rdw yüksekliği

RDW yüksekliği, kırmızı kan hücrelerinin boyutunun değişimini gösterir. Normal bir RDW aralığı tipik olarak %11,5 ile %14,5 arasındadır.

Bir kan numunesindeki kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler) boyutundaki değişimin bir ölçüsü olan kırmızı hücre dağılım genişliğinin (RDW) artmasına neden olabilecek birkaç koşul vardır.

Artmış bir RDW’ye neden olabilecek koşullar şunları içerir;

 • Anemi: Anemi, kanda kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobin eksikliğinin olduğu bir durumdur. Anemi, kan kaybı, yetersiz kırmızı kan hücresi üretimi veya kırmızı kan hücrelerinin artan yıkımı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.
 • Vitamin eksikliği: B12 vitamini veya folat gibi belirli vitaminlerin eksikliği anemiye ve artmış RDW’ye yol açabilir.
 • Kronik böbrek hastalığı: Böbrek hastalığı, böbreklerin kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran eritropoietin adı verilen bir hormonu üretmedeki rolü nedeniyle anemiye ve RDW yüksekliğine neden olabilir.
 • Kan bozuklukları: Miyelodisplastik sendromlar (MDS) ve otoimmün hemolitik anemi gibi bazı kan bozuklukları, RDW’de artışa neden olabilir.

Bu testin tam kan sayımının yalnızca bir parçası olduğunu ve diğer kan testi sonuçları ve genel klinik tablo bağlamında yorumlanması gerektiğini unutmamak önemlidir.

RDW cv yüksekliği nedir?

RDW-CV (Red Cell Distribution Width – Coefficient of Variation), kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) boyut dağılımının bir ölçüsüdür. RDW-CV yüksekliği, eritrositlerin boyutlarının daha değişken olduğu anlamına gelir.

Normal bir RDW-CV aralığı, genellikle %11-15 arasındadır. Bu aralık, farklı birimler kullanıldığında biraz değişebilir. Yüksek RDW-CV değerleri, kırmızı kan hücrelerinin birbirinden daha farklı boyutlara sahip olduğunu gösterir ve bu durum, birçok farklı sağlık sorunu ile ilişkilendirilebilir.

Bunlar arasında demir eksikliği anemisi, B12 veya folat eksikliği, hemolitik anemi, kan kanseri gibi kanserler, kemik iliği hastalıkları ve diğer bazı tıbbi durumlar yer alır. Ancak, yüksek RDW-CV değeri, bu hastalıkların bir belirtisi olmayabilir ve doktorunuzun daha kapsamlı bir değerlendirme yapması gerekebilir.

Genellikle rutin bir tıbbi muayenenin parçası olarak veya çeşitli tıbbi durumların teşhis edilmesine ve izlenmesine yardımcı olmak için istenen rutin bir kan testi olan tam kan sayımının (CBC) bir parçası olarak hesaplanır.

RDW-CV yüzde olarak ifade edilir ve kırmızı kan hücresi hacminin standart sapması bölü ortalama kırmızı kan hücresi hacmi temel alınarak hesaplanır.

RDW sd yüksekliği nedir?

RDW-SD (Red Cell Distribution Width – Standard Deviation), kırmızı kan hücrelerinin boyut dağılımının bir diğer ölçüsüdür ve RDW-CV’den farklı olarak, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarındaki değişkenliği standart sapma ile ifade eder.

Normal bir RDW-SD aralığı, genellikle 35-45 femtolitre (fL) arasındadır. RDW-SD yüksekliği, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının daha heterojen olduğu anlamına gelir ve bu durum, RDW-CV yüksekliği ile benzer şekilde, birçok farklı sağlık sorunu ile ilişkilendirilebilir.

Yüksek RDW-SD değerleri, hemolitik anemi, vitamin B12 veya folat eksikliği, talasemi, myelodisplastik sendrom, lösemi gibi kan hastalıklarına ek olarak, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kronik inflamatuar hastalıklar gibi non-hematolojik hastalıklarla da ilişkili olabilir. Ancak, yüksek RDW-SD değeri, bu hastalıkların bir belirtisi olmayabilir.

RDW-SD, fL (femtolitre) cinsinden ifade edilir ve kırmızı kan hücresi hacminin standart sapmasına göre hesaplanır. Normal bir RDW-SD aralığı tipik olarak 30 fL ile 44 fL arasındadır.

RDW nedir kan tahlili?

RDW kan tahlili, bir kan numunesindeki kırmızı kan hücrelerinin boyut aralığının bir ölçüsü olan kırmızı hücre dağılım genişliği anlamına gelir.

Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), bir kan numunesindeki kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler olarak da adlandırılır) boyutlarındaki değişimin bir ölçüsüdür. RDW yüzde olarak ifade edilir ve bir numunedeki kırmızı kan hücrelerinin boyutundaki değişime göre hesaplanır.

RDW yüksekliğ neden olur?

RDW yüksekliği, kırmızı kan hücrelerinin boyutu veya şeklindeki farklılıkların arttığını gösterir.

RDW yüksekliği, aşağıdaki durumlarda görülebilir:

1- Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin normal şekil ve boyutunda değişikliklere neden olabilir. Bu durumda, RDW yüksekliği görülebilir.

2- Folate veya B12 vitamini eksikliği: Folate veya B12 vitamini eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin normal şekil ve boyutunu etkileyebilir ve RDW yüksekliğine neden olabilir.

3- Kan kaybı: Kan kaybı, vücudun kırmızı kan hücrelerini yenilemek için daha fazla hücre üretmesine neden olabilir. Bu da RDW yüksekliğiyle sonuçlanabilir.

4- Talasemi: Talasemi, kırmızı kan hücrelerinin normal şekil ve boyutunu etkileyebilir ve RDW yüksekliğine neden olabilir.

5- Kronik karaciğer veya böbrek hastalığı: Kronik karaciğer veya böbrek hastalığı, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde değişikliklere neden olabilir ve RDW yüksekliğine neden olabilir.

RDW düşüklüğü nedir?

RDW düşüklüğü, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının daha az değişken olduğu anlamına gelir.

RDW düşüklüğü genellikle bir tıbbi endişe kaynağı değildir ve bazen normaldir. Bununla birlikte, bazı durumlarda RDW düşüklüğü, kırmızı kan hücrelerinin belirli nedenlerle aynı boyutta olduğu anlamına gelir. Bu durumda, bir hastalık veya tıbbi durumun bir belirtisi olabilir.

Örneğin, talasemi, sideroblastik anemi, alyuvar sayısının az olduğu (eritropeni) durumlar, bazı kronik hastalıklar ve kemoterapi gibi tedaviler RDW düşüklüğüne neden olabilir.

Düşük kırmızı hücre dağılım genişliği, bir kan numunesindeki kırmızı kan hücrelerinin boyutunda daha az değişiklik olduğu anlamına gelir.

RDW normalden düşükse, kırmızı kan hücrelerinin boyut olarak daha üniform olmasına neden olan altta yatan bir tıbbi durum olduğunu gösterebilir. Düşük bir RDW’ye neden olabilecek birkaç koşul vardır:

Anormal kırmızı kan hücresi boyutu: Orak hücreli anemi veya talasemi gibi belirli durumlar, kırmızı kan hücrelerinin boyutunun anormal olmasına neden olabilir ve bu da düşük RDW ile sonuçlanabilir.

Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği anemisi, vücutta demir eksikliği olduğunda ortaya çıkan bir anemi türüdür. Bu, düşük RDW ile sonuçlanabilecek küçük, anormal kırmızı kan hücrelerinin üretimine yol açabilir.

Polisitemi vera: Polisitemi vera, kemik iliğinin çok fazla kırmızı kan hücresi ürettiği nadir bir kan hastalığıdır. Bu, düşük bir RDW’ye yol açabilir çünkü kırmızı kan hücreleri boyut olarak daha üniformdur.

Kan tahlilinde hangi değer kanseri gösterir?

Tek bir kan testinin kanseri kesin olarak teşhis edemeyeceğine dikkat etmek önemlidir. Kanser, birçok farklı türde hücre ve dokuyu tutabilen karmaşık bir hastalıktır ve genellikle farklı bireylerde ortaya çıkma biçiminde önemli farklılıklar vardır.

Kanser teşhisi tipik olarak klinik belirti ve semptomların, görüntüleme testlerinin ve biyopsinin (laboratuvar analizi için küçük bir doku örneğinin alınması) bir kombinasyonunu gerektirir.

Bununla birlikte, bir kişinin genel sağlık ve tedavi yanıtını değerlendirmenin yanı sıra kanseri teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için belirli kan testleri kullanılabilir. Kanser teşhisinde ve tedavisinde kullanılabilecek bazı kan testi örnekleri şunları içerir:

 • Tam kan sayımı (CBC): Bir CBC, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler dahil olmak üzere kandaki hücrelerin sayısını ve türlerini ölçer. Bu hücrelerdeki anormallikler bazen kanserin veya diğer altta yatan sağlık durumlarının bir işareti olabilir.
 • Tümör belirteç testleri: Bu testler, kanser hücreleri veya vücut tarafından kansere yanıt olarak üretilebilen kandaki belirli maddeleri ölçer. Tümör belirteç testlerinin örnekleri, prostat kanseri için prostata özgü antijen (PSA) testini ve kolon ve rektal kanser için karsinoembriyonik antijen (CEA) testini içerir.
 • Lenfosit sayıları: Lenfositler, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan bir tür beyaz kan hücresidir. Lenfosit sayısındaki artış veya azalma gibi anormallikler bazen kanser veya altta yatan diğer sağlık durumlarının bir işareti olabilir.

Bu testlerin herhangi birindeki anormal sonuçların mutlaka bir kişinin kanser olduğu anlamına gelmediğini not etmek önemlidir.

RDW normal değer aralığı nedir?

Normal RDW değer aralığı tipik olarak %11,5 ile %14,5 arasındadır. Ancak, normal aralığın, testi yapan belirli laboratuvara ve RDW’yi ölçmek için kullanılan özel yönteme bağlı olarak biraz değişebileceğini unutmamak önemlidir.

RDW değerinin anemi, inflamasyon ve bazı ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini ve tüm bireylerde her zaman normal aralıkta olmayabileceğini not etmek de önemlidir.

RDW cv yüksekliği kanser ile ilişkili midir?

RDW (Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliği) ve CV (Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Hacmi) gibi kan parametreleri, kanser gibi birçok sağlık durumuyla ilişkili olabilir. Ancak, bu parametrelerin yüksekliği yalnızca kanser ile ilişkili değildir ve birçok farklı faktör tarafından etkilenebilir.

Özellikle, yüksek RDW ve CV seviyeleri, demir eksikliği anemisi, vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği, tiroid problemleri ve böbrek hastalıkları gibi durumlarla da ilişkili olabilir. Bununla birlikte, kanser, kan hücrelerinin büyümesi ve bölünmesi ile ilgili olduğundan, bazı kanser türleri, özellikle de lösemi ve lenfoma gibi kan kanserleri, RDW ve CV seviyelerinde bir artışa neden olabilir.

Bu nedenle, RDW ve CV seviyeleri yüksek olan bir kişi kanser olabilir, ancak bu kesin bir teşhis değildir. Kan testi sonuçları her zaman bir sağlık uzmanı tarafından yorumlanmalıdır ve gerekirse ek testler yapılmalıdır.

Bu test ne için kullanılır?

RDW veya kırmızı hücre dağılım genişliği, bir kan numunesindeki kırmızı kan hücrelerinin boyut aralığının bir ölçüsüdür.

Tipik olarak, bir kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmeye ve kırmızı kan hücrelerinin boyutunu, şeklini ve sayısını etkileyebilecek çeşitli koşulları teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için bir tarama testi olarak kullanılır.

RDW genellikle, bir bireyin genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan yaygın bir kan testi olan rutin tam kan sayımının (CBC) bir parçası olarak istenir.

CBC, kandaki toplam hemoglobin miktarının yanı sıra kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler dahil olmak üzere kanın çeşitli bileşenlerini ölçer.

RDW değeri, kırmızı kan hücrelerinin boyutu, şekli ve sayısı hakkındaki diğer önemli bilgilerle birlikte CBC sonuçlarına dahil edilir.

RDW kullanılarak değerlendirilebilecek bazı durumlar arasında anemi, iltihaplanma, enfeksiyon ve belirli kanser türleri bulunur. RDW, bu durumların tedavisini izlemek ve ayrıca anemi tedavisinde kullanılanlar gibi belirli ilaçların etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabilir.

RDW testi neden istenir?

Bu testin istenmesinin birkaç nedeni vardır. Bazı yaygın nedenler şunlardır;

1- Bir kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmek için: Kırmızı kan hücrelerinin boyutunu, şeklini ve sayısını etkileyebilecek çeşitli durumların teşhis edilmesine ve izlenmesine yardımcı olmak için bu test kullanılabilir.

2- Anemiyi teşhis etmek için: Anemi, vücudun yeterli kırmızı kan hücresi veya hemoglobine sahip olmadığı, yorgunluk, nefes darlığı ve soluk cilt gibi semptomlara yol açabilen bir durumdur. Anemiyi teşhis etmeye ve nedenini belirlemeye yardımcı olmak için diğer testlerle birlikte bu test istenebilir.

3- Anemi veya diğer durumların tedavisini izlemek için: Bu test, anemi veya iltihaplanma gibi kırmızı kan hücrelerinin boyutunu, şeklini ve sayısını etkileyen durumların tedavisini izlemek için kullanılabilir. Kansızlığı tedavi etmek için kullanılanlar gibi belirli ilaçların etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabilir.

4- Bir kan transfüzyonuna yanıtı değerlendirmek için: Bu test, bir kan transfüzyonunun kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırmadaki ve vücut dokularına oksijen iletimini iyileştirmedeki etkinliğini değerlendirmek için istenebilir.

Bu kan testinin riskleri nelerdir?

Bu test, çoğu insan tarafından genellikle iyi tolere edilen nispeten güvenli ve düşük riskli bir prosedürdür.

Herhangi bir tıbbi prosedürde olduğu gibi, bilmeniz gereken birkaç potansiyel risk ve komplikasyon vardır.

Bunlar şunları içerebilir;

 • Hafif rahatsızlık: İğne kolunuza sokulduğunda hafif bir rahatsızlık veya ağrı hissedebilirsiniz.
 • Kanama veya morarma: İğnenin yerleştirildiği yerde küçük bir kanama veya morarma riski vardır. Testten sonra bölgeye bir pamuk top veya gazlı bezle basınç uygulamak, kanamayı durdurmaya ve morarma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Bayılma veya baş dönmesi: Bazı kişilerde kanları alındıktan sonra baş dönmesi veya baş dönmesi hissedilebilir. Bayılma veya baş dönmesi eğilimliyseniz, test yapılmadan önce sağlık uzmanına veya teknisyene haber vermelisiniz.
 • Enfeksiyon: İğnenin yerleştirildiği yerde küçük bir enfeksiyon riski vardır. Bu risk, test yapılmadan önce bölgenin antiseptik bir solüsyonla düzgün bir şekilde temizlenmesiyle en aza indirilebilir.

Genel olarak, bir RDW kan testinin riskleri genellikle minimumdur ve prosedür güvenli kabul edilir.

Test sonuçlarını ne zaman çıkar?

Bir RDW testinin sonuçları tipik olarak kan örneği alındıktan birkaç gün sonra alınabilir.