gebelikte ultrason terimleri

Bebek ultrason terimleri hamilelik sürecinde olan anne adaylarının ultrason takipleri sonrası genellikle raporlarda yer alan çok merak ettikleri kısaltmalardır.

Özellikle ilk gebelik sürecinde daha da merak içerisinde gebelik sürecini takip eden anne adayları fetüsün gelişimi hakkında her şeyi öğrenmek isterler ve bu durum doğal bir süreçtir.

Obstetrik denilen hamilelik sürecinde yapılan ultrason muayenelerinde İngilizce kısaltmalar kullanılır. Ultrason cihazları, organların ölçümlerini veya işaretlerini ingilizce olacak şekilde programlanır.

Gebelik ultrasonu sırasında kadınlar genellikle GS, EDD, GA, FL, AC, BPD veya THD gibi kısaltmaları anlamazlar. İşte bu makalemizde hamilelikte ultrason terimlerini detaylı olarak açıklamaya çalışacağız.

Gebelikte ultrason terimleri ne anlama gelir?

Hamilelik sürecinde bebeğinizin ultrasonografisi söz konusu olduğunda, karşılaşabileceğiniz birkaç bebek ultrason terimleri vardır.

Bunlar tipik olarak Radyoloji Uzmanı veya Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından bir bebeğin gelişimini, büyümesini izlemek ve herhangi bir anormalliği tespit etmek için kullanılır.

Gebelikte ultrason terimleri nelerdir?

GS  (Gebelik kesesi); Ultrason terimleri arasında yer alan GS, Ultrason muayenesi ile alınabilen ilk ölçümlerden biri fetüsü çevreleyen gebelik kesesinin boyutlarıdır.

CRL (Baş-popo uzunluğu); Fetüsün başın üstünden popo altına kadar olan ölçümü, gebelik yaşını belirlemeye yardımcı olur.

EDD (Tahmini doğum tarihi); Boyut ve gebelik yaşına göre tahmini doğum tarihidir. Adet döngüleriniz düzenli değilse, daha önemli olacak olan ultrason değerlendirmesidir.

Tahmini doğum tarihi 2 yöntem ile bakılabilir. Bunlardan ilki yani ultrason cihazının verdiği tahmini doğum tarihi EDD USG olarak kısaltılır. İkincisi, EDD LMP olarak adlandırılan son adet tarihinin tarihine göre hesaplanan tahmini doğum tarihidir.

GA (Gebelik yaşı); Son adet dönemine ve ölçümlere göre bebeğin yaklaşık yaşını verir.

AUA (ortalama ultrason yaşı); Gestasyonel yaş için başka bir kısaltma,( AUA) ortalama ultrason yaşıdır.

Hadlock metodolojisi: Bu ne anlama geliyor?

EFW (Tahmini fetal ağırlık); Ultrason cihazının yazılımındaki matematiksel algoritmalar ile fetüsün ağırlığını tahmin etmek için kullanılırlar. Hadlock metodolojisi ile fetüsün tahmini ağırlığı verilir.

Hadlock Metodolojisi için hangi ölçümler gereklidir?

BPD (Biparietal çap); AC, FL ve HC ile yaş ve kiloyu bulmak için başka bir temel ölçü olan bebeğin kafatasının çapını ölçer.

HC (Baş çevresi); Bebeğin başının etrafında milimetre cinsinden ölçümü verir.

AC (Karın çevresi); Milimetre cinsinden karın ölçümü, bebeğin boyutunu ve gebelik yaşını ölçmek için kullanılan dört temel ölçüden biridir.

FL (Femur uzunluğu); Ultrason terimlerinden olan FL, Radyoloji Uzmanı tarafından alınan temel ölçümlerden biri olan femur kemiğinin ölçümüdür.

Gebelik ultrasonunda kullanılan diğer kısaltmalar?

Bu kısaltmalar muayene sırasında görüntülenen diğer kemiklerin veya yapıların ölçümleridir. Genellikle lateral ventrikülden, beyincikten veya transhemisferik çaptan ölçülebilir. Ultrason terimleri ve normal değerleri hastaya verilen raporlarda açık şekilde yer alır.

FHR (fetal kalp hızı); Gebelik ultrasonu değerlendirmesinde FHR (fetal kalp hızı) elbette en önemli kısaltmalardan biridir. Bu kısaltma gebelik yaşına bağlı olan fetal kalp hızı olarak adlandırılır.

AF (Amniyotik sıvı); Bebeği çevreleyen amniyotik sıvıdır.

CPR (Serebroplasental oran); Sonraki gebeliklerde plasental yetmezlik gibi olumsuz gebelik sonuçlarını tahmin etmek için kullanılır.

FHM (Fetal kalp hareketleri); Fetüsün kalp atışının ölçümüdür.

LMP (Son adet dönemi); Son adet döneminizin başlangıç ​​tarihi, gebe kalma tarihini ve tahmini doğum tarihini belirlemek için kullanılır.

MSD  (Ortalama gebelik kesesi çapı); Gebelik kesesinin ölçümüdür.

SGA; Bebek hamilelik haftaları içinde normalden daha küçük ölçülüyorsa kullanılır.

TVS (Transvajinal tarama); Vajina yoluyla yapılan bir pelvik ultrason, tipik olarak erken gebelikleri gösterir. TVS vajinal ultrason terimleri arasındandır.

Ultrason kısaltmalarının türleri?

Gebelik Ultrasonu yönteminde genellikle 2D ultrason kullanılır. Bununla birlikte, hem 3D hem de 4D ultrasonlar da mevcuttur. Her ultrason tekniği yeni bir boyut ekler. Temelde 3 farklı ultrason tekniği varFdır. Bunlar;

  • 2D ultrason; olası kusurları veya sorunları ölçmek ve teşhis etmek için kullanılan standart tanı aracıdır. Ses dalgaları fetüsten yansıdığı için düz, iki boyutlu bir görüntü oluşturur.
  • 3D ultrason; Anne karnındaki bebeğin üç boyutlu görüntüsünü oluşturur. Bu ultrason ile ebeveynler çocuklarının fiziksel özelliklerini daha ayrıntılı olarak görürler. 3D ultrason yarık dudak gibi tanı sorunları için kullanılabilirken, genellikle hatıra amaçlı kullanılır.
  • 4D ultrason; Dört boyutlu ultrason canlı bir hareketli video oluşturur. Bu, bebeğinizin rahim içinde hareketini izleyeceğiniz anlamına gelir. Dördüncü boyut olarak adlandırılan kavram zamandır. Sadece durağan bir görüntü değil, aynı zamanda video’dur. 3D ultrason gibi, 4D ultrason da tipik olarak bir hatıra olarak kullanılabilir.