Anne karnında bebek ölümü

Anne karnında bebek ölümü belirtileri ve annenin zehirlenmesi hastalar tarafından çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Anne karınında kalbi duran bebekte fetal ölüm gerçekleşir.

Fetal ölüm tarifi ülkeden ülkeye gebelik haftası ve fetal ağırlığın esas alınmasına göre değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde 20. gebelik haftasından sonraki haftalarda gerçekleşen fetüs ölümlerine anne karnında bebek ölümü adı verilir.

20. haftadan önceki fetal kayıplar ise düşük olarak tanımlanır. 20 hafta sonrası gelişen anne karnında kalbi duran bebekte doğum ve ölüm sertifikası düzenlenirken, düşükler için böyle bir düzenlenme yoktur.

Dünya verilerine baktığımızda her 100 gebelikten birinde fetal ölüm görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Gebelikte bebek ölümü belirtileri annenin bebek hareketlerini hissetmemesi ve ultrason ile bebeğin kalp atışının ve hareketlerinin olmadığının görülmesidir.

Anne karnında bebek ölümü nedir?

Anne karnındaki bebeğin yaşamının sona ermesi durumudur. 20. Gebelik haftasından önceki fetal kayıplar düşük, gebeliğin 20.haftasından sonra bebeğin anne karnında kalp atışı ve hareketinin durması ya da ölü olarak doğması ise anne karnında bebek ölümü olarak değerlendirilir.

Anne karnında bebek neden ölür?

Anne kaynaklı hastalıklar, bebek kaynaklı genetik ve doğumsal anomaliler ve göbek bağı kaynaklı problemler nedeniyle anne karnında ani bebek ölümleri olabilmektedir. Risk faktörü olan anne adaylarının gebelik boyunca yakın takip edilmesi, mevcut hastalıklarının kontrolünün sağlanması gibi önlemler bir kısım bebek için iyi sonuçlara sahip olabilir.

Ancak günümüzde halen anne karnında kalbi duran bebeklerin önemli bir kısmının nedeni bilinmemektedir. Dolayısıyla bu grup hastada sonucu değiştirmek pek mümkün olamamaktadır. Gebelerin yakın takip edilip, anne adaylarının bebek hareketlerini iyi takip edip, olumsuz durumlarda hemen doktoruna başvurması büyük önem taşımaktadır.

Anne karnında bebek ölümü %25-60’ında neden bilinmemektedir. Anne karnında ani bebek ölümleri anne, bebek ya da göbek kordonu kaynaklı olabilmektedir.

Anne karnında ölen bebek nasıl alınır?

Anne karnında bebek ölümü kesinleştikten sonra, anne sağlığını tehlikeye atmadan bebeğin alınması gerekmektedir. Bu süreç gebeliğin haftasına göre değişmektedir. Bazı durumlarda düşük, bazı durumlarda ise kürtaj kararı verilebilmektedir. Kanamalı, ağrılı ve anne sağlığını tehlikeye düşürebilecek durumlarda anneyi riske atmadan kürtaj ile hamilelik sonlandırılabilir.

Anne karnında kalbi duran bebek belirtileri?

Anne adaylarının bazılarında gebelik sürecinde anne karnında bebek ölümü gerçekleşebilir ancak erken gebelik dönemlerinde annenin bu durumu anlaması oldukça güçtür. 18-22. haftalar arasında yapılan detaylı ultrason ile bu durum hekim tarafından gözlemlenebilir.

 • Annenin bebek hareketlerini hissetmemesi
 • Karın ağrısı, kasık ağrısı
 • Yüksek ateş ya da enfeksiyon belirtilerinin olması
 • Vajinal kanama

Yukardaki şikayetleri olan gebelerin Ultrason ile değerlendirilmesinde;

 • Bebek kalp atışının duyulmaması
  • Bebek hareketlerinin görülememesi
  • Bebeğin kemik yapılarında üst üste binme (spalding belirtisi), bebeğin anatomik bütünlüğünde bozulma, cilt ödemi, amniyon sıvısında ekojenite görülmesi ile anne karnında bebek ölümü tanısı koyulmuş olur.

Anne karnında bebek ölümü çoğu kez belirtisiz gerçekleşebilir.

Anne karnında bebek ölümü anneyi zehirler mi?

Anne karnında ölen bebeğin anneyi zehirlemesi 3-4 haftayı geçmişse anneyi olumsuz etkileme durumu olabilir. Bu hastalarda pıhtılaşma sistemlerinde bozulma olup annenin hayati tehlikesi olabilmektedir. Ancak bu nadiren gelişen bir durumdur.

Anne karnında bebeğin öldüğü nasıl anlaşılır?

”Anne karnında bebek ölümü anne karnındaki bebeğin hareketlerinin azalmasıyla, bebek kalp atışlarının duyulmamasıyla anlaşılabilir. Ultrasonografik inceleme ile kalp hareketlerinin olmadığının görülmesiyle anne karnında bebek ölümü tanısı koyulur.”

Anne karnında bebeğin kalbinin durmasının nedenleri?

 • 42. gebelik haftasına kadar doğumun olmaması
 • Annede diyabet, lupus, antifosfolipit sendromu, preeklampsi, eklampsi, hipertansiyon, hemoglinopati gibi hastalıkların olması
 • İleri anne yaşının olması
 • Annede rahim yırtılması, travma olması
 • Çoklu gebelik olması
 • Anne karnındaki bebekte gelişim geriliği, konjenital anomali, genetik anomali ve enfeksiyon olması
 • Plasental hastalıkları (plasenta ayrılması, plasental yetmezlik, kanama…)
 • Rahim duvarında polip veya perde olması
 • Rahim ağzı yetmezliği
 • Bebekte doğuştan kalp hastalığı

Sık Sorulan Sorular

Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?

Bebekte doğuştan gelen genetik problemler kaynaklı bebeğin kalbi anne karnında durabilir. Buna ek olarak, bebeğe ihtiyaç duyduğu miktarda kan akımı gitmediği durumlarda da bu durum söz konusu olabilir.

Kordon dolonması, rahim duvarında oluşabilen polipler, miyom, rahimde perde oluşması gibi nedenlerde dolayı yeteri miktarda kan akımı gitmeyebilir.

Hamilelikte bebek ölümü risk faktörleri nelerdir?

 • Afrikan Amerikan ırkı
 • İleri anne yaşı
 • Daha önce ölü bebek doğum öyküsü olması
 • Annede kısırlık öyküsü
 • Düşük doğum ağırlıklı bebek öyküsü
 • Annenin obezitesinin olması

Anne karnında bebek ölümü tekrarlar mı?

Daha önce ölü doğumu olan anne adaylarının tekrar anne karnında bebek ölümü tekrarlama riski, 2-10 kat fazladır. Bu grup annelerin sonraki gebeliklerinde daha yakın takip edilmeleri gereklidir.

Anne karnında bebeğin öldüğünü nasıl anlarız?

Anne karnında bebeğin öldüğünü söyleyebilmek için bebeğin kalp atışlarının durması gerekir. Bu durum ancak detaylı olarak ultrason incelemesi ile anlaşılabilir. Anne adayı her ne kadar bebeğin hareketlerini hissetmeyerek şüphelense de, bebek hareketlerini hissetmeme durumu her zaman bebeğin kaybı anlamına gelmez.

2 aylık bebek anne karnında neden ölür?

Gebeliğin ilk dönemlerinde anne karnında yaşamını yitirin bebeklerin birçoğu genetik faktörlü olmaktadır. Bunun dışında annenin anatomik yapısında olabilecek problemlerden de kaynaklanabilmektedir.

2 aylık bebek anne karnında öldüğü durumlarda bazen düşük söz konusu olur, düşük olmadığı durumlarda anne sağlığı için bebek anne karnından alınmalıdır.

Anne karnında bebek ölürse anne hisseder mi?

Gebeliğin ilk dönemlerinde bu durumun anne tarafından farkına varılabilmesi çok zordur. İleri gebelik dönemlerinde, hamilelikte bebek ölümü annenin bebeğinin hareketlerini hissetmemeye başlamasıyla anlaşılabilir.

Bu durumda anne karnındaki bebekte problem var demektir. Ultrason incelemesi ile bu durumlar net bir şekilde anlaşılabilir.

Anne karnında bebeğin kalbi durursa kanama söz konusu olur mu?

Gebelik sürecinde kanama olması anne bebek sağlığı açısında önemli bir durumdur. Anne karnında bebek ölümünde koyu renkli akıntı söz konusu olabilir. Böyle durumlarda ultrason incelemesi ile anne bebek takibi yapılmalıdır.

Kaynaklar:

 1. Evaluation of Fetal Death, Patricia J Mattingly, MD, www.medscape.com
 2. Intrauterine Fetal Demise, Mark M. Maslovich; Lori M. Burke,2020, StatPearls [Internet].