pet ct sonucu temiz çıkar mı

Bir PET-CT taramasının sonucu, vücutta kanser gibi bir hastalığın varlığına işaret edebilen anormal bir radyoaktif madde birikimi olup olmadığını gösterebilir.

Ancak, tıbbi geçmişi ve gerçek test sonuçları, tecrübeli bir hekim tarafından tam olarak değerlendirilmeden, bir kişinin PET çekimi sonucunun temiz olup olmadığını söylemek zordur.

PET CT nedir?

PET-CT (Bilgisayarlı Tomografi), PET’in işlevsel görüntüleme yeteneklerini BT’nin anatomik ayrıntılarıyla birleştiren hibrit bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.

Bu iki görüntüleme yönteminin kombinasyonu, vücudun anatomisinin ve hücresel etkinliğinin daha eksiksiz ve ayrıntılı bir resmini sağlar.

PET-CT taramasında, hastaya vücutta yüksek metabolik aktivitenin olduğu bölgelerde biriken az miktarda radyoaktif izleyici, tipik olarak FDG enjekte edilir.

PET çekimi daha sonra izleyici tarafından yayılan gama ışınlarını algılar ve izleyicinin vücuttaki dağılımının 3 boyutlu bir görüntüsünü oluşturur. BT taraması ise anatominin ayrıntılı görüntülerini üretmek için X-ışınlarını kullanır.

BT görüntüleri daha sonra incelenmekte olan dokuların hem anatomisi hem de işlevi hakkında kapsamlı bir görüş sağlamak için PET görüntüleri ile birleştirilir.

PET-CT, kanser, kalp hastalığı ve beyin bozukluklarının değerlendirilmesi dahil olmak üzere çeşitli tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır. PET/CT tarafından sağlanan fonksiyonel ve anatomik bilgilerin kombinasyonu, çok çeşitli tıbbi durumların teşhisine, evrelemesine ve tedavi planlamasına yardımcı olabilir.

PET CT çekimi nedir?

PET-CT çekimi muhtemelen bir tür tıbbi görüntüleme testi olan PET-CT taramasına atıfta bulunan günlük bir terimdir. “PET” kısaltması, Pozitron Emisyon Tomografisi anlamına gelir ve “CT”, Bilgisayarlı Tomografi anlamına gelir.

Bir PET/CT taraması, iki görüntüleme testini tek bir testte birleştirerek vücudun içinin ayrıntılı görüntülerini üretir.

Pet nasıl çekilir?

PET CT taramasında yer alan genel adımlar şunlardır:

 • Hazırlık: Doktorunuz prosedür için nasıl hazırlanacağına dair talimatlar verecektir. Bu, taramadan önce bir süre aç kalmayı ve belirli ilaçlardan kaçınmayı içerebilir.
 • Enjeksiyon: Vücudunuza radyoizleyici adı verilen az miktarda bir radyoaktif madde enjekte edilecektir. Radyo izleyici, kan dolaşımınız boyunca ilerleyecek ve görüntülenen dokular tarafından emilecektir.
 • Bekleme süresi: Radyo izleyicinin vücudunuzda dağılmasına izin vermek için bir süre, tipik olarak yaklaşık 60 dakika beklemeniz gerekecektir.
 • Görüntüleme: PET CT tarayıcısına kayan bir masaya yerleştirileceksiniz. Tarayıcı, ayrıntılı bir 3D görüntü oluşturmak için kullanılacak olan vücudunuzun görüntülerini alacaktır.
 • Tamamlama: Tarama tamamlandığında, görüntüleme merkezinden ayrılabileceksiniz. Doktorunuz görüntüleri inceleyecek ve sonuçları sizinle tartışacaktır.

PET CT taramalarının radyasyona maruz kalmayı içerdiğini unutmamak önemlidir, bu nedenle doktorunuz prosedürü önermeden önce riskleri ve faydaları değerlendirecektir.

Radyasyon fetüs veya bebek için zararlı olabileceğinden, hamileyseniz veya emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz de önemlidir.

PET çekimi ne kadar sürer?

PET çekimi süresi, muayene türü, muayenenin nedeni ve hastanın bireysel ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, tipik bir PET-CT taraması 30 dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.

İzleyicinin enjeksiyonu ile taramanın başlangıcı arasındaki hazırlık ve bekleme süresini de dikkate almak gerekir.

Pet/ct kaç günde çıkar?

Bir PET-CT sonucunun elde edilmesi için gereken süre, testi yapan laboratuvar, testin karmaşıklığı ve hastanın özel koşulları dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, bir PET-CT taramasının sonuçlarının alınması birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir.

Bazı durumlarda, sonuçlar taramayla aynı gün alınabilir. Bununla birlikte, diğer durumlarda, ek test veya analiz ihtiyacı nedeniyle sonuçların alınması daha uzun sürebilir.

Pet çekimi sonrası yan etkileri?

Florodeoksiglukoz (FDG) gibi bir radyoaktif izleyici kullanan bir PET-CT taramasıyla ilişkili bazı potansiyel yan etkiler vardır. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.

Bazı yaygın yan etkiler şunlardır;

 • Yorgun veya bitkin hissetmek: Bu, FDG enjeksiyonunun sık görülen bir yan etkisidir ve tipik olarak geçicidir.
 • Mesane ve barsak değişiklikleri: Bazı hastalar, FDG enjeksiyonundan sonra aciliyet veya sıklıkta artış gibi barsak veya mesane fonksiyonunda değişiklikler yaşayabilir.
 • Mide bulantısı: Az sayıda hasta FDG enjeksiyonundan sonra bulantı veya kusma yaşayabilir.
 • Alerjik reaksiyonlar: Nadiren, hastalarda deri döküntüsü, kurdeşen, kaşıntı veya nefes almada zorluk gibi semptomlara neden olabilen FDG enjeksiyonuna karşı alerjik reaksiyon olabilir.
 • Gebelik: Hamile olan veya hamile olabileceğini düşünen kadınlara FDG ile PET/CT taraması yapılmamalıdır. FDG bir radyasyon şeklidir ve hamilelik sırasında radyasyona maruz kalmak gelişmekte olan fetüs için zararlı olabilir.

Bu yan etkilerin genellikle hafif ve geçici olduğunu akılda tutmak önemlidir. Şiddetli veya kalıcı herhangi bir semptom yaşarsanız, doktorunuza başvurmalısınız. Size en iyi eylem planı hakkında tavsiyede bulunabileceklerdir.

Pet çekiminden sonra banyo yapmak?

Pet çekiminden sonra genellikle banyo veya duş alma konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Normal bir şekilde banyo veya duş alabilmeniz gerekir.

Ancak, sağlık hizmeti sağlayıcınız veya taramanın yapıldığı tesis tarafından verilen talimatlara uymak her zaman iyi bir fikirdir.

Florodeoksiglukoz (FDG) gibi bir Ped çekiminde kullanılan radyoaktif madde, genellikle taramadan birkaç saat sonra vücuttan atılır.

Radyasyon seviyeleri çok düşük olduğundan ve zamanla hızla azaldığından, taramadan sonra başkalarını radyasyona maruz bırakma konusunda genellikle endişelenmenize gerek yoktur.

Pet sonucu yorumlama?

PET (Positron Emission Tomography) tarama sonucunun yorumlanması karmaşıktır ve tecrübeli bir hekim tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Ancak, PET taramasının sonuçlarını yorumlamak için kullanılan bazı temel prensipler vardır.

Bir PET taraması, vücudun metabolik aktivitesinin görüntülerini üretmek için Florodeoksiglukoz (FDG) gibi az miktarda radyoaktif malzeme kullanır. Radyoaktif madde, bir tümörün hücreleri gibi vücudun yüksek metabolik aktiviteye sahip bölgelerinde birikir.

PET taramasından elde edilen görüntüler şu amaçlarla kullanılabilir:

1. Kanser varlığını tespit edin: Vücudun belirli bir bölgesinde yüksek FDG alımı, kanserli hücrelerin varlığını gösterebilir.

2. Hastalığın yaygınlığını belirleyin: PET taraması, vücuttaki FDG alımının dağılımını göstererek kanser gibi bir hastalığın boyutunun belirlenmesine yardımcı olabilir.

3. Tedavinin etkinliğini izleyin: Zaman içinde FDG alımındaki değişiklikleri göstererek kanser tedavisinin etkinliğini izlemek için bir dizi PET taraması kullanılabilir.

4. Organların işlevini değerlendirin: Kalp veya beyin gibi organların işlevini, bu organlardaki FDG alımının dağılımını göstererek değerlendirmek için bir PET taraması da kullanılabilir.

PET taramasının tıbbi durumları teşhis etmek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardan yalnızca biri olduğunu ve PET taraması sonucunun yorumlanmasının her zaman biyopsi veya CT taraması gibi diğer tanı testleriyle birlikte yapılması gerektiğini akılda tutmak önemlidir.

Pet çekiminden sonra nelere dikkat edilmeli?

Bir PET CT taramasından sonra, sonuçların yorumlanmasına ve bunlara göre hareket edilmesine yardımcı olacak birkaç faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu faktörler şunları içerebilir:

 • Görüntüleme bulguları: PET CT sonuçları, görüntüleri analiz edecek ve bir rapor sunacak olan bir radyolog tarafından incelenecektir. Bulgular, kanser veya kalp hastalığı gibi tıbbi bir durumu teşhis etmeye veya izlemeye yardımcı olmak için kullanılacaktır.
 • Klinik geçmiş: PET sonuçları, semptomlar, tıbbi geçmiş ve diğer test sonuçları dahil olmak üzere hastanın klinik geçmişi bağlamında yorumlanmalıdır.
 • Tedavi planı: PET çekimi sonuçları, daha fazla test, cerrahi veya radyasyon tedavisine olan ihtiyacın belirlenmesi gibi hastanın tedavi planına rehberlik etmek için kullanılabilir.
 • Takip: Tıbbi durumun ilerlemesini izlemek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için hastanın ek taramalara veya testlere ihtiyacı olabilir.
 • Riskler ve faydalar: PET çekiminden kaynaklanan radyasyon maruziyeti dikkate alınmalı ve prosedürün potansiyel riskleri ve faydaları hasta ile tartışılmalıdır.
 • Hasta tercihleri: Hastanın tercihleri ve değerleri, ek test veya tedaviden geçme istekleri de dahil olmak üzere karar verme sürecinde dikkate alınmalıdır.

Genel olarak PET CT çekimi, hastanın tıbbi değerlendirmesinin yalnızca bir parçasıdır ve sonuçlar, hastanın genel sağlık ve tedavi planı bağlamında yorumlanmalıdır.

Pet/CT zararları nelerdir?

PET CT çekimi genellikle güvenli kabul edilir ve çok az yan etkisi vardır. Bununla birlikte, tüm tıbbi prosedürlerde olduğu gibi, PET CT taramalarıyla ilgili bazı potansiyel riskler ve zararlar vardır.

Bunlar şunları içerebilir:

 • Radyasyona maruz kalma: PET CT taramaları, yüksek dozlarda zararlı olabilen radyasyona maruz kalmayı içerir. Bununla birlikte, bir PET CT taramasında kullanılan radyasyon miktarı tipik olarak güvenli kabul edilir ve prosedürün yararları genellikle risklerinden ağır basar.
 • Alerjik reaksiyon: Bazı kişilerde PET çekiminde kullanılan radyoaktif izleyiciye alerjik reaksiyon olabilir. Bu, kurdeşen, kaşıntı ve nefes almada zorluk gibi semptomlara neden olabilir.
 • Böbrek hasarı: PET CT taramalarında kullanılan bazı radyoaktif maddeler, özellikle önceden böbrek hastalığı olan kişilerde böbrekler için zararlı olabilir. Ancak bu nadirdir ve taramadan önce ve sonra bol su içerek en aza indirilebilir.
 • Yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar: PET CT taramaları oldukça hassastır ve küçük anormallikleri tespit edebilir ancak her zaman spesifik değildir. Bu, aslında kanser olmayan anormallikleri tespit edebilecekleri veya küçük tümörleri veya kanser alanlarını gözden kaçırabilecekleri anlamına gelir.

Özellikle önceden mevcut tıbbi durumlarınız veya radyasyona maruz kalmayla ilgili endişeleriniz varsa, PET CT taramasının potansiyel risklerini ve faydalarını doktorunuzla tartışmanız önemlidir. Genel olarak, bir PET CT taramasının yararları genellikle risklerinden ağır basar ve taramanın sağladığı bilgiler, tıbbi durumların teşhisinde ve izlenmesinde son derece değerli olabilir.

Pet çekimi fiyatı?

PET çekimi maliyeti, taramanın gerçekleştirildiği tesisin türü ve yürütülen spesifik PET CT taraması türü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.