radyoloji uzmanı ankara

Radyoloji nedir?

Tıbbın hastalıkların teşhis ve tedavileri için görüntüleme teknolojilerini kullanan bir bölümüdür. Tanısal ve girişimsel olarak iki bölümde hizmet verir. Bu alanda uzmanlaşan hekimlere radyolog adı verilir. Radyoloji uzmanı Ankara da özel veya devlet hastanelerinde çalışabilmektedir.

”Radyolojide görüntüleme sağlanabilmesi için vücudun çeşitli yerlerinden, farklı testlerle görüntü ve fotoğraflar alınır. Yapılan bu testler hekimlerin vücudun iç yapılarını görmesini sağlar. Özellikle kanser olmak üzere birçok hastalığın tanısının koyulmasında görüntüleme büyük bir paya sahiptir.”

Kanserde erken tanının hayat kurtarıcı olduğu bilinen bir gerçektir. Hastaların mevcut şikayetlerine yönelik tanı koyulmadığında tedaviden de söz edilemez. Radyolojik görüntülerin yardımıyla;

 • Hastaların şikayetlerine sebep olan hastalığın tanısı,
 • Tanısı koyulan hastalığa uygun tedavi verildikten sonra tedavi yanıtının değerlendirilmesi,
 • Kalp hastalıkları, meme ve barsak kanseri gibi farklı hastalıkların değerlendirilmesi sağlanır.

Radyolojinin Temelleri: Görüntüleme Teknolojileri

1- Görüntüleme Teknolojileri: Radyolojide kullanılan temel görüntüleme teknolojileri şunlardır:

a- X-ışını

b- Manyetik rezonans görüntüleme (MR)

c- Bilgisayarlı tomografi (BT)

d- Ultrasonografi (US)

e- Pozitron emisyon tomografisi (PET)

2- X-ışını: X-ışını, radyolojide en sık kullanılan görüntüleme teknolojisidir. X-ışınları, vücudun içinden geçerek vücudun farklı dokularının yoğunluğunu ölçer ve bu yoğunluklara dayanarak bir görüntü oluşturur.

3- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): MR, manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak vücudun içindeki organları ve dokuları görüntülemek için kullanılan bir teknolojidir. MR, radyasyon kullanmadan görüntüleme yapabilen tek görüntüleme teknolojisidir.

4- Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT, X-ışınlarını kullanarak vücudun kesitler halinde görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. BT, MR’dan daha hızlı ve daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmek için kullanılır.

5- Ultrasonografi (US): Ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak vücudun içini görüntülemek için kullanılan bir teknolojidir. US, özellikle gebelikte ve kalp hastalıklarının teşhisinde yaygın olarak kullanılır.

6- Pozitron Emisyon Tomografisi (PET): PET, radyoaktif madde enjekte edilerek vücudun içindeki biyokimyasal faaliyetleri görüntülemek için kullanılan bir teknolojidir. PET, kanser, kalp hastalıkları ve beyin fonksiyonları gibi pek çok alanda kullanılır.

Bu görüntüleme teknolojileri, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan önemli araçlardır. Radyologlar, bu teknolojileri kullanarak hastalıkları teşhis etmek, tedavi planlamak ve tedavi sürecini takip etmek için önemli bir rol oynarlar.

Görüntüleme cihazları nelerdir?

 • X-Ray Cihazları: X ışını kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan görüntüleme yöntemidir. Halk arasında röntgen cihazı olarak da bilinir. Kırık ve çıkıkların değerlendirilmesi için kemik ve eklem grafileri; akciğer hastalıkları değerlendirilmesinde akciğer grafilerinden faydalanılır. Mammografi ve kemik mineral dansitesi X-ray cihazının kullanıldığı çekimlerdir.
 • Ultrason Cihazları: Tiroid, karaciğer, böbrekler, yumurtalıklar, meme, boyun, prostat, idrar kesesi ve damarlar gibi organ hastalıklarının değerlendirilmelerinde kullanılır. Radyasyon içermez, ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilir. Yine kalbe yönelik olarak kap ultrasonu yani ekokardiyografi ile kalp hastalıkları tanısı için kullanılır. Gebeler yönelik olarak anomali taraması için detaylı ultrason yapılır.
 • Tomografi cihazı: X-ışını kullanılarak görüntüleme elde edilir. Çoğu vücut bölgesine yönelik olarak çekim yapılabilir. Radyasyon içerdiği için tekrarlayan seferde tetkikler önerilmez.
 • Manyetik rezonans cihazı: Elektromanyetik alan kullanılarak görüntü elde edilir. Yumuşak dokuyla ilgili daha iyi bilgi verir. Beyin, kas,eklem, omurilik, karaciğer görüntülemesinde daha iyi sonuçlar verir.
 • PET cihazı: Radyoaktif bir madde olan özel bir glukoz molekülü kullanılarak, bu molekülün dokular tarafından tutulduğu yerin tespitine göre özellikle kanser ve enfeksiyon tanılarında fayda sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Radyoloji Uzmanı nelere bakar?

Radyoloji uzmanları, tıbbi görüntüleme teknolojilerini kullanarak hastalıkları ve sağlık sorunlarını teşhis etmek, tedavi etmek ve takip etmek için özel olarak eğitilmiş tıbbi uzmanlardır.

Radyoloji uzmanlarının kullanım alanları şunları içerir:

 • Teşhis: Radyoloji uzmanları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (USG) ve X-ışınları gibi görüntüleme teknolojilerini kullanarak hastalıkları teşhis ederler. Bu teknolojiler, iç organlar, kemikler ve diğer dokuların görüntülenmesine izin vererek, doktorların hastalıkları tespit etmelerine yardımcı olur.
 • Tedavi planlama: Radyoloji uzmanları, kanser dahil olmak üzere birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılan radyasyon terapisinin planlanması ve yönetimi konusunda uzmandırlar. Radyoloji uzmanları, hastaların radyasyon terapisi sırasında maruz kalabilecekleri yan etkileri de izler.
 • Tedavi: Radyoloji uzmanları, manyetik rezonans terapisi (MRT) ve radyofrekans ablasyonu (RFA) gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirmektedir. Bu yöntemler, kanserli hücreleri öldürmeye veya tümörleri küçültmeye yardımcı olabilir.
 • Girişimsel Radyoloji: Radyoloji uzmanları, kateterler, tüpler ve iğneler gibi ince araçları kullanarak, invaziv prosedürler gerçekleştirerek tedaviye yardımcı olurlar. Bu prosedürler, örneğin, tümörlerin çıkarılması veya kan damarlarına müdahale edilmesi için kullanılabilir.
 • Takip: Radyoloji uzmanları, tedavi edilen hastaların ilerlemesini takip eder ve radyolojik görüntüleme teknolojileri ile tedavi sonuçlarını değerlendirirler.

Bu nedenle, radyoloji uzmanlarının kullanım alanları oldukça geniştir ve tıbbi teşhis, tedavi ve takip süreçlerinde önemli bir rol oynarlar.

Radyolojik görüntülemelerin faydaları nelerdir?

Radyolojik görüntüleme teknikleri, tıbbi teşhis ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynar. Bu teknikler, vücut içindeki yapıların görüntülenmesine yardımcı olan çeşitli görüntüleme yöntemlerini içerir. Radyolojik görüntüleme teknikleri arasında röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrason (US) yer almaktadır.

Bu tekniklerin kullanımı ve yararları şunlardır:

 • Tanı: Radyolojik görüntüleme teknikleri, çeşitli hastalıkların teşhisinde kullanılır. Örneğin, röntgenler kemiklerin kırık veya çatlaklarını tespit etmek için kullanılırken, MR ve BT beyin tümörleri gibi iç organlardaki anormallikleri tespit etmek için kullanılabilir.
 • Tedavi Planlaması: Radyolojik görüntüleme teknikleri, tedavi planlamasında da önemlidir. Örneğin, bir tümörün konumu ve boyutu, radyasyon terapisinin uygulanabileceği en iyi yolu belirlemek için MR ve BT taramaları ile belirlenebilir.
 • Yönlendirilmiş Biyopsi: Radyolojik görüntüleme teknikleri, biyopsi işlemi sırasında dokuya yönelik bir yaklaşım sağlar. Bu, tıbbi uzmanların, doğru noktayı hedefleyerek hassas bir biyopsi işlemi yapmasına olanak tanır.
 • Minimal invaziv cerrahi: Radyolojik görüntüleme teknikleri, minimal invaziv cerrahi işlemlerinde kullanılır. Bu teknikler, cerrahiye gerek kalmadan vücudun içindeki anormallikleri görüntüleyerek, dokulara en az zarar veren bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
 • Takip ve Değerlendirme: Radyolojik görüntüleme teknikleri, tedavi sürecinde hastaların durumlarının takibinde kullanılabilir. Bu, tıbbi uzmanların, tedavinin etkinliğini takip etmelerine ve gerektiğinde tedavi planını değiştirmelerine olanak tanır.

Radyologların eğitim ve sertifikasyon süreci nasıldır?

1- Lisans Eğitimi: Radyologlar, öncelikle tıp fakültesinde lisans eğitimi almaları gerekmektedir. Lisans eğitimi boyunca, öğrenciler tıbbi bilimler, fizyoloji, anatomi, farmakoloji, patoloji ve diğer tıbbi konular hakkında temel bir eğitim alırlar.

2- Radyoloji Uzmanlık Eğitimi: Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, radyoloji uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Radyoloji uzmanlık eğitimi, genellikle 4 yıl sürer ve teorik ve pratik eğitimler içerir. Bu süreçte, öğrenciler radyoloji konusunda derinlemesine bir eğitim alırlar ve klinik uygulama deneyimi kazanırlar.

3- Sertifikasyon: Radyologlar, eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikasyon sınavlarına girmek zorundadırlar. Sertifikasyon sınavları, öğrencilerin bilgi düzeylerini ve mesleki yeterliliklerini ölçmek için tasarlanmıştır.

4- Sürekli Eğitim: Radyologlar, mesleklerinde kalifiye olmak ve sertifikalarını yenilemek için sürekli eğitim almaları gerekmektedir.

Radyoloji hangi hastalıklara bakar?

Görüntüleme yöntemlerinin özelliklerine göre istenilen tetkikler değişkenlik gösterir. Çoğu hastalığa doğru seçilen görüntüleme yöntemi ile tanı konulabilir.

Radyologlar tüm klinik ve cerrahi bölümler hastalıklara tanı koymada ortaklaşa çalışır. Bazı hastalıklar için esas tanı koydurucu, bazılarında ise tanıya yardımcı olarak, ama hemen hemen tüm hastalıkların tanısında söz sahibidir.

 • Beyin kitleleri, damar hastalıkları (pıhtı-kanama)
 • Baş-boynu ilgilendiren hastalıklar
 • Travmaya bağlı durumlar
 • Kemik ve eklem hastalıkları (kırık, çıkık, kemik kitleleri…)
 • Omurga ile ilgili hastalıklar
 • Akciğer, karaciğer, böbrek  gibi vücuttaki tüm organlar ile ilgili her türlü hastalık
 • Kanser tanısı ve tedavisi
 • Kanser taramaları
 • Biyopsi işlemlerinde
Girişimsel radyoloji neye bakar?

Girişimsel Radyologlar, tomografi, MRG ve floroskop kullanılarak hastalıklara yönelik olarak gereken girişimsel işlemleri yaparlar. Görüntüleme ile radyologlar hastaların vücuduna katater, tel ya da başka küçük alet ve cihaz yerleştirebilirler.

Bu işlemler genellikle girişimsel işlemin yapılacağı bölgeye küçük bir kesi açılmasıyla yapılır. İşlem sırasında genellikle lokal anestesi ve bazı hastalar için hafif dozda sakinleştirici ilaçlar yeterli olmaktadır. Sıklıkla işlemler sonrası hastanede kalış gerekmez. Ancak bazı ciddi durumlarda bir gün gözlem altında tutmak gerekli olabilir.

Açık cerrahi ya da bir kamera/skopi ile vücudun sadece içini görmek yerine girişimsel radyoloji ile teknoloji kullanılarak vücudun herhangi bir bölgesindeki problem tespit edilip, tedavi edilebilir. Atar ya da toplardamardaki pıhtıların, karaciğer ve böbrek problemleri ve kanser tedavileri yapılabilir. Girişimsel radyoloji ile yapılan işlemler:

 • Anjiografi, stent takılması
 • Kanamalı hastalarda kanayan damarın embolize edilmesi
 • Kanser tedavisi (tümörün embolizasyonu kemo ya da radyoembolizasyon)
 • Radyofrekans, kriyoablasyon ile tümör tedavisi
 • Akciğer, tiroid gibi bazı organlardan iğne biyopsi örneklerinin alınması
 • Stereotaktik ya da ultrason teknikleri kullanılarak meme biyopsisi alınması
 • Uterin arter embolizasyonu
 • Besleme tüpü yerleştirilmesi
 • Kemoterapi için port gibi kateter yerleştirilmesi