karaciğer kisti ölümcül müdür

Çoğu karaciğer kisti iyi huyludur, kişinin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaz ve genellikle ölümcül değildir.

Genel olarak, karaciğer kistleri asemptomatiktir ve herhangi bir belirtiye neden olmaz ve birçok insan karaciğer kistleri olduğunu bilmeden normal bir hayat yaşayabilir.

Ancak bazı durumlarda kist büyüyebilir veya hızla büyüyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahiptir.

Örneğin, büyük bir karaciğer kisti safra kesesi veya safra kanalları gibi yakın organlara baskı uygulayarak ağrıya, rahatsızlığa ve hatta karaciğer fonksiyon bozukluğuna veya karaciğer yetmezliğine neden olabilir.

Ek olarak, bu kist enfekte olabilir veya nadir durumlarda yaşamı tehdit edebilen iç kanamaya neden olabilir.

Bir karaciğer kistinin boyutunu ve ilerlemesini izlemek ve herhangi bir semptom yaşarsanız veya kist büyüme belirtileri gösterirse derhal tıbbi tedavi almak için düzenli kontroller ve görüntüleme testleri yaptırmanız önemlidir.

Erken teşhis ve tedavi, karaciğer kistleriyle ilişkili ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Karaciğerde kist nedir?

Karaciğerdeki kist, karaciğer dokusu içinde oluşan sıvıyla dolu bir kesedir. Karaciğer kistleri nispeten yaygındır ve boyutları birkaç mm’den birkaç cm’ye kadar değişebilir.

İki ana karaciğer kisti türü vardır: basit karaciğer kistleri ve polikistik karaciğer hastalığı.

Basit karaciğer kistleri genellikle soliter ve iyi huyludur ve tipik olarak herhangi bir belirtiye neden olmaz.

Polikistik karaciğer hastalığı, karaciğerde çok sayıda kistin oluştuğu, karaciğerin büyümesine ve sonunda karaciğer yetmezliğine yol açtığı nadir bir genetik hastalıktır.

Bir karaciğer kistinin teşhisi tipik olarak karaciğer ultrasonu, CT taraması veya MRI gibi görüntüleme testlerini içerir. Bazı durumlarda, kistin tipini belirlemek ve kanser olasılığını dışlamak için biyopsi yapılabilir.

Bir karaciğer kistinin tedavisi, bireyin genel sağlığının yanı sıra büyüklüğüne, konumuna ve semptomlarına bağlıdır. Çoğu durumda küçük ve asemptomatik karaciğer kistleri tedaviye gerek kalmadan zamanla izlenebilir.

Bununla birlikte, kist rahatsızlığa veya ağrıya neden oluyorsa, büyüyorsa veya olası komplikasyonlarla ilgili endişeler varsa, doktor kisti çıkarmak için cerrahi müdahale önerebilir.

Karaciğerde kist belirtileri?

Çoğu durumda karaciğer kistleri herhangi bir belirti vermez ve başka nedenlerle yapılan görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen saptanır.

Ancak bazı durumlarda karaciğer kistleri aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

 • Karın ağrısı veya rahatsızlığı, özellikle karnın sağ üst kadranında
 • Karında dolgunluk veya basınç hissi
 • Mide bulantısı ya da kusma
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı
 • Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)
 • Karında şişlik
 • Tükenmişlik
 • Kaşıntı

Kist semptomlara neden oluyorsa, doktor kistin boyutunu, yerini ve özelliklerini belirlemek için ultrason, BT taraması veya MRI gibi görüntüleme testleri önerebilir. Bazı durumlarda, kistin tipini belirlemek ve kanser olasılığını dışlamak için biyopsi yapılabilir.

Karaciğerde kist neden olur?

Karaciğer kistlerinin kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ancak doğuştan karaciğer gelişimindeki bozukluklar sonucu geliştiği düşünülmektedir.

Karaciğer kistlerinin en yaygın türü olan basit karaciğer kistlerinin, sıvının karaciğer içinde kese benzeri bir yapıda birikmesi sonucu oluştuğuna inanılmaktadır.

Karaciğerde kistlerin oluşmasına neden olabilecek başka durumlar da vardır:

 • Polikistik karaciğer hastalığı (PLD): Karaciğerde çoklu kistlerin oluştuğu, karaciğerin büyümesine ve sonunda karaciğer yetmezliğine yol açtığı nadir bir genetik bozukluk.
 • Hidatik kistler: Tenya Echinococcus granulosus larvalarının neden olduğu parazitik kistler.
 • Ekinokokal kistler: Echinococcus multilocularis tenyasının larvalarının neden olduğu parazitik kistler.
 • Dermoid kistler: Saç, deri ve diğer dokuları içeren nadir doğumsal kistler.

Bazı durumlarda karaciğer kistleri, karaciğer kanseri veya siroz gibi altta yatan diğer tıbbi durumlardan da kaynaklanabilir.

Karaciğerde kist tehlikeli mi?

Karaciğer kistlerinin çoğu iyi huyludur (kanserli değildir) ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmazlar. Bununla birlikte, bazı durumlarda, karaciğer kistleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere komplikasyonlara neden olabilir:

 • Ağrı veya rahatsızlık
 • Karında basınç veya dolgunluk
 • Mide bulantısı ya da kusma
 • Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)
 • Karında şişlik
 • Tükenmişlik
 • Kaşıntı

Ek olarak, nadir durumlarda kist enfeksiyon kapabilir veya kanayabilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bazı durumlarda, bir karaciğer kisti de karaciğerin normal çalışmasına müdahale ederek karaciğer yetmezliğine neden olabilir.

Genel olarak herhangi bir belirti vermeyen küçük karaciğer kistleri tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, bir karaciğer kisti semptomlara neden oluyorsa, büyüyorsa veya ciddi sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahipse, aşağıdaki gibi bir tedavi önerebilir:

 • Kistin boşaltılması: Sıvıyı çıkarmak için kistin içine bir iğnenin sokulduğu bir prosedür.
 • Cerrahi: Kistin çıkarıldığı bir prosedür.
 • Gözlem: Kist herhangi bir semptom göstermiyorsa veya büyümüyorsa, doktor, boyutunu ve ilerlemesini izlemek için düzenli kontroller ve görüntüleme testleri önerebilir.

Karaciğerde kist 14mm?

Bir karaciğer kistinin boyutu, semptomlara ve sağlık sorunlarına neden olma potansiyelinin belirlenmesinde rol oynayabilir.

14 mm’lik bir karaciğer kisti nispeten küçük kabul edilir ve genellikle endişe nedeni değildir. Çoğu durumda herhangi bir belirti vermeyen küçük karaciğer kistleri tedavi gerektirmez.

Bununla birlikte, kistin boyutu zamanla değişebilir ve küçük bir kistin büyümesi mümkündür.

Ek olarak, bazı insanlar küçük karaciğer kistlerinde bile semptomlar yaşayabilir, bu nedenle doğru değerlendirme ve teşhis için bir doktora danışmak önemlidir.

Karaciğer kisti için bir dizi faktör göz önünde bulunduracaktır:

 • Belirtileriniz
 • Kistin boyutu ve yeri
 • Kistin altında yatan neden
 • Genel sağlık ve tıbbi geçmişiniz

Genel olarak, bir karaciğer kisti semptomlara neden oluyorsa, büyüyorsa veya ciddi sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahipse, doktor kistin boşaltılması veya kistin çıkarılması için ameliyat gibi tedavi önerebilir.

Karaciğerde kist tedavisi?

Bir karaciğer kistinin tedavisi, büyüklüğü, yeri, altta yatan neden ve semptomların varlığı gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Genel olarak karaciğer kistleri için aşağıdaki tedaviler kullanılmaktadır:

 • Gözlem: Kist küçükse ve herhangi bir belirtiye neden olmuyorsa, boyutunu ve ilerlemesini izlemek için düzenli kontroller ve görüntüleme testleri önerebilir.
 • Kistin boşaltılması: Bu prosedür, kistteki sıvının bir iğne aracılığıyla çıkarılmasını içerir. Bu genellikle kist ağrıya veya rahatsızlığa neden oluyorsa veya enfekte olmuşsa yapılır.
 • Ameliyat: Bazı durumlarda karaciğer kistinin ameliyatla çıkarılması gerekebilir. Bu genellikle kist büyükse, hızla büyüyorsa veya ciddi sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahipse yapılır.
 • İlaçlar: Bazı durumlarda, enfekte bir karaciğer kistini tedavi etmek için antibiyotikler veya ağrıyı veya diğer semptomları hafifletmek için ilaçlar reçete edebilir.

Karaciğer kisti ameliyatı?

Karaciğer kisti ameliyatı, kistleri veya sıvı dolu keseleri karaciğerden çıkarmak için yapılan bir prosedürdür. Yapılan ameliyatın türü, kistlerin boyutuna, konumuna ve sayısına bağlıdır.

Bazı yaygın karaciğer kisti ameliyatı türleri şunlardır:

 • Laparoskopik sistektomi: Bu, kistin karındaki küçük kesilerden çıkarıldığı minimal invaziv bir prosedürdür. Cerrah, karaciğeri görüntülemek ve kisti çıkarmak için uzun, ince bir tüpe bağlı küçük bir kamera olan bir laparoskop kullanır.
 • Açık sistektomi: Bu, karaciğere erişmek ve kisti çıkarmak için karında daha büyük bir kesi yapılan daha invaziv bir prosedürdür. Bu yöntem, kist laparoskopik bir prosedürle çıkarılamayacak kadar büyük veya karmaşık olduğunda kullanılır.
 • Perkütan drenaj: Bu, kistteki sıvıyı boşaltmak için deriden bir iğnenin sokulduğu daha az invaziv bir prosedürdür. Bu yöntem tipik olarak cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirmeyen daha küçük, basit kistler için kullanılır.

Karaciğer kisti ameliyatı için iyileşme süresi, yapılan işlemin türüne ve kişinin sağlığına bağlıdır. Kesiklerin tamamen iyileşmesi birkaç ay sürse de çoğu insan birkaç hafta içinde normal aktivitelerine dönebilir.

Karaciğer kisti bitkisel tedavisi?

Karaciğer kistlerinin tedavisi yoktur, ancak semptomları hafifletmeye ve karaciğer sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek doğal ilaçlar vardır.

Bununla birlikte, bu ilaçların tıbbi tedavi yerine kullanılmaması ve yalnızca bir doktor rehberliğinde kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

İşte karaciğer kistlerine yardımcı olabilecek bazı doğal ilaçlar:

 • Devedikeni: Devedikeni yüzyıllardır karaciğer sağlığını desteklemek için kullanılan bir bitkidir. Karaciğeri hasardan korumaya ve doğal temizleme işlemlerini desteklemeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır.
 • Karahindiba Kökü: Karahindiba kökü, karaciğer toniği olarak uzun bir kullanım geçmişine sahiptir ve karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye ve toksinlerin vücuttan atılmasını desteklemeye yardımcı olabilir.
 • Zerdeçal: Zerdeçal, güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahip olan ve karaciğeri korumaya ve genel sağlığını geliştirmeye yardımcı olduğu düşünülen bir baharattır.
 • Probiyotikler: Probiyotikler, bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek ve ayrıca karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek faydalı bakterilerdir.
 • Sağlıklı bir diyet: Taze meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet yemek, karaciğer sağlığını desteklemeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu ilaçların karaciğer kistlerini tedavi ettiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını ve etkilerinin kişiden kişiye değişebileceğini akılda tutmak önemlidir.

Karaciğer kisti olanlar ne yememeli?

Karaciğer kistleri olan kişiler, karaciğere zararlı olabilecek ve potansiyel olarak semptomlarını kötüleştirebilecek bazı yiyeceklerden kaçınmalıdır.

Kaçınılması gereken bazı yaygın yiyecekler şunlardır:

1- Alkol: Alkol, karaciğer için toksiktir ve iltihaplanmayı artırabilir, bu da karaciğer kistleri olan kişilerin alkol tüketiminden kaçınmasını veya sınırlandırmasını önemli hale getirir.

2- İşlenmiş gıdalar: İşlenmiş gıdalar sağlıksız yağlar, tuz ve şeker bakımından yüksektir ve karaciğere zararlı olabilir.

3- Kızarmış yiyecekler: Kızarmış yiyecekler sağlıksız yağlar bakımından yüksektir ve vücuttaki iltihabı artırabilir, bu da tüketimini sınırlamayı önemli hale getirir.

4- Kırmızı et: Kırmızı etin sağlıksız yağ oranı yüksektir ve vücuttaki iltihaplanmayı artırabilir, bu nedenle onu sınırlamak veya önlemek en iyisidir.

5- Şekerli yiyecek ve içecekler: Yüksek şeker alımı, karaciğer hasarına ve iltihaplanmasına yol açabilen insülin direncini artırabilir.

6- Yüksek yağlı süt ürünleri: Yüksek yağlı süt ürünlerinde sağlıksız yağlar yüksektir ve vücuttaki iltihaplanmayı artırabilir, bu nedenle bunları sınırlamak veya bunlardan kaçınmak en iyisidir.

7- Kafein: Kafein, karaciğere zarar verebilecek ve iltihaplanmayı artırabilecek stres hormonlarının üretimini artırabilir.

Herkesin diyet ihtiyaçlarının farklı olduğunu unutmamak önemlidir ve kişiselleştirilmiş bir diyet planı önerebilecek olan doktorunuzla hangi yiyeceklerden kaçınacağınızı tartışmak en iyisidir. Sağlıklı bir diyetin, genel sağlığı desteklemek için çeşitli besleyici yoğun gıdaları içermesi gerektiğini hatırlamak da önemlidir.

Karaciğerde basit kist?

Karaciğerdeki basit bir kist, ince bir duvarla çevrili sıvı dolu bir kesedir. Basit karaciğer kistleri yaygındır ve genellikle herhangi bir semptom veya sağlık sorununa neden olmaz.

Genellikle başka nedenlerle yapılan görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen saptanırlar.Genel olarak basit karaciğer kistleri tedavi gerektirmez.

Bununla birlikte, basit bir karaciğer kisti ağrı veya rahatsızlık gibi semptomlara neden oluyorsa veya ciddi sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahipse, doktor kistin boşaltılması veya kistin çıkarılması için ameliyat gibi tedavi önerebilir.

Karaciğerde parankimal kist nedir?

Karaciğerdeki parankimal kist, karaciğerin parankiminde veya fonksiyonel dokusunda bulunan bir tür karaciğer kistidir.

Parankimal kistler, basit karaciğer kistlerinden daha az görülür, ancak genellikle daha büyüktür ve ciddi sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahiptir.

Genel olarak parankimal kistler asemptomatiktir ve herhangi bir semptoma neden olmaz.

Bununla birlikte, bir parankimal kist büyükse veya hızla büyüyorsa, ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir ve ayrıca karaciğer fonksiyon bozukluğu veya karaciğer yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahip olabilir.

Karaciğerdeki bir parankimal kistin tedavisi, kistin boşaltılmasını veya kistin çıkarılması için ameliyatı içerebilir.

Karaciğer kisti ağrı yapar mı?

Karaciğer kistleri tipik olarak ağrıya neden olmaz. Aslında, karaciğer kistleri olan çoğu kişi, genellikle asemptomatik oldukları ve herhangi bir belirtiye neden olmadıkları için, onların varlığından haberdar değildir.

Bununla birlikte,kist büyükse veya hızla büyüyorsa, karnın sağ üst tarafında ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir.

Bazı durumlarda, bir karaciğer kisti enfekte olabilir veya ağrıya neden olabilen iç kanamaya neden olabilir. Bir karaciğer kisti ayrıca safra kesesi veya safra kanalları gibi yakın organlara baskı yaparak ağrıya neden olabilir.

Karnın sağ üst tarafında ağrı yaşıyorsanız, benzer semptomlara neden olabilecek safra taşı veya karaciğer hastalığı gibi başka birçok durum olduğundan, doğru değerlendirme ve teşhis için bir doktora görünmek önemlidir.

Karaciğerde hipodens lezyon nedir?

Karaciğerdeki hipodens lezyon, çevredeki normal karaciğer dokusuna kıyasla bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları veya manyetik rezonans görüntüleme (MR) taramaları gibi tıbbi görüntüleme testlerinde daha koyu görünen, düşük yoğunluklu veya radyo yoğunluklu bir alandır.

Hipodens karaciğer lezyonlarına kistler, apseler, tümörler, hematomlar (kan koleksiyonları) veya dejeneratif değişiklikler gibi çeşitli koşullar neden olabilir.

Bazı durumlarda lezyonun altında yatan neden iyi huylu olabilir ve tedavi gerektirmeyebilir, diğer durumlarda ise lezyon tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi bir durumun göstergesi olabilir.

Hipodens karaciğer lezyonunun nedenini belirlemek ve en iyi tedavi yöntemini belirlemek için biyopsi, ultrason veya ince iğne aspirasyonu gibi tanı testleri gerekli olabilir.