Böbrek Ultrasonu Ankara

Böbrek ultrasonu nedir?

Böbrek ultrasonu karın içinde  vücudun  her iki yanında bulunan ve idrar üretiminden sorumlu organ olan böbreklerin ultrason cihazı ile değerlendirilmesidir. Böbrek ultrasonunda sadece böbrekler degil, mesane ve böbrekler ile mesane arasındaki kanallarda detaylı olarak incelenir. İnceleme sırasında böbrek taşları tespit edilebildiği gibi böbreklerdeki enfeksiyondan kaynaklı diğer rahatsızlıkların tespiti de gerçekleşebilmektedir.

Böbrek ultrasonu neden çekilir?

Böbreklerin doğuştan herhangi bir patolojiye sahip olup olmadıkları ultrason eşliğinde anlaşılabilir. Her iki böbrek yerleşimi, boyutları şekilleri ve anatomik yapıları hakkında ultrason ile bilgi edinilir. Bunun yanı sıra böbreklerde taş, enfeksiyon, tümör varlığı araştırılır.  Ayrıca böbreklerde herhangi bir genişleme olup olmadığı tespit edilir. 

Böbrek ultrasonu nasıl çekilir?

Öncelikle hasta sırt üstü muayene masasına uzanır. Karında cilt  üzerine ultrason jeli sürülür. Daha sonra ultrason probu, karın üzerinde gezdirilerek böbrekler görüntülenir.  Böbrekleri daha iyi görüntüleyebilmek için ultrason işlemi sırasında hasta sağ ya da sol yana doğru çevrilir. Böylece her iki böbrek ultrason ile değerlendirilmiş olur.

bobrek ultrasonu gulhiz karatas

Böbrek ultrasonografisi nerede hangi bölümde yapılır?

Böbrek ultrasonografisi çoğunlukla radyoloji kliniklerinde yapılır. Ultrason cihazının yaygın kullanımına bağlı olarak  pek çok klinikte bir ön tanı aracı olarak kullanılmakla birlikte hasta hakkındaki ultrason sonuçlarını raporlama yetkisi radyoloji bölümüne aittir.

Böbrek ultrasonu aç karnına mı çekilir?

Böbrek ultrasonu incelemesi öncesinde hastanın aç olması gerekmez. Hastanın su içerek gelmesi ve mesanesinde idrar birikmesi yeterlidir. Mesanenin incelenebilmesi için idrar ile dolu olması gerekmektedir.

Böbrek ultrasonografisini hangi doktor yapar?

Böbrek ultrasonu çoğunlukla radyoloji uzmanı hekimler tarafından yapılmaktadır. Yapılan da ultrason sonuçlarını raporlama yetkisi de yine aynı doktorlara aittir.

Böbrek yetmezliği ultrason ile anlaşılır mı?

Böbrek yetmezliği klinik ve laboratuvar bulgular ile kesin tanı konulabilen bir hastalıktır. Bunun dışında tanıyı desteklemek ve böbreklerdeki yapısal bozuklukları net olarak tanımlayabilmek için ultrasonografi kullanılmaktadır. Böbrek yetmezliklerinin tanısında ultrasonografi bir kesin tanı aracı değil ancak tanıyı destekleyici bir görüntüleme yöntemidir. 

Böbrek ultrasonu ağrılı mıdır?

Böbrek ultrasonu ağrılı bir işlem değildir. Uygulama sırasında hastalar kesinlikle ağrı hissetmezler.

Böbrek kanseri ultrason ile anlaşılır mı?

Ultrasonu sırasında böbreklerde bulunan anatomik ve yapısal bozukluklar ortaya konulabilir.  Bu durumda böbreklerde gelişen herhangi bir tümör varlığı ultrason eşliğinde dikkat çekebilir. Ultrason eşliğinde böbrek kanserinden şüphelenilen olgularda tanıyı doğrulamak amacıyla çoğunlukla bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerini ihtiyaç duyulmaktadır.

bobrek ultrasonu ankara

Böbrek yetmezliği belirtileri için doktora gitsem ultrason ister mi?

Böbrek yetmezliği belirtileri gösteren hastalarda yetmezliği yol açacak faktörlerin saptanması bakımından çoğunlukla ultrason ihtiyacı olmaktadır. Bu nedenle şüphelenilen durumlarda doktorlar genellikle ultrason istemektedir.

Kronik böbrek yetmezliği nedir? Ultrason ile anlaşılır mı?

Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının geri dönüşümsüz bir şekilde bozulmuş olmasına verilen bir klinik isimdir. Kronik böbrek yetmezliği tanısında klinik ve biyokimyasal süreç esas alınmakla birlikte bu yetmezliğe yol açan faktörlerin ortaya konulması açısından ultrason kullanılmaktadır.

KBY nedir? Ultrason ile anlaşılır mı?

KBY, Kronik Böbrek Yetmezliğinin baş harflerinin kısaltılarak ifade edilmesidir.  Yukarıda belirtildiği gibi klinik ve biyokimyasal bir tanı olan kronik böbrek yetmezliği için ultrason yardımcı bir görüntüleme aracıdır.

Böbrek ultrasonu fiyatları?

Böbrek ultrasonu fiyatları ankara ili içerisinde hastaneler ve özel klinikler arasında değişkenlik göstermekle beraber hekimin tecrübesine göre de değişmektedir.

Böbrek taşı ultrason ile anlaşılır mı?

Hastalarda böbrek taşı varlığından şüphe  edildiği durumlarda sıklıkla ultrasonografisi istenmektedir.  Ultrasonografi böbrek taşlarının tanısında oldukça yaygın kullanıma sahiptir. Aşağıda sıralanan faktörler bu yaygın kullanım sebeplerinden bazılarıdır:

  • Hasta için herhangi bir yan etkisinin olmaması   
  • Ultrasonografi işlemi sırasında vücuda  radyoaktif madde ya da x ışını  verilmemesi 
  • Hızlı ve kolay tanı konulabilmesi 
  • Cihazın yaygın olarak tüm sağlık kuruluşlarında bulunması 
  • Maliyetinin ucuz olması

Tüm bu olumlu etkilerine rağmen böbrek taşlarının tanısının konulmasında %100 doğruluk derecesinde tanı koydurucu değildir.  

Ultrason eşliğinde böbrek taşı aranması sırasında; Cihazın kalitesi, doktorun tecrübesi, hastanın açlık yada tokluk durumu, hastanın vüvut yapısı/karın içinde gaz varlığı gibi pek çok faktör bu durumda etkilidir.

Genel ultrason hakkında detaylı bilgi almak isterseniz tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here