her zaman belirti vermez, hasta hiç farkına varmadan ultrason işlemi esnasında karaciğerde kitle olduğunu öğrenebilir.

Karaciğerde Kitle kaç farklı grupta incelenir?

Karaciğerde gelişimsel, enflamatuar, neoplastik ve travma sonrası gelişen kistler görülebilir. Gelişimsel kistler, yani karaciğer basit kistleri, karaciğerde rastlantısal saptanan en sık patolojik bulgudur. Karaciğerde gördüğümüz basit kistler çok fazla sayıda ise polikistik karaciğer hastalığı olarak tanımlanır.

Bu hastalığa %50 oranında polikistik böbrek hastalığı da eşlik ediyor. Bu hastalıktaki kistler birkaç mm den 80mm’ye kadar olabilmektedir. Bu kistler genellikle karaciğer etrafına yerleşmektedirler.

2. Grupta ise Enflamatuar kistleri yani karaciğer apseleri oluşturmaktadır. Apse, kist içindeki sıvının enfekte olduğunu tanımlar. Karaciğer kist hidatiği, halk arasında kedi-köpek kisti olarak bilinir ve karaciğer enflamatuar kistlerine örnektir.

Bilyer kistadenom, bilyer kistadenokarsinom karaciğerde kistik yapıda olabilen en sık neoplastik lezyonlardır. Genellikle 45-55 yaş aralığında görülmektedir.

Travma sonrası karaciğerde safra, lenf sıvısı yada kan elemanlarının birikimine bağlı biloma, seroma ve hematom gibi kistik koleksiyonlar oluşabilir.

Karaciğer parankim ekosu nedir?

Tıbbi görüntülemede “eko” terimi, vücudun iç yapılarının bir görüntüsünü oluşturmak için kullanılan yansıyan ses dalgalarını ifade eder. Karaciğer bağlamında “karaciğer parankimi”, karaciğerin kanı süzmek, enerji depolamak ve safra üretmek gibi çeşitli işlevlerini yerine getiren hücreler de dahil olmak üzere karaciğerin işlevsel dokusunu ifade eder.

Ultrason muayenesinde karaciğer parankiminin “ekosu”, ses dalgaları kullanılarak oluşturulan karaciğer dokusunun bir görüntüsüdür. Bu görüntü, karaciğerin görünümünü ve işlevini değerlendirmek ve karaciğer dokusundaki herhangi bir anormalliği veya değişikliği belirlemek için kullanılabilir.

Anormal bir eko paterni, karaciğerde inflamasyon, fibroz veya anormal kitleler veya nodüllerin varlığına işaret edebilir, ancak nedeni doğrulamak ve uygun tedaviyi yönlendirmek için daha fazla değerlendirme gereklidir.

Karaciğer parankim ekosu diffüz olarak artmıştır nedir?

Karaciğer parankiminin yaygın şekilde artan bir “eko”, bir ultrason muayenesinde karaciğer dokusunun normal görünümünde bir değişiklik olduğunu düşündürür.

Bu, iltihaplanma, fibroz veya anormal kitlelerin veya nodüllerin varlığı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Anormal eko paterninin spesifik nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi yönlendirmek için ek görüntüleme çalışmaları ve muhtemelen bir karaciğer biyopsisi dahil olmak üzere daha ileri değerlendirmelere ihtiyaç duyulur.

Anormal bir varlığın mutlaka ciddi bir sağlık sorununa işaret etmediğini ve nedenini ve uygun yönetimi belirlemek için daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu not etmek önemlidir.

Karaciğer ultrasonografisi ile biyopsi alınır mı?

Ultrason eşliğinde karaciğerden biyopsi yani parça alınma işlemi yapılmaktadır. 

Karaciğer kanseri ultrasonda belli olur mu?

Karaciğerde kitle ultrason esnasında görüntülenebilir. Lezyonun özelliklerine göre tanıyı güçlendirmek için bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerine çoğunlukla ihtiyaç duyulmaktadır.

Siroz nedir?

Karaciğer yetmezliğine bağlı klinik ve biyokimyasal belirtilerin ortaya çıktığı önemli bir hastalıktır. Karaciğer sirozu herhangi bir kronik karaciğer hastalığına bağlı olarak karaciğer normal yapısını kaybetmesi ve karaciğerdeki bu normal yapıların yerini nodüllerin alması olarak da ifade edebiliriz.

Bu nodüllerde zamanla kanser gelişme ihtimali de vardır. Sirozlu hastaların %20-30’unda ilerde herhangi bir dönemde karaciğer kanseri gelişmektedir.

Karaciğer sirozunun ülkemizdeki en sık sebebi Hepatit B’dir. Ek olarak, Hepatit C, alkol, obezite ve karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer sirozu ve otoimmün gibi çok çeşit hastalıklara bağlı olarak karaciğer sirozu gerçekleşebilir. Çocukluk ve bebeklik gruplarında ise doğuştan gelen anomalilelere bağlı safra yollarının olmaması önemli bir karaciğer sirozu sebebidir.

Siroz belirtileri, sıklıkla hastalar sarılık geçirdiklerinde bu sarılığın kronik bir karaciğer hastalığına çevirmesi ile anlaşılabilir. Uzun dönemde gözlerinde sararma, vücutlarında özellikle karın bölgesinde su toplanması yada yemek borusunda varis damarlarının oluşup bunlardan ötürü kanama geçirmeleri siroz belirtileri olabilir.

Siroz ultrason ile anlaşılır mı?

Ultrason işlemi sırasında siroz ile ilgili dolaylı yoldan belirtiler ve karaciğer parankim yapısı ise doğrudan değerlendirilir. Bununla birlikte karın içerisinde yaygın sıvı artışı olup olmadığı da ultrason eşliğinde gösterilebilir. 

Hepatit B belirtileri ultrasonda var mı?

Hepatit B hastalığının belirtileri her zaman kesin olarak ultrasonda bulunmaz. Bununla birlikte dolaylı olarak karaciğerin parankimal hastalıkları ortaya konularak klinik şüphe varlığında Hepatit tanısı ultrason ile desteklenmiş olur.

Karaciğer kanseri prognozu ultrasonla takip edilebilir mi?

Karaciğer hastalıklarının gerek tanısında ve gerekse tedavi sonrası takipleri sırasında ultrason kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Karaciğer kanseri sırasında da kitlenin varlığı, boyutu, yerleşim yeri ve tedavi sonrası küçülüp küçülmediği ultrason ile gösterilebilir.  

Bebeklerde karaciğer ultrasonografisi çekilir mi?

Bebeklerde de karaciğer ultrasonografisi rahatlıkla çekilir. Bebekler ya da daha ileri yaş çocuklar için ultrasonun herhangi bir zararı olmaz.

Karaciğer metastazı yapan kanserler ultrasonla anlaşılır mı?

Karaciğerin kendi primer kanseri olabileceği gibi karaciğere yayılım yapan kanserlerin oluşturduğu kitlelerde ultrason eşliğinde karaciğerde görüntülenebilmektedir.

Karaciğer ultrasonografisi öncesi sigara içilir mi?

Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Bununla birlikte karaciğer ultrason işlemi öncesi sigara içmek görüntüleme kalitesini değiştirmez.

Karaciğer ultrason fiyatları farklı mı?

Bu işlem yapılan merkezler arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte karaciğer ultrasonu yapan sağlık kuruluşları arasında fiyat aralıkları birbirlerine oldukça benzerdir.

Hepatobiliyer us ile tüm hastalıkların tanısı konur mu?

Obezite gibi durumlarda yağlanma durumunda karaciğer ultrason görüntüsü iyi olmayabilir.

Karaciğer Büyümesi Ultrason ile anlaşılır mı?

Karaciğer Büyümesi, başta karaciğer yağlanmasına bağlı olarak normal boyutlarının üzerine çıktığı çok sayıda hastada görülebilen bir rahatsızlıktır. Yağlanmanın yanı sıra, hematolojik problemlerde yada metabolik diğer hastalıklardan kaynaklı da karaciğer büyümesi gerçekleşebilmektedir. Ultrason ile karaciğerin boyutlarına bakılarak normal boyutlarının dışında olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Ultrasonografi ile karaciğer boyutunun ölçümü farklı şekillerde yapılabilmektedir. Karaciğer boyutu ölçümü yaparken başlangıç ve bitiş noktaları en doğru şekilde belirlenmelidir. Karaciğer boyutu cinsiyete ve vücut kitle indeksine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ultrasonografi de saptanan karaciğer büyümesi, mutlaka klinik muayene ve laboratuvar tetkikleri ile doğrulanmalıdır.

Doppler ultrason karaciğer hastalıklarında kullanılır mı?

Doppler ultrason karaciğer hastalıkları tanısında kullanılmaktadır. Özellikle karaciğerde saptanılan şüpheli kitle durumlarında, kitlenin kanlanma özelliklerinin gösterilmesi sırasında Doppler oldukça yardımcı olmaktadır.

Yine portal ven gibi karaciğer yetmezliğinde etkilebilecek damarlar, damar genişlemeleri, pıhtı oluşumları Doppler ile değerlendirilir.

Renkli Doppler Ultrason hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz