erkek bebek kesesi ultrason

Anne ve baba adaylarının en merak ettiği konulardan biri de bebeğin cinsiyetidir. Ancak, gebelikte oluşan keseye bakarak bebeğin cinsiyetinin anlaşılması mümkün değildir.

Bebeğin cinsiyeti ne olursa olsun anne karnındaki yerleşim yeri aynıdır. Buna göre cinsiyetin en net görülebildiği yirminci haftada ayrıntılı ultrason ile bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğu tespit edilebilmektedir.

Öte yandan daha az kesin olmakla birlikte 14. haftadan itibaren cinsiyet görülmeye başlanmaktadır. Bazı durumlarda kız bebeklerin bulunduğu keselerin daha yuvarlak ve erkek bebeklerin bulunduğu keselerin dar ve yassı olduğuna dair bir inanış vardır.

Ancak bu tarz bilgilerinde herhangi bir tıbbi kanıtının bulunmadığını söylemek gerekmektedir.

Bebek Kesesi Nedir?

Fetüsü çevreleyen ince duvarlı bir yapı olan bebek kesesi, bebeğin oluşmaya başladığı ve gebelik süresince geliştiği yerdir.

Amniyotik kese olarak da bilinen bu yapı, amniyon sıvısından ve plasentadan (koryon) oluşmaktadır. Bu kese hem olası yaralanmalara karşı bebeği korumakta hem de ideal sıcaklığı düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

Hamileliğin ilk belirtilerinden biri, ultrason eşliğinde görülen bebek kesesidir. Rahim içerisinde bulunan bu kese, doğal döngülerde son adet döneminden yaklaşık beş ile yedi hafta sonra oluşmaktadır.

Bebek kesesi ne zaman oluşur?

İlk kez hamilelik yaşayan kadınların karşılaştıkları yeni kavramlardan biri de bebek kesesidir. Genel kanının aksine oluştuğu ilk andan itibaren görüntülenmesi mümkün olmayan bu yapı, aslında rahmin iç kısmında yer alan ve tamamen bebeğin korunmasını sağlayan bir organdır.

İçeriğinde bulunan amniyotik sıvı ile bebeğin rahatlıkla hareket etmesini mümkün hale getiren oluşum, kan damarları ve göbek bağı kordonu haricinde bebeğin, annenin iç organları ile ilgisini doğrudan kesmektedir.

Bu sayede de bebek, annenin yaşayacağı herhangi bir zorlanmaya veya viral hastalıklara karşı da korunmuş olmaktadır.

Bebeğin büyümesi ile doğru orantıda genişleme özelliğine sahip olan bu kese, döllenmenin hemen ardından yavaş yavaş oluşmaya başlamaktadır. Hamileliğin ve doğum sürecinin tamamlanmasının ardından ise vücuttan tamamen atılır.

Öte yandan bebek kesesinin gebelik oluşumunun olumlu bir işareti olduğunu söylemek mümkün olsa da hamileliğin sağlıklı devam edeceğinin ve normal şekilde ilerleyeceğinin garantisi olduğunu söylemek doğru değildir.

Kese içinde bebek kaçıncı haftada görülür?

Bebek kesesinin oluşabilmesi adına döllenmiş bir yumurtanın olması ve devamında da bu dölleme süreci ile birlikte embriyonun gelişmesi gerekmektedir.

Bu da aslında kesenin hiçbir zaman tam anlamıyla boş olmadığına işarettir. Hamileliğin ilk haftalarında kesenin boş görünmesinin asıl sebebi ise embriyonun henüz ultrasonda net bir şekilde izlenecek boyuta ulaşamamış olmasıdır.

Annede veya embriyoda herhangi bir fiziksel problem bulunmadığı sürece, en geç altıncı haftada olacak şekilde bebeğin net olarak görülebilmesi söz konusudur.

Gebeliğin altıncı haftası dolmasına rağmen ultrason testlerinde bebeğin görünmüyor oluşu ise gebeliğin sağlıklı ilerlemediğine bir işaret olarak kabul edilmekte ve böyle bir durumda da ek testler istenebilmektedir.

Hamilelikte kese oluşurken belirtiler?

Amniyotik kese hamileliğin dördüncü ve beşinci haftaları arasında vajinal ultrason ile görülür durumdayken, altıncı haftadan itibaren net bir biçimde karın bölgesine yapılan ultrasonda ortaya çıkmaktadır.

Kesenin çapının transvajinal ultrason esnasında 10 mm ulaşması ile yolk kesesi izlenmeye başlanmaktadır. Bu ise gebeliğin yedinci haftasında embriyo kesesinin içerisine yerleşen ve bebeğin erken döneminde haber verme rolü olan bir yapıdır.

Yolk kesesinin asıl görevinin ise bebeğin kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Bilindiği üzere hamileliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamanın en açık yöntemlerinden biri kan testleridir. Özellikle beta hCG, gebelik ihtimalini doğrulayan en önemli değerdir.

Bununla birlikte bu değerin ölçüsü, yolk kesesinin ne zaman oluştuğu hakkında da fikir verebilmektedir. 2-5 gün arasında adet gecikmesinin yaşandığı bu dönemde, yolk kesesinin çapı da ortalama 2-4 mm arasındadır.

Hamilelikte kese gelişmemesi nedenleri?

Gebelik kesesi olmamasının birkaç olası nedeninden söz edilebilmektedir. Bu sebepler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Tarihlerin yanlış hesaplanması: Bebek kesesinin görülmemesinin yaygın bir nedeni olan bu durumda, bulgular ile hCG seviyeleri karşılaştırılarak kontroller sağlanabilmektedir.
  • Dış gebelik: Kandaki hCG düzeylerinin normal olmasına karşın kesenin görülmemesi, muhtemel bir dış gebeliğe işaret etmektedir.
  • Düşük olması: Kandaki hCG seviyelerinin giderek azalması ile izlenen dış gebelik söz konusu olduğunda ise çoğunlukla düşük ihtimali akla gelmektedir.

Dış gebelik, çoğu zaman tıbbi bir acil durum olabilmektedir. Böyle bir durumda daha detaylı testler ve tedavi seçeneklerinin uygulanması, uzman hekim tarafından önerilebilir.

Gebelik kesesi kaç mm olunca bebek görünür?

Hamileliğin dönemine göre bebek kesi boyutu da değişiklik göstermektedir. Embriyo ile paralel olarak büyüyen kesenin, 3 haftalık bir gebelikte yaklaşık 2-3 milimetre olması beklenen bir durumdur.

Bununla birlikte beşinci ve altıncı hafta aralığında ise bu boyut, karın bölgesinde yapılan ultrasonografide 20 mm kadar çıkabilmektedir.

Embriyo, ortalama kese çapı 25 milimetreyken izlenir hale gelmektedir. Bu oran vajinal yolla yapılan ultrasonografide kese çapının yaklaşık 16 mm civarına denk gelmektedir.

Embriyonik yaşamı meydana getiren kardiyak aktivite, embriyonun 5 mm ve üzeri uzunluğa erişmesi ile birlikte kıpırtı biçiminde izlenebilmektedir. Gebelik haftası olarak bakıldığında ise bu gelişimin, altıncı haftada izlenebildiğini söylemek mümkündür.

Sağlıksız gebelik kesesi nasıl olur?

Sağlıksız bir gebelik kesesi temelde boş bir gebelik kesesi anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda, kesenin oluşmasına ve büyümesine rağmen içerisinde embriyo veya yolk kesesine ait herhangi bir gelişim bulunmamaktadır.

Bu durumda sadece ultrasonda anlaşılabildiği gibi bazı hastalarda da lekelenme şeklinde kanamalara sebep olabilmektedir. Yumurtanın sperm tarafından döllenmesi esnasında ortaya çıkan anormalliklerin bir sonucu olarak gelişen durum, önlenebilir değildir.

Öte yandan sadece döllenme ile alakalı olan bu bozukluk, gelecekteki diğer gebelik durumları için de herhangi bir risk oluşturmamaktadır.

Bununla birlikte anembriyonik gebelik ile benzer bir durum olan bozulmuş gebelikte de anormal oluşmuş gebelik kesesinin varlığından söz etmek mümkündür.

Böyle bir durumda olağan şekli yuvarlak olması gereken kesede bozukluklar izlenmekte ve buna ek olarak bazen kese etrafında az miktarda kan birikimi meydana gelmektedir.

Bu tabloyu ifade etmek için kullanılan bozulmuş gebelik terimi ise doğrudan sağlıksız bir gebelik kesesini işaret etmekte ve devamında tıbbi tahliye ile hamileliğe son verilmektedir.

Gebelik var ama kese yok ne yapmalı?

Kandaki hCG değerinin pozitif olduğu ve hamileliğin oluştuğu durumlarda gebelik kesesi izlenmiyorsa, anne adayına dış gebelik tanısı konulmaktadır.

Öte yandan anormal gelişmiş ve düzensiz gebelik kesesi ise düşük ihtimalini akla getiren bir unsur olarak kabul edilmektedir. Dış gebelik normal bir şekilde ilerleyememektedir.

Böyle bir durumda döllenmiş yumurtanın yaşama şansı bulunmamakta ve büyüyen doku tedavi edilmezse, anne adayı için hayati risk oluşturmaktadır.

Dış gebelik teşhisi doğrulandığında ise ilaç tedavisi, laparoskopik prosedürler veya karın cerrahisi ile ektopik doku çıkarılmaktadır.

7 haftalık gebelik kese var bebek yok ne yapmalı?

Bazı sağlık sorunları nedeniyle gebelik kesesinin oluşması, ancak embriyo gelişiminin durması nedeniyle kese içinde bebeğin görülmemesi durumu yaşanmaktadır. Anembriyonik veya boş gebelik olarak adlandırılan bu durum için risk faktörleri ise şunları içermektedir:

  • Anormal hücre bölünmesi,
  • Döllenmiş yumurtadaki kromozomal anormallikler,
  • Gebede enfeksiyon, otoimmün hastalık veya endokrin bozuklukların olması.

Çoğu durumda kromozomal anormallikler, kişinin vücudunun doğal olarak ve müdahale olmaksızın düşük yapmasına neden olur.

Bununla birlikte, düşüğü tamamlamak için dilatasyon ve kürtajın gerekli olduğu bazı durumlar vardır. Kısaca, bebek bulunmayan kesenin vücuttan uzaklaştırılması önemlidir.

Beta hCG kaç iken kese görünür?

Transvajinal ultrason, karın bölgesinden uygulanan transabdominal ultrasona göre daha yüksek bir duyarlılığa sahiptir ve daha net görüntüler üretebilmektedir.

Gebelik kesesi, genellikle hCG düzeylerinin 1000 ila 3000 mIU/mL arasında olduğunda görülebilmektedir.

Hamilelikte günden güne artan bu hormon düzeyi arzu edilen seviyeye ulaştığı halde gebelik kesesi halen görünmüyorsa, vajinal ultrason yöntemine başvurulmaktadır.