lezyon nedir

Hipoekoik solid lezyon, ultrasonda katı bir kitle olarak görünen ve normalden düşük ses dalgasına sahip bir doku veya organdaki anormalliktir.

Bir tümörün veya diğer anormal büyümenin varlığını gösterebilir. Lezyonun doğasını ve potansiyel etkisini belirlemek için daha fazla test veya inceleme gerekebilir.

Lezyon nedir?

Lezyon cilt yüzeyinde veya vücut içinde görülebilen anormal bir doku alanıdır. Lezyonların çeşitli nedenleri olabilir ve iyi huylu (kanserli olmayan) veya kötü huylu (kanserli) olabilir.

Lezyonlara, yaralanma, hastalık, enfeksiyon, iltihaplanma veya genetik bozukluklar dahil olmak üzere bir dizi faktör neden olabilir. Lezyonlar, kabarık veya düz, kırmızı veya ten rengi ve lezyonun boyutu ve şekli gibi görünümlerine göre de sınıflandırılabilir.

İyi huylu lezyon örnekleri arasında benler, çiller ve siğiller bulunur. Malign lezyonların örnekleri arasında melanom gibi cilt kanseri ve bazı akciğer veya karaciğer tümörleri bulunur.

Bir lezyonun teşhisi tipik olarak fizik muayene ve X-ışınları, CT taramaları veya MR (emar) taramaları gibi görüntüleme testleri ile yapılır.

Büyüyen, değişen veya rahatsızlık veya ağrıya neden olan bir lezyonunuz varsa, erken teşhis ve tedavi ciddi sağlık sorunlarını önlemede çok önemli olabileceğinden, doğru değerlendirme ve teşhis için bir doktora görünmek önemlidir.

Lezyon neden olur?

Bir cilt lezyonu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

  • Kesikler, morluklar veya yanıklar gibi yaralanmalar
  • Bakteriyel, viral veya mantar enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar
  • Sedef hastalığı veya egzama gibi otoimmün bozukluklarda olduğu gibi iltihaplanma
  • Kurdeşen veya kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlar
  • İyi huylu veya kanserli olabilen tümörler
  • Doğum lekeleri veya kalıtsal cilt bozuklukları gibi genetik durumlar

Deri lezyonunun spesifik nedeni, lezyonun tipine, vücuttaki konumuna ve diğer faktörlere bağlı olabilir.

Lezyon nasıl tedavi edilir?

Lezyonun tedavisi lezyonun tipine, boyutuna, yerine ve altında yatan nedene bağlıdır. Genel olarak tedavi, ilaçları, ameliyatı, radyasyon terapisini veya bu yaklaşımların bir kombinasyonunu içerebilir.

Örneğin, bir lezyon bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, antibiyotikler veya antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir.

Kanserli bir lezyon ise, tedavi cerrahi olarak çıkarılması, kemoterapi veya radyasyon tedavisini içerebilir. Otoimmün bozuklukların neden olduğu lezyonlar, immünosupresif ilaçlarla tedavi edilebilir.

Lezyonlar tehlikeli midir?

Benler veya benler gibi bazı lezyonlar iyi huylu olabilir ve önemli bir sağlık riski oluşturmayabilir. Bununla birlikte, kanserli tümörler gibi diğer lezyon türleri, erken tespit edilip tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilir.

Genel olarak, herhangi bir yeni veya değişen lezyon, iyi huylu veya potansiyel olarak tehlikeli olup olmadığını belirlemek için bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Herhangi bir lezyonu izlemek ve büyüme veya kanama gibi herhangi bir değişikliği hekime bildirmek önemlidir.

Her lezyon kanser midir?

Hayır, her lezyon kanser değildir. Lezyon, vücuttaki herhangi bir anormal veya hasarlı dokuyu ifade eden geniş bir terimdir.

Kötü huylu tümörler gibi bazı lezyonlar kanserli olabilse de, diğerleri iyi huyludur ve kanserli değildir. Örneğin, benler, benler ve bazı kist türleri, önemli bir sağlık riski oluşturmayan iyi huylu lezyonlardır.

Cilt lezyonu nedir?

Bir cilt lezyonu, anormal veya hasar görmüş bir cilt alanıdır. Cilt yüzeyinde bir yumru, şişlik, ağrı, kızarıklık veya diğer anormallikler olarak görünebilir.

Deri lezyonlarına yaralanma, enfeksiyon, iltihaplanma veya tümörler gibi çeşitli faktörler neden olabilir. Vücudun herhangi bir yerinde oluşabilirler ve boyut, şekil, renk ve doku bakımından farklılık gösterebilirler.

Deri lezyonlarının örnekleri arasında benler, siğiller, kabarcıklar, kurdeşen, sedef plakları ve cilt kanseri tümörleri bulunur.

Bazı cilt lezyonları iyi huyludur ve önemli bir sağlık riski oluşturmazken, diğerleri kanserli olabilir veya altta yatan bir tıbbi durumu gösterebilir.

Hipoekoik lezyon nedir?

Hipoekoik lezyon, ultrason veya sonografi gibi tıbbi görüntüleme testlerinde daha koyu (daha az ekojenik) bir alan olarak görünen bir lezyon türüdür.

Hipoekoik terimi, daha düşük ekolara veya çevredeki normal dokudan daha az yoğun ekolara sahip lezyona karşılık gelir.

Tıbbi görüntüleme testlerinde hipoekoik bir lezyonun görülmesi, lezyonun nedenini teşhis etmek için yeterli değildir ve altta yatan nedeni belirlemek için biyopsi veya doku örnekleri gibi daha ileri teşhis testleri gerekebilir.

Bazı durumlarda hipoekoik lezyonlar tedavi gerektirmeyebilir ve kendi kendine düzelebilir.

Diğer durumlarda, lezyonun altında yatan nedene bağlı olarak tedavi gerekli olabilir.

Solid lezyon nedir?

Katı bir lezyon, sıvı ile dolu olmayan bir şişlik veya kitle ile karakterize edilen bir lezyon türüdür. Sıvı ile dolu olan kistik lezyonların aksine, katı lezyonlar kas, yağ veya tümör gibi anormal doku dahil olmak üzere çeşitli doku türlerinden oluşabilir.

Katı lezyonlar, tümörler (iyi veya kötü huylu), enfeksiyonlar veya iltihaplı alanlar dahil olmak üzere çeşitli nedenlere sahip olabilir.

Bazı durumlarda katı lezyonlar iyi huylu olabilir ve tedavi gerektirmeyebilir. Diğer durumlarda katı lezyonlar kötü huylu olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Hipodens lezyon nedir?

Hipodens lezyon, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları gibi tıbbi görüntüleme testlerinde daha koyu (daha az yoğun) bir alan olarak görünen bir lezyon türüdür.

Hipodense terimi, çevredeki normal dokudan daha düşük yoğunluğa veya radyoyoğunluğa sahip olan lezyonu tanımlar.