radyoloji uzmanı ankara

Radyoloji Uzmanı Ankara

Radyoloji bölümü, tıbbın hastalıkların teşhis ve tedavileri için görüntüleme teknolojilerini kullanan bir bölümüdür. Radyoloji farklı alanlarda hizmet veren bir bölümdür. Tanısal ve girişimsel radyoloji olarak iki bölümde hizmet verir. Radyoloji bölümünde uzmanlaşan hekimlere radyoloji uzmanı yani radyolog adı verilir. Radyoloji uzmanı Ankara da özel veya devlet hastanelerinde çalışabilmektedir.

Radyolojide görüntüleme sağlanabilmesi için vücudun çeşitli yerlerinden, farklı testlerle görüntü ve fotoğraflar alınır. Yapılan bu testler hekimlerin vücudun iç yapılarını görmesini sağlar. Özellikle kanser olmak üzere birçok hastalığın tanısının koyulmasında radyolojik görüntüleme büyük bir paya sahiptir.

Kanserde erken tanının hayat kurtarıcı olduğu bilinen bir gerçektir. Hastaların mevcut şikayetlerine yönelik tanı koyulmadığında tedaviden de söz edilemez. Radyolojik görüntülerin yardımıyla;

 • Hastaların şikayetlerine sebep olan hastalığın tanısı,
 • Tanısı koyulan hastalığa uygun tedavi verildikten sonra tedavi yanıtının değerlendirilmesi,
 • Kalp hastalıkları, meme ve barsak kanseri gibi farklı hastalıkların değerlendirilmesi sağlanır.

Radyolog nasıl olunur?

Radyoloji uzman doktoru yani radyolog olmak için öncelikle tıp fakültesinin bitirilip hekim olmak gereklidir. Bu mevcut 6-7 yıllık (İngilizce hazırlık da olursa 7 yıl) eğitim sonrası (TUS) Tıpta Uzmanlık Sınavına girilip, radyoloji uzmanlık eğitimine başlanılır.

Üniversite ya da eğitim hastanelerinde radyoloji bölümü bünyesinde 5 yıllık zorunlu eğitim sonrası yine uzmanlık sınavına girilip yeterlilik aldıktan sonra radyoloji doktoru yani radyolog olunabilir.  

Bir radyoloji uzman doktoru olabilmek için 11-12 yıllık eğitim gereklidir. Çocuk radyolojisi alanında uzmanlaşmak isteyen radyoloji doktoru ise Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavına girip, yeterli puanı aldıktan sonra 2 yıllık bir eğitim daha almaları şarttır.

Radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir?

 • Direk grafi (X-ray); akciğer, eklem, karın grafileri…
 • Ultrason: Tiroid, karın bölgesi ve damarlara yönelik ultrasonların yanında gebelere yönelik olarak ayrıntılı (detaylı) ultrasonbebekteki anomalileri tespit etmek için yapılabilmektedir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT ya da CT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MGR)
 • PET görüntülemesi (PET, PET-CT)
 • Mammografi
 • Kemik mineral dansitesi
 • Floroskopi

Görüntüleme cihazları nelerdir?

 • X-Ray Cihazları: X ışını kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan görüntüleme yöntemidir. Halk arasında röntgen cihazı olarak da bilinir. Kırık ve çıkıkların değerlendirilmesi için kemik ve eklem grafileri; akciğer hastalıkları değerlendirilmesinde akciğer grafilerinden faydalanılır. Mammografi ve kemik mineral dansitesi X-ray cihazının kullanıldığı çekimlerdir.
 • Ultrason Cihazları: Tiroid, karaciğer, böbrekler, yumurtalıklar, meme, boyun, prostat, idrar kesesi ve damarlar gibi organ hastalıklarının değerlendirilmelerinde kullanılır. Radyasyon içermez, ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilir. Yine kalbe yönelik olarak kap ultrasonu yani ekokardiyografi ile kalp hastalıkları tanısı için kullanılır. Gebeler yönelik olarak anomali taraması için detaylı ultrason yapılır
 • Tomografi cihazı: X-ışını kullanılarak görüntüleme elde edilir. Çoğu vücut bölgesine yönelik olarak çekim yapılabilir. Radyasyon içerdiği için tekrarlayan seferde tetkikler önerilmez.
 • Manyetik rezonans cihazı: Elektromanyetik alan kullanılarak görüntü elde edilir. Yumuşak dokuyla ilgili daha iyi bilgi verir. Beyin, kas,eklem, omurilik, karaciğer görüntülemesinde daha iyi sonuçlar verir.
 • PET cihazı: Radyoaktif bir madde olan özel bir glukoz molekülü kullanılarak, bu molekülün dokular tarafından tutulduğu yerin tespitine göre özellikle kanser ve enfeksiyon tanılarında fayda sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Radyoloji hangi hastalıklara bakar?

Görüntüleme yöntemlerinin özelliklerine göre istenilen tetkikler değişkenlik gösterir. Çoğu hastalığa doğru seçilen görüntüleme yöntemi ile tanı konulabilir.

Radyoloji bölümü ile tıptaki tüm klinik ve cerrahi bölümler hastalıklara tanı koymada ortaklaşa çalışır. Radyoloji bazı hastalıklar için esas tanı koydurucu, bazılarında ise tanıya yardımcı olarak, ama hemen hemen tüm hastalıkların tanısında söz sahibidir.

 • Beyin kitleleri, damar hastalıkları (pıhtı-kanama)
 • Baş-boynu ilgilendiren hastalıklar
 • Travmaya bağlı durumlar
 • Kemik ve eklem hastalıkları (kırık, çıkık, kemik kitleleri…)
 • Omurga ile ilgili hastalıklar
 • Akciğer, karaciğer, böbrek  gibi vücuttaki tüm organlar ile ilgili her türlü hastalık
 • Kanser tanısı ve tedavisi
 • Kanser taramaları
 • Biyopsi işlemlerinde

Girişimsel radyoloji neye bakar?

Girişimsel radyoloji ultrason, tomografi, MRG ve floroskop kullanılarak hastalıklara yönelik olarak gereken girişimsel işlemlerin yapılmasıdır. Görüntüleme ile radyoloji doktorları hastaların vücuduna katater, tel ya da başka küçük alet ve cihaz yerleştirebilirler.

Bu işlemler genellikle girişimsel işlemin yapılacağı bölgeye küçük bir kesi açılmasıyla yapılır. İşlem sırasında genellikle lokal anestesi ve bazı hastalar için hafif dozda sakinleştirici ilaçlar yeterli olmaktadır. Sıklıkla işlemler sonrası hastanede kalış gerekmez. Ancak bazı ciddi durumlarda bir gün gözlem altında tutmak gerekli olabilir.

Açık cerrahi ya da bir kamera/skopi ile vücudun sadece içini görmek yerine girişimsel radyoloji ile teknoloji kullanılarak vücudun herhangi bir bölgesindeki problem tespit edilip, tedavi edilebilir. Girişimsel radyoloji ile atar ya da toplardamardaki pıhtıların, karaciğer ve böbrek problemleri ve kanser tedavileri yapılabilir. Girişimsel radyoloji ile yapılan işlemler:

 • Anjiografi, stent takılması
 • Kanamalı hastalarda kanayan damarın embolize edilmesi
 • Kanser tedavisi (tümörün embolizasyonu kemo ya da radyoembolizasyon)
 • Radyofrekans, kriyoablasyon ile tümör tedavisi
 • Akciğer, tiroid gibi bazı organlardan iğne biyopsi örneklerinin alınması
 • Stereotaktik ya da ultrason teknikleri kullanılarak meme biyopsisi alınması
 • Uterin arter embolizasyonu
 • Besleme tüpü yerleştirilmesi
 • Kemoterapi için port gibi kateter yerleştirilmesi